IMPORTDATA

Importuje dane z danego adresu URL w formacie .csv (wartości rozdzielane przecinkami) lub .tsv (wartości rozdzielane tabulatorami).

Przykłady użycia

IMPORTDATA("http://www.census.gov/2010census/csv/pop_change.csv")

IMPORTDATA(A2)

Składnia

IMPORTDATA(url)

  • url – adres URL, z którego mają zostać pobrane dane w formacie .csv lub .tsv, wraz z protokołem (np. http://).

    • Wartość argumentu url musi zostać ujęta w cudzysłowy lub być odwołaniem do komórki zawierającej odpowiedni tekst.

Uwagi

  • W jednym arkuszu kalkulacyjnym obsługiwanych jest maksymalnie 50 wywołań IMPORTDATA. Ten limit został usunięty w nowej wersji Arkuszy Google.

Zobacz też

IMPORTXML: Importuje dane z różnych typów danych strukturalnych, w tym XML, HTML, CSV, TSV oraz kanałów informacyjnych RSS i ATOM XML.

IMPORTRANGE: Importuje zakres komórek z określonego arkusza kalkulacyjnego.

IMPORTHTML: Importuje dane z tabeli lub listy w obrębie strony html.

IMPORTFEED: Importuje kanał informacyjny RSS lub ATOM.

Przykłady

Pobiera informacje o adresie biura Google z określonego pliku CSV z adresu URL.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?