IMPORTDATA

Importeert gegevens van een bepaalde URL in de indeling .csv (door komma's gescheiden waarden) of .tsv (door tabs gescheiden waarden).

Gebruiksvoorbeelden

IMPORTDATA("http://www.census.gov/2010census/csv/pop_change.csv")

IMPORTDATA(A2)

Syntaxis

IMPORTDATA(url)

  • url - De URL waar u de gegevens in .csv- of .tsv-indeling wilt ophalen, inclusief protocol (bijvoorbeeld http://).

    • De waarde voor url moet tussen aanhalingstekens staan of verwijzen naar een cel die de gewenste tekst bevat.

Opmerkingen

Zie ook

IMPORTXML: Importeert gegevens uit verschillende typen gestructureerde gegevens, zoals XML, HTML, CSV, TSV en RSS- en ATOM XML-feeds.

IMPORTRANGE: Importeert een bereik van cellen uit een bepaalde spreadsheet.

IMPORTHTM: Importeert gegevens uit een tabel of lijst in een HTML-pagina.

IMPORTFEED: Importeert een RSS- of ATOM-feed.

Voorbeelden

Haalt adresgegevens van Google-vestigingen in de VS op uit het in de URL opgegeven CSV-bestand.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?