GOOGLETRANSLATE

Tłumaczy tekst z jednego języka na inny/

Przykłady użycia

GOOGLETRANSLATE("Hello World";"en";"es")

GOOGLETRANSLATE(A2;B2;C2)

GOOGLETRANSLATE(A2)

Składnia

GOOGLETRANSLATE(text; [source_language; target_language])

  • text – tekst do przetłumaczenia.

    • Wartość argumentu text musi zostać ujęta w cudzysłowach lub stanowić odwołanie do komórki zawierającej odpowiedni tekstu.
  • source_language[OPCJONALNIE – domyślnie "auto" ] – dwuliterowy kod języka źródłowego, np. "en" dla angielskiego, "ko" dla koreańskiego lub "auto" dla automatycznego wykrycia języka.

    • Jeśli argument source_language zostanie pominięty, należy również pominąć argument target_language .
  • target_language[ OPCJONALNIE – domyślny język systemu ] – dwuliterowy kod języka docelowego, np. "en" dla angielskiego lub "ja" dla japońskiego.

Zobacz również

DETECTLANGUAGE: Identyfikuje język używany w tekście w określonym zakresie.

Przykłady

Tłumaczy tekst w podanym zakresie z języka źródłowego na docelowy.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?