IMPORTHTML

Tuo tiedot HTML-sivulla olevasta taulukosta tai luettelosta.

Esimerkkikäyttö

IMPORTHTML("http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_India","table",4)

IMPORTHTML(A2,B2,C2)

Syntaksi

IMPORTHTML(url, kysely, hakemisto)

  • url – Tarkasteltavan sivun URL-osoite ja protokolla (esim. http://).

    • Kohta url on merkittävä lainausmerkeillä tai sen on oltava viittaus soluun, joka sisältää kyseisen tekstin.
  • kysely – Joko "luettelo" tai "taulukko" haluttujen tietojen esitysmuodon mukaisesti.

  • hakemisto – 1:stä alkava hakemisto, joka tunnistaa, mikä HTML-lähteen taulukko tai luettelo palautetaan.

    • Luetteloiden ja taulukoiden hakemistoja ylläpidetään erikseen. Hakemistolla 1 voi olla olemassa sekä luettelo että taulukko, jos HTML-sivulla on molempia elementtityyppejä.

Katso myös

IMPORTXML: Tuo tiedot erilaisista jäsennellyistä tietotyypeistä, kuten XML, HTML, CSV, TSV sekä RSS- ja ATOM XML -syötteet.

IMPORTRANGE: Tuo tiedot määritetyn laskentataulukon soluväliltä.

IMPORTFEED: Tuo RSS- tai ATOM-syöte.

IMPORTDATA: Tuo annetun URL-osoitteen tiedot .csv-muodossa (pilkulla eroteltu arvo) tai .tsv-muodossa (välilehdellä eroteltu arvo).

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?