IMPORTRANGE

Importerer et celleområde fra et angivet regneark.

Eksempel på brug

IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/abcd123abcd123", "ark1!A1:C10")

IMPORTRANGE(A2,"B2")

Syntaks

IMPORTRANGE(regneark_webadresse, område_streng)

  • regneark_webadresse – webadressen til regnearket, hvorfra data importeres.

    • Værdien for regneark_webadresse skal enten være angivet i anførselstegn eller være en reference til en celle, der indeholder webadressen for et regneark.
  • område_streng – en streng i formatet "[ark_navn!]Område" (f.eks. "Ark1!A2:B6" eller "A2:B6"), der angiver det område, der skal importeres.

    • ark_navn-komponenten i område_streng er valgfri. Som standard importerer IMPORTRANGE fra det angivne område i det første ark.

    • Værdien for område_streng skal enten angives i anførselstegn eller være en reference til en celle, der indeholder den relevante tekst.

Noter

  • Regneark skal udtrykkeligt have tilladelse til at hente data fra andre regneark ved hjælp af IMPORTRANGE. Første gang destinationsarket henter data fra et nyt kildeark, vil brugeren blive bedt om at give tilladelse. Når tilladelsen er givet, kan alle destinationsregnearkets redaktører bruge IMPORTRANGE til at hente data fra en hvilken som helst del af kildenregnearket. Adgangstilladelsen gælder, indtil den bruger, der gav tilladelsen, fjernes fra kilden.

  • Hvis de data, du forsøger at importere, er for store, kan du få en fejlmeddelelse.

Se også

IMPORTXML: Importerer data fra forskellige typer strukturerede data, bl.a. XML, HTML, CSV, TSV og RSS- og ATOM XML-feeds.

IMPORTHTML: Importerer data fra en tabel eller liste på en HTML-side.

IMPORTFEED: Importerer et RSS- eller Atom-feed.

IMPORTDATA: Importerer data fra den angivne webadresse i .csv-format (kommasepareret eller semikolonsepareret) eller .tsv-format (tabulatorsepareret).

 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?