IMPORTRANGE

Tuo tiedot määritetyn laskentataulukon soluväliltä.

Esimerkkikäyttö

IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/abcd123abcd123", "taulukko1!A1:C10")

IMPORTRANGE(A2,"B2")

Syntaksi

IMPORTRANGE(laskentataulukon_url, alueen_merkkijono)

  • laskentataulukon_url – Sen laskentataulukon URL-osoite, josta tiedot tuodaan.

    • Kohdan laskentataulukon_url arvo on kirjotettava lainausmerkkeihin tai sen pitää viitata soluun, jossa on laskentataulukon URL.
  • alueen_merkkijono – Merkkijono muodossa "[taulukon_nimi!]alue" (esim. "Taulukkko1!A2:B6" tai "A2:B6"), joka määrittää tuotavan alueen.

    • Alueen alueen_merkkijono osa taulukon_nimi on valinnainen. Oletuksena IMPORTRANGE tuo määritetyn alueen ensimmäisestä taulukosta.

    • Kohta alueen_merkkijono on merkittävä lainausmerkeillä tai sen on oltava viittaus soluun, joka sisältää kyseisen tekstin.

Huomioitavaa

  • Laskentataulukoille on annettava nimenomainen käyttöoikeus noutaa tietoja muista laskentataulukoista IMPORTRANGE-funktion avulla. Kun kohdetaulukko noutaa tietoja ensimmäisen kerran uudesta lähdetaulukosta, käyttäjää pyydetään antamaan käyttöoikeus. Kun käyttöoikeus on annettu, kuka tahansa kohdelaskentataulukon muokkaaja voi käyttää IMPORTRANGE-funktiota minkä tahansa lähdelaskentataulukon osan noutamiseen. Käyttöoikeus pysyy voimassa, kunnes käyttöoikeuden antanut käyttäjä poistetaan lähteestä.

  • Jos tuotava data on liian suuri, tuloksena voi olla virhe.

Katso myös

IMPORTXML: Tuo tiedot erilaisista jäsennellyistä tietotyypeistä, kuten XML, HTML, CSV, TSV sekä RSS- ja ATOM XML -syötteet.

IMPORTHTML: Tuo tiedot HTML-sivulla olevasta taulukosta tai luettelosta.

IMPORTFEED: Tuo RSS- tai ATOM-syöte.

IMPORTDATA: Tuo annetun URL-osoitteen tiedot .csv-muodossa (pilkulla eroteltu arvo) tai .tsv-muodossa (välilehdellä eroteltu arvo).

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?