IMPORTFEED

Importeert een RSS- of ATOM-feed.

Gebruiksvoorbeeld

IMPORTFEED("http://news.google.com/?output=atom")

IMPORTFEED(A2;B2;C2;D2)

Syntaxis

IMPORTFEED(url; [query]; [koppen]; [aantal_items])

 • url: de URL van de RSS- of Atom-feed, inclusief protocol (bijvoorbeeld http://).

  • De waarde voor url moet tussen aanhalingstekens staan of verwijzen naar een cel die de gewenste tekst bevat.
 • query [ OPTIONEEL - standaardwaarde "items" ]: geeft aan welke gegevens moeten worden opgehaald uit url.

  • "feed" retourneert één rij met feedgegevens, waaronder titel, omschrijving en URL.

  • "feed <type>" retourneert een bepaald kenmerk van de feed, waarbij type bestaat uit title, description, author of url.

  • "items" retourneert een volledige tabel met items uit de feed. Als aantal_items niet is opgegeven, worden alle items geretourneerd die momenteel in de feed zijn gepubliceerd.

  • "items <type>" retourneert een bepaald kenmerk van de opgevraagde items, waarbij type bestaat uit title, summary (de content van het item, zonder links en afbeeldingen), url (de URL van het afzonderlijke item) of created (de datum waarop het item is gepubliceerd).

 • koppen [OPTIONEEL - standaardwaarde FALSE ]: of kolomkoppen worden opgenomen als een extra rij boven aan de geretourneerde waarde.

 • aantal_items [OPTIONEEL]: (voor het opvragen van items) het aantal te retourneren items, te beginnen bij het meest recente.

  • Als aantal_items niet is opgegeven, worden alle items geretourneerd die momenteel in de feed zijn gepubliceerd.

Zie ook

IMPORTXML: Importeert gegevens uit verschillende typen gestructureerde gegevens, zoals XML, HTML, CSV, TSV en RSS- en ATOM XML-feeds.

IMPORTRANGE: Importeert een bereik van cellen uit een bepaalde spreadsheet.

IMPORTHTML: Importeert gegevens uit een tabel of lijst in een HTML-pagina.

IMPORTDATA: Importeert gegevens van een bepaalde URL in de indeling .csv (door komma's gescheiden waarden) of .tsv (door tabs gescheiden waarden).

Voorbeelden

Haalt de nieuwskoppen op uit de feed van Google News.

Haalt gegevens op uit de RSS-feed "Amazon Gold Box Deals" op basis van de opgegeven query.

Haalt items title en items url op uit de RSS-feed "Amazon Gold Box Deals" en gebruikt ARRAYFORMULA en HYPERLINK om van de titels links te maken.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?