GOOGLETRANSLATE

Vertaalt tekst tussen twee talen.

Gebruiksvoorbeeld

GOOGLETRANSLATE("Hello World";"en";"es")

GOOGLETRANSLATE(A2;B2;C2)

GOOGLETRANSLATE(A2)

Syntaxis

GOOGLETRANSLATE(text, [source_language, target_language])

  • text: de tekst die wordt vertaald.

    • De waarde voor text moet tussen aanhalingstekens staan of verwijzen naar een cel die de gewenste tekst bevat.
  • source_language [OPTIONEEL - standaardwaarde "auto"]: de taalcode van twee letters voor de brontaal, bijvoorbeeld "en" voor het Engels of "ko" voor het Koreaans, of "auto" om de taal automatisch te detecteren.

    • Als source_language wordt weggelaten, moet 'target_language' ook worden weggelaten.
  • target_language [OPTIONEEL - standaardwaarde: systeemtaal]: de taalcode van twee letters voor de doeltaal, bijvoorbeeld "en" voor het Engels of "ja" voor het Japans.

Zie ook

DETECTLANGUAGE: Identificeert de taal die wordt gebruikt in de tekst binnen het opgegeven bereik.

Voorbeelden

Vertaalt tekst binnen het opgegeven bereik van de brontaal naar de doeltaal.

Andrew is expert op het gebied van Documenten en Spreadsheets en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om hem te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?