GOOGLEFINANCE

Hämtar aktuell eller historisk värdepappersinformation från Google Ekonomi.

Exempelanvändning

GOOGLEFINANCE("GOOG", "price", DATE(2014,1,1), DATE(2014,12,31), "DAILY")

GOOGLEFINANCE("GOOG","price",TODAY()-30,TODAY())

GOOGLEFINANCE(A2,A3)

Syntax

GOOGLEFINANCE(ticker, [attribute], [start_date], [end_date|num_days], [interval])

 • ticker – Börssymbolen för värdepapperet i fråga.

  • Obs! Reuters instrumentkoder stöds inte längre. Till exempel fungerar inte ticker 123.TO eller XYZ.AX. Använd istället TSE: 123 eller ASX: XYZ.

  • Rekommenderat: Lägg till en börs för att undvika avvikelser. Använd till exempel NASDAQ:GOOG istället för GOOG. Om du inte anger en börs väljer GOOGLEFINANCE en åt dig efter bästa förmåga.

 • attribute - [ VALFRITT – price som standard ] – Attributet som hämtas om ticker från Google Ekonomi. Detta krävs om ett datum anges.

  • attribute är ett av följande för realtidsdata:

   • "price" – Realtidspris, fördröjt med upp till 20 minuter.

   • "priceopen" – Priset när marknaden öppnar.

   • "high" – Den aktuella dagens högsta pris.

   • "low" – Den aktuella dagens lägsta pris.

   • "volume" – Den innevarande dagens handelsvolym.

   • "marketcap" – Marknadsvärdet för aktien.

   • "tradetime" – Tiden för den sista affären.

   • "datadelay" – Hur länge realtidsdata fördröjs.

   • "volumeavg" – Den genomsnittliga dagliga handelsvolymen.

   • "pe" – Pris-/intäktskvoten.

   • "eps" – Intäkter per aktie.

   • "high52" – Det högsta priset under 52 veckor.

   • "low52" – Det lägsta priset under 52 veckor.

   • "change" – Prisändringen sedan föregående handelsdags stängning.

   • "beta" – Betavärdet.

   • "changepct" – Prisändringen i procent sedan föregående handelsdags stängning.

   • "closeyest" – Föregående dags stängningskurs.

   • "shares" – Antalet utestående aktier.

   • ”currency” – Valutan som aktien är prissatt i. Valutor har inte handelsfönster, så open, low, high och volume returneras inte för detta argument.

  • attribute är ett av följande för historisk data:

   • "open" – Öppningspriset för det angivna datumet/de angivna datumen.

   • "close" – Stängningspriset för det angivna datumet/de angivna datumen.

   • "high" – Det högsta priset för det angivna datumet/de angivna datumen.

   • "low" – Det lägsta priset för det angivna datumet/de angivna datumen.

   • "volume" – Volymen för det angivna datumet/de angivna datumen.

   • "all" – Alla ovanstående.

  • attribute är ett av följande för data för aktiefonder:

   • "closeyest" – Föregående dags stängningskurs.

   • "date" – Datumet då substansvärdet rapporterades.

   • "returnytd" – Avkastning hittills för året.

   • "netassets" – Nettotillgångarna.

   • "change" – Förändringen av senast redovisat substansvärde och substansvärdet omedelbart före.

   • "changepct" – Den procentuella förändringen av nettosubstansvärdet.

   • "yieldpct" – utdelningsavkastning, summan av de föregående 12 månadernas inkomstfördelning (aktieutdelning och betalning av bunden ränta) och nettoresursvärdeökningar delat med föregående månads nettoresursvärde.

   • "returnday" – Totalavkastning för en dag.

   • "return1" – Totalavkastning för en vecka.

   • "return4" – Totalavkastning för fyra veckor.

   • "return13" – Totalavkastning för tretton veckor.

   • "return52" – Totalavkastning för femtiotvå (årlig) veckor.

   • "return156" – Totalavkastning för 156 (3 år) veckor.

   • "return260" – Totalavkastning för 260 (5 år) veckor.

   • "incomedividend" – Beloppet för den senaste kontantutdelningen.

   • "incomedividenddate" – Datumet för den senaste kontantutdelningen.

   • "capitalgain" – Beloppet för den senaste kapitalvinstutdelningen.

   • "morningstarrating" – "Stjärnbetyget" från Morningstar.

   • "expenseratio" – Fondens omkostnadsprocent.

 • start_date[VALFRITT] – Startdatumet vid hämtning av historisk data.

  • Om start_date har angetts men end_date|num_days inte har angetts, returneras enbart data för den enskilda dagen.
 • end_date|num_days[VALFRITT] – Slutdatumet vid hämtning av historisk data eller antalet dagar från start_date som data ska returneras för.

 • interval[VALFRITT] – Frekvensen för returnerad data, antingen DAILY eller WEEKLY.

  • interval kan anges som 1 eller 7. Andra numeriska värden är inte tillåtna.

Kommentar

 • Alla parametrar måste omges av citattecken eller vara hänvisningar till celler som innehåller text, förutom då interval anges som ett nummer och när end_date|num_days anges som ett antal dagar.

 • Realtidsresultat returneras som ett värde i en cell. Historisk data, även för en dag, returneras som en utökad matris med kolumnrubriker.

 • Vissa attribut kan inte ge resultat för alla symboler.

 • Om datumparametrar anges betraktas begäran som historisk och enbart de historiska attributen är tillåtna.
 • GOOGLEFINANCE finns enbart på engelska och stödjer inte de flesta internationella börserna.

 • Historiska data kan inte laddas ner eller nås via Sheets API eller Apps Script.  Om du försöker att göra det ser du ett felmeddelande istället för värdena i motsvarande celler i kalkylarket.

 • Börsnoteringsinformation kan vara upp till 20 minuter gammal. Informationen tillhandahålls i befintligt skick och bara i informationssyfte, inte för handel eller rådgivning.

 • Datum som överförs till GOOGLEFINANCE behandlas som UTC-tid. Börsar som stänger före den tiden kan ändras med en dag. 

Exempel

Kopiera

Obs! Alla exempel finns på en egen flik.

Allmän användning

Hämtar marknadsinformation från Google Ekonomi.

 

Vanliga attribut

 

Historisk marknadsinformation

Hämtar historisk marknadsinformation baserad på de angivna datumen från Google Ekonomi.

 

Aktiefonder

Vanliga attribut för aktiefonder.

 

Valutakurstrender

Skapar ett diagram i en cell för att visa valutakurstrenden under de senaste 30 dagarna genom att hämta resultatavkastningen från GoogleFinance.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?