DÜŞEYARA

Dikey arama. Bir aralığın ilk sütununda bir anahtar arar ve bulunan satırda belirtilen hücrenin değerini döndürür.

Örnek Kullanım

DÜŞEYARA(10003; A2:B26; 2; YANLIŞ)

Söz Dizimi

DÜŞEYARA(arama_anahtarı; aralık; dizin; [sıralı])

 • arama_anahtarı - Aranacak değer. Örneğin, 42, "Kediler" veya I24.

 • aralık - Aranacak aralık. arama_anahtarı'nda belirtilen anahtar, aralığın ilk sütununda aranır.

 • dizin - Döndürülecek değerin sütun dizini (burada aralık'taki ilk sütunun numarası 1'dir).

  • dizin, 1 ile aralık'taki sütun sayısı arasında değilse #DEĞER! hatası döndürülür.
 • sıralı - [varsayılan olarak DOĞRU] - Aranacak sütunun (belirtilen aralıktaki ilk sütun) sıralı olup olmadığını gösterir. Çoğu durumda YANLIŞ değerinin kullanılması önerilir.

  • sıralı'nın YANLIŞ şeklinde ayarlanması önerilir. YANLIŞ şeklinde ayarlanması halinde tam eşleşme döndürülür. Eşleşen birden çok değer varsa bulunan ilk değere karşılık gelen hücre içeriği döndürülür ve bu tür bir değer bulunamazsa #YOK hatası döndürülür.

  • sıralı, DOĞRU ise veya atlanmışsa en yakın eşleşme (arama anahtarından küçük veya ona eşit) döndürülür. Arama sütunundaki tüm değerler arama anahtarından büyükse #YOK hatası döndürülür.

Notlar

 • sıralı DOĞRU şeklinde ayarlanmışsa veya atlanmışsa ve aralığın ilk sütunu sıralı düzende değilse hatalı bir değer döndürülebilir. DÜŞEYARA doğru sonuçlar vermiyorsa son bağımsız değişkenin YANLIŞ şeklinde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Veriler sıralanmışsa ve performansa yönelik optimizasyon gerçekleştirmeniz gerekiyorsa değeri DOĞRU şeklinde ayarlayın. Çoğu durumda değer YANLIŞ şeklinde ayarlanmalıdır.

 • Sayısal değerler veya tarih değerleri aranırken aralıktaki ilk sütunun metin değerlerine göre sıralanmadığından emin olun. Örneğin, doğru sıralanan sayılar, (1, 10, 100, 2) yerine (1, 2, 10, 100) şeklinde görünmelidir. Bu sayılar dize olarak sıralanmış olsaydı (1, 10, 100, 2) şeklinde görünecekti. Yanlış bir sıralama türü kullanılması hatalı değerlerin döndürülmesine neden olabilir.

 • Normal ifadelere dayanan arama anahtarları DESTEKLENMEZ. Bunun yerine QUERY işlevini kullanın.

 • DÜŞEYARA, sıralı aralıklarla ve sıralı'nın DOĞRU olarak belirlendiği durumlarda çok daha iyi performans gösterir. Aranan sütunu sıralamayı düşünebilirsiniz.

 • Ayrıca, joker karakterler içeren kalıp dizelerini kullanarak da eşleşme bulabilirsiniz. Soru işareti (?) ve yıldız (*) karakterleri, arama_anahtarı için kullanılabilen joker karakterlerdir. Soru işareti tek bir karakterin, yıldız işareti ise herhangi bir karakter dizisinin yerine kullanılır. Soru işaretinin veya yıldız işaretinin kendisini bulmak istiyorsanız karakterin önüne yaklaşık işaretini (~) girin. İçinde yaklaşık işareti geçen bir şey arıyorsanız bir yaklaşık işareti daha ekleyin.

   

İlgili Konular

QUERY: Veriler üzerinde Google Görselleştirme API'sı Sorgu Dili sorgusu çalıştırır.

YATAYARA: Yatay arama. Bir aralığın ilk satırında bir anahtar arar ve bulunan sütunda belirtilen hücrenin değerini döndürür.

Örnekler

Bu örnekte VLOOKUP ilk öğrenci kimliği sütununda arama yapar ve ilgili notu döndürür

Bu örnekte DÜŞEYARA yaklaşık eşleşmeyi (sıralı DOĞRU olarak ayarlanmıştır) kullanarak ilk gelir sütununda arama yapar ve ilgili vergi oranını döndürür

DÜŞEYARA, arama_anahtarı için birden çok eşleşme olduğunda bulunan ilk değeri döndürür

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?