IMPORTRANGE

Importeert een bereik van cellen uit een bepaalde spreadsheet.

Gebruiksvoorbeelden

IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/abcd123abcd123", "spreadsheet1!A1:C10")

IMPORTRANGE(A2,"B2")

Syntaxis

IMPORTRANGE(spreadsheet_url; bereik_tekenreeks)

 • spreadsheet_url: de URL van de spreadsheet waaruit gegevens worden geïmporteerd.

  • De waarde voor spreadsheet_url moet tussen aanhalingstekens staan of verwijzen naar een cel die de URL van een spreadsheet bevat.
 • bereik_tekenreeks: een tekenreeks met de indeling "[spreadsheetnaam!]bereik" (bijvoorbeeld "spreadsheet1!A2:B6" of "A2:B6") waarin het te importeren bereik wordt opgegeven.

  • Het gedeelte spreadsheetnaam van bereik_tekenreeks is optioneel. Met IMPORTRANGE worden gegevens standaard geïmporteerd uit het opgegeven bereik in de eerste spreadsheet.

  • De waarde voor bereik_tekenreeks moet tussen aanhalingstekens staan of een verwijzing zijn naar een cel die de gewenste tekst bevat.

Technische details en best practices

Bij elke update van het brondocument zorgt IMPORTRANGE ervoor dat alle openstaande ontvangende documenten worden vernieuwd en dat er een groene laadbalk verschijnt. IMPORTRANGE wacht tot berekeningen in het brondocument zijn afgerond voordat er resultaten worden geretourneerd naar het ontvangende document, zelfs als er in het bronbereik geen berekeningen hoeven te worden uitgevoerd.

Best practices

 • Beperk het aantal ontvangende spreadsheets, omdat elke ontvangende spreadsheet uit de bronspreadsheet moet lezen.
 • Deel je resultaat opnieuw in en stel het samen voordat je IMPORTRANGE gebruikt, vooral als je importeert vanuit een regelmatig geüpdatete spreadsheet.
  • Stel dat je de som van 1.000.000 rijen uit een andere spreadsheet wilt berekenen. Het is sneller om de som op die spreadsheet te berekenen en daarna IMPORTRANGE te gebruiken om die som van één getal op te halen dan om IMPORTRANGE te gebruiken om alle 1.000.000 rijen gegevens rechtstreeks over te zetten en de som te berekenen in je spreadsheet. Zo voeg je de gegevens voor IMPORTRANGE samen en verzamel je ze voordat ze worden overgezet.

Als je spreadsheets samenvoegt, kunnen updates van IMPORTRANGE worden doorgevoerd in andere spreadsheets. Als spreadsheet B een IMPORTRANGE(spreadsheet A) heeft en spreadsheet C een IMPORTRANGE(spreadsheet B), wordt er een keten gemaakt. Bij elke update van spreadsheet A worden spreadsheet B en C opnieuw geladen.

Best practices

 • Beperk ketens van IMPORTRANGE op meerdere spreadsheets.
 • Vermijd opeenvolgende instanties van IMPORTRANGE die een cirkel vormen. Gebruik IMPORTRANGE bijvoorbeeld niet in meerdere spreadsheets die naar elkaar verwijzen, bijvoorbeeld de gegevens van spreadsheet A gebruiken IMPORTRANGE op basis van de gegevens van spreadsheet B, en spreadsheet B gebruikt IMPORTRANGE om de gegevens op te halen uit spreadsheet A. Zo ontstaat er een lus, waarbij de bronnen continu proberen naar elkaar te verwijzen en nooit daadwerkelijk gegevens uitvoeren.
 • Er is een vertraging tussen de momenten waarop de bronspreadsheet en de getroffen spreadsheet worden gewijzigd. Dit betekent dat meerdere instanties van IMPORTRANGE in meerdere gekoppelde documenten kunnen leiden tot lange vertragingen tussen updates van de bronspreadsheet en de resultaten op de getroffen spreadsheet.

IMPORTRANGE wordt opnieuw geladen als een document voor het eerst wordt geopend of in de afgelopen 5 minuten is geopend. Net als bij een reeks gekoppelde updates moet IMPORTRANGE elk document activeren waaruit wordt geïmporteerd.

Best practices

 • Het kan even duren voordat geactiveerde documenten zijn geüpdatet. Het is daarom een goed idee om het aantal opeenvolgende instanties van IMPORTRANGE te beperken.

Rechten en toegang

Aan spreadsheets moet expliciet toestemming worden verleend om gegevens uit andere spreadsheets te kunnen ophalen met IMPORTRANGE. De eerste keer dat de doelspreadsheet gegevens ophaalt uit een nieuwe bronspreadsheet, wordt de gebruiker gevraagd toestemming te verlenen.
Als je IMPORTRANGE probeert te gebruiken om gegevens over te zetten vanuit een spreadsheet waarvan je de eigenaar bent, krijg je het volgende bericht:
You need to connect these sheets error message
 1. Wacht een paar seconden nadat je de functie IMPORTRANGE hebt afgerond.
 2. De volgende #REF!-foutmelding verschijnt: 'Je moet deze bladen koppelen. Toegang toestaan.'
 3. Klik op Toegang toestaan om het recht aan de bronspreadsheet te geven.

Als je probeert IMPORTRANGE te gebruiken om gegevens over te zetten uit een spreadsheet waarvan je niet de eigenaar bent, krijg je na een paar seconden het volgende bericht:

You don't have permissions to access that sheet message

 1. Geef de URL van de bronspreadsheet op in de browser.
 2. Vraag toegang tot de spreadsheet.
 3. Wacht tot de eigenaar van de spreadsheet je toegang heeft verleend.
Nadat er toegang is verleend, kan elke bewerker van de doelspreadsheet IMPORTRANGE gebruiken om gegevens op te halen uit een deel van de bronspreadsheet. De toegang blijft van kracht totdat de gebruiker die toegang heeft verleend, uit de bron is verwijderd. De toegang die aan de doelspreadsheet wordt verleend, telt mee voor de limiet voor delen van 600 gebruikers voor de bronspreadsheet.

Prestaties

IMPORTRANGE is een externe gegevensfunctie, net als IMPORTXML en GOOGLEFINANCE. Je hebt dus een internetverbinding nodig. Google Spreadsheets moet het volledige bereik naar je computer downloaden. Dit proces kan worden beïnvloed door een trage netwerkverbinding. De limiet is beperkt tot 10 MB aan ontvangen gegevens per verzoek. Als je constateert dat de prestaties van IMPORTRANGE tegenvallen, kan het een goed idee zijn om de grootte van de geïmporteerde bereiken te beperken. Je kunt ook samenvattende berekeningen in het brondocument plaatsen, zodat er minder gegevens naar de lokale spreadsheet hoeven te worden gestuurd en meer berekeningen op afstand kunnen worden uitgevoerd.

Tip: Je kunt ook andere tools gebruiken. Apps Script kan lezen uit andere documenten en worden geactiveerd bij bewerkingen en volgens een vooraf ingestelde planning. Gekoppelde spreadsheets worden op basis van een planning vernieuwd en zijn ook meer geschikt voor het laden van grotere datasets en imports.

Gebruikslimieten

Loading data may take a while because of the large number of requests error message

Als de IMPORTRANGE-functies voor te veel verkeer zorgen, zie je misschien Laden… in de cel met de gedetailleerde foutmelding 'Fout: Het laden van gegevens kan enige tijd duren vanwege de grote hoeveelheid verzoeken. Probeer het aantal IMPORTHTML-, IMPORTDATA-, IMPORTFEED- of IMPORTXML-functies te beperken in spreadsheets die je hebt gemaakt.'
De limieten worden afgedwongen voor de maker van het document. Een gebruiker moet rekening houden met het totale gebruik van importfuncties in alle geopende documenten die deze maakt. Een bewerking door een bijdrager kan ook meetellen voor je quotum.
We raden gebruikers aan de hoeveelheid churn voor de importfunctie te verminderen om de foutmelding op te lossen. Als de opgeloste waarde voor 'arg' in =IMPORTRANGE(arg) bijvoorbeeld vaak verandert, kunnen er veel externe aanroepen worden uitgevoerd, wat kan leiden tot vertragingen.

Recentheid van gegevens

Google Spreadsheets zorgt ervoor dat Spreadsheets-gebruikers altijd de nieuwste gegevens krijgen, terwijl hun gebruik redelijk blijft. IMPORTRANGE checkt automatisch elk uur op updates terwijl het document is geopend, zelfs als de formule en spreadsheet niet worden gewijzigd. Als je de cellen met dezelfde formule verwijdert, leest of overschrijft, worden de functies opnieuw geladen. Als je het document opent en opnieuw laadt, wordt IMPORTRANGE niet opnieuw geladen.

Veranderlijkheid

Als je IMPORTRANGE gebruikt, zie je mogelijk '#ERROR!' in de cel met de gedetailleerde foutmelding: 'Fout: Deze functie mag niet verwijzen naar een cel met NOW, RAND of RANDBETWEEN.' Importfuncties kunnen niet rechtstreeks of indirect verwijzen naar een veranderlijke functie, zoals NOW, RAND of RANDBETWEEN. Zo voorkomen we dat de spreadsheets van onze gebruikers overbelast raken, omdat deze veranderlijke functies regelmatig worden geüpdatet.
This function is not allowed to reference a cell with NOW(), RAND(), or RANDBETWEEN() error message
Tip: De enige uitzondering hierop is de functie TODAY. Deze functie is veranderlijk, maar wordt niet meer dan 1 keer per dag geüpdatet.

We raden je het volgende aan:

 1. Kopieer het resultaat van die veranderlijke functies.
 2. Gebruik Speciaal plakken en dan Alleen waarden.
 3. Verwijs naar die statische waarden.

Als je dit doet, worden alle waarden statisch. Als je bijvoorbeeld NOW-resultaten kopieert en speciaal plakt als waarden, veranderen de waarden die je plakt niet meer.

Als je nog vragen hebt, ga je voor ondersteuning naar de Help-community voor Google Documenten-bewerkers.

Zie ook

IMPORTXML: Importeert gegevens uit verschillende typen gestructureerde gegevens, zoals XML, HTML, CSV, TSV en RSS- en ATOM XML-feeds.

IMPORTHTML: Importeert gegevens uit een tabel of lijst in een HTML-pagina.

IMPORTFEED: Importeert een RSS- of ATOM-feed.

IMPORTDATA: Importeert gegevens van een bepaalde URL in de indeling .csv (door komma's gescheiden waarden) of .tsv (door tabs gescheiden waarden).

Meer informatie over hoe je een gegevensverwijzing optimaliseert

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu