IMPORTRANGE

Importeert een bereik van cellen uit een bepaalde spreadsheet.

Gebruiksvoorbeelden

IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/abcd123abcd123", "blad1!A1:C10")

IMPORTRANGE(A2,"B2")

Syntaxis

IMPORTRANGE(spreadsheet_url; bereik_tekenreeks)

  • spreadsheet_url: de URL van de spreadsheet waaruit gegevens worden geïmporteerd.

    • De waarde voor spreadsheet_url moet tussen aanhalingstekens staan of verwijzen naar een cel die de URL van een spreadsheet bevat.
  • bereik_tekenreeks: een tekenreeks met de indeling "[bladnaam!]bereik" (bijvoorbeeld "Blad1!A2:B6" of "A2:B6") waarin het te importeren bereik wordt opgegeven.

    • Het gedeelte bladnaam van bereik_tekenreeks is optioneel. Met IMPORTRANGE worden gegevens standaard geïmporteerd uit het opgegeven bereik op het eerste blad.

    • De waarde voor bereiktekenreeks moet tussen aanhalingstekens worden geplaatst of een verwijzing zijn naar een cel die de gewenste tekst bevat.

Opmerkingen

  • Aan spreadsheets moet expliciet toestemming worden verleend om gegevens uit andere spreadsheets te kunnen ophalen met IMPORTRANGE. De eerste keer dat de doelspreadsheet gegevens ophaalt uit een nieuwe bronspreadsheet, wordt de gebruiker gevraagd toestemming te verlenen. Nadat toegang is verleend, kan elke bewerker van de doelspreadsheet IMPORTRANGE gebruiken om gegevens op te halen uit een deel van de bronspreadsheet. De toegang blijft van kracht totdat de gebruiker die toegang heeft verleend, uit de bron is verwijderd.

  • Als de gegevens die je wilt importeren, te groot zijn, krijg je mogelijk een foutmelding.

Zie ook

IMPORTXML: Importeert gegevens uit verschillende typen gestructureerde gegevens, zoals XML, HTML, CSV, TSV en RSS- en ATOM XML-feeds.

IMPORTHTML: Importeert gegevens uit een tabel of lijst in een HTML-pagina.

IMPORTFEED: Importeert een RSS- of ATOM-feed.

IMPORTDATA: Importeert gegevens van een bepaalde URL in de indeling .csv (door komma's gescheiden waarden) of .tsv (door tabs gescheiden waarden).

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Informatiecentrum bezoeken

Gebruik je Google-producten, zoals Google Documenten, op het werk of op school? Misschien zijn onze tips, trainingen en templates dan wel wat voor jou. Leer werken met Office-bestanden zonder Office te installeren, creëer dynamische projectplannen en teamagenda's, breng je inbox automatisch op orde en nog veel meer.

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
35
false