IMPORTHTML

Importeert gegevens uit een tabel of lijst in een HTML-pagina.

Gebruiksvoorbeelden

IMPORTHTML("http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_India";"table";4)

IMPORTHTML(A2;B2;C2)

Syntaxis

IMPORTHTML(url; query; index)

  • url: de URL van de te importeren pagina, inclusief protocol (bijvoorbeeld http://).

    • De waarde voor url moet tussen aanhalingstekens staan of verwijzen naar een cel die de gewenste tekst bevat.
  • query: "list" of "table", afhankelijk van de structuur van de opgevraagde gegevens.

  • index: de index, die begint bij 1. Hiermee wordt aangegeven welke tabel of lijst uit de HMTL-bron moet worden opgehaald.

    • De indices voor lijsten en tabellen worden afzonderlijk bijgehouden, dus er kan zowel een lijst als een tabel met index 1 zijn als beide elementen op de HTML-pagina voorkomen.

Zie ook

IMPORTXML: Importeert gegevens uit verschillende typen gestructureerde gegevens, zoals XML, HTML, CSV, TSV en RSS- en ATOM XML-feeds.

IMPORTRANGE: Importeert een bereik van cellen uit een bepaalde spreadsheet.

IMPORTFEED: Importeert een RSS- of ATOM-feed.

IMPORTDATA: Importeert gegevens van een bepaalde URL in de indeling .csv (door komma's gescheiden waarden) of .tsv (door tabs gescheiden waarden).

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?