SPARKLINE

Tworzy miniaturowy wykres w obrębie jednej komórki.

Przykłady użycia

SPARKLINE(A1:F1)

SPARKLINE(A2:E2;{"charttype","bar";"max",40})

SPARKLINE(A2:E2;A4:B5)

SPARKLINE(A1:A5, {"charttype","column"; "axis", true; "axiscolor", "red"})

Składnia

SPARKLINE(dane; [opcje])

 • dane – zakres lub tablica z danymi do wykreślenia.

 • opcje[ OPCJONALNIE ] – zakres lub tablica z opcjonalnymi ustawieniami i powiązanymi z nimi wartościami służącymi do dostosowania wykresu.

  • Jeśli argument opcje określa zakres, powinien mieć szerokość dwóch komórek, z których pierwsza jest opcją, a druga jej wartością.

  • Opcja "charttype" definiuje typ wykresu do wykreślenia:

   • "line" dla wykresu liniowego (domyślnie);
   • "bar" dla wykresu skumulowanego słupkowego;
   • "column" dla wykresu kolumnowego;
   • "winloss" dla specjalnego typu wykresu kolumnowego, który wykreśla dwa możliwe rezultaty – pozytywny i negatywny (jak orzeł lub reszka przy rzucie monetą).
  • W przypadku wykresów liniowych:

   • "xmin" ustawia minimalną wartość wzdłuż osi poziomej.

   • "xmax" ustawia maksymalną wartość wzdłuż osi poziomej.

   • "ymin" ustawia minimalną wartość wzdłuż osi pionowej.

   • "ymax" ustawia maksymalną wartość wzdłuż osi pionowej.

   • "color" ustawia kolor linii.
   • "empty" ustala, jak traktować puste komórki. Możliwe wartości to "zero" i "ignore".
   • "nan" ustala, jak traktować komórki z danymi nienumerycznymi. Dostępne opcje to "convert" i "ignore".
   • "rtl" określa, czy wykres jest renderowany od prawej do lewej. Dostępne opcje to true i false.
   • "linewidth" określa grubość linii na wykresie. Im większa wartość, tym grubsza linia.
  • W przypadku wykresów przebiegu w czasie typu kolumnowego i typu zysk/strata:

   • "color" ustawia kolor kolumn.
   • "lowcolor" ustawia kolor dla najniższej wartości na wykresie.
   • "highcolor" ustawia kolor dla najwyższej wartości na wykresie.
   • "firstcolor" ustawia kolor pierwszej kolumny.
   • "lastcolor" ustawia kolor ostatniej kolumny.
   • "negcolor" ustawia kolor wszystkich kolumn z negatywnymi rezultatami.
   • "empty" ustala, jak traktować puste komórki. Możliwe wartości to "zero" i "ignore".
   • "nan" ustala, jak traktować komórki z danymi nienumerycznymi. Dostępne opcje to "convert" i "ignore".
   • "axis" określa, czy należy narysować oś (true/false).
   • "axiscolor" ustawia kolor osi (jeśli dotyczy).
   • "ymin" ustawia niestandardową minimalną wartość danych, która powinna być wykorzystana do skalowania wysokości kolumn (nie dotyczy wykresów zysk/strata).
   • "ymax" ustawia niestandardową maksymalną wartość danych, która powinna być wykorzystana do skalowania wysokości kolumn (nie dotyczy wykresów zysk/strata).
   • "rtl" określa, czy wykres jest renderowany od prawej do lewej, czy nie. Dostępne opcje to true i false.
  • W przypadku wykresów słupkowych:

   • "max" ustawia maksymalną wartość wzdłuż osi poziomej.
   • "color1" ustawia pierwszy kolor słupków na wykresie.
   • "color2" ustawia drugi kolor słupków na wykresie.
   • "empty" ustala, jak traktować puste komórki. Możliwe wartości to "zero" i "ignore".
   • "nan" ustala, jak traktować komórki z danymi nienumerycznymi. Dostępne opcje to "convert" i "ignore".
   • "rtl" określa, czy wykres jest renderowany od prawej do lewej, czy nie. Dostępne opcje to true i false.

Uwagi

 • Kolory mogą być zapisywane przy użyciu ich nazw (np. „zielony”) lub w kodzie szesnastkowym (np. „# 3D3D3D”).
 • Aby zmienić kolor na wykresie liniowym, zmień kolor czcionki w komórce.

Zobacz też

IMAGE: Wstawia obraz do komórki.

GOOGLEFINANCE: Pobiera aktualne lub historyczne informacje o papierach wartościowych z Google Finance.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?