GOOGLEFINANCE

Pobiera aktualne lub historyczne informacje o papierach wartościowych z Google Finance.

Przykłady użycia

GOOGLEFINANCE("NASDAQ:GOOG"; "price"; DATE(2014;1;1); DATE(2014;12;31); "DAILY")

GOOGLEFINANCE("NASDAQ:GOOG";"price";TODAY()-30;TODAY())

GOOGLEFINANCE(A2;A3)

Składnia

GOOGLEFINANCE(symbol_giełdowy; [atrybut]; [data_początkowa]; [data_końcowa|liczba_dni]; [interwał])

 • symbol_giełdowy – symbol giełdowy sprawdzanego papieru wartościowego. Musisz użyć zarówno kodu giełdy, jak i symbolu giełdowego, aby uzyskać dokładne wyniki i uniknąć rozbieżności. Na przykład użyj „NASDAQ:GOOG” zamiast „GOOG”.

  • Jeśli nie określisz kodu giełdy, funkcja GOOGLEFINANCE zrobi to za Ciebie.

  • Uwaga: kody RIC (Reuters Instrument Code) nie są już obsługiwane. Na przykład zamiast symbolu 123.TO lub XYZ.AX użyj TSE:123 lub ASX:XYZ.

 • atrybut[ OPCJONALNY – domyślnie "price" ] – atrybut zawierający informacje o symbolu_giełdowym, do pobrania z Google Finance – jest wymagany w przypadku określenia daty.

  • atrybut jest jednym z poniższych elementów dla danych w czasie rzeczywistym:

   • "price" – cena w czasie rzeczywistym opóźniona maksymalnie o 20 minut.

   • "priceopen" – cena na otwarcie rynku.

   • "high" – wysoka cena w bieżącym dniu.

   • "low" – niska cena w bieżącym dniu.

   • "volume" – wielkość obrotów w bieżącym dniu.

   • "marketcap" – kapitalizacja rynkowa akcji.

   • "tradetime" – czas ostatniej transakcji.

   • "datadelay" – opóźnienie danych w czasie rzeczywistym.

   • "volumeavg" – średnie obroty w ciągu dnia.

   • "pe" – współczynnik cena/zarobki.

   • "eps" – zarobki na jednej akcji.

   • "high52" – cena wysoka 52-tygodniowa.

   • "low52" – cena niska 52-tygodniowa.

   • "change" – zmiana ceny od zamknięcia poprzedniego dnia sesji giełdy.

   • "beta" – wartość beta.

   • "changepct" – zmiana procentowa ceny od zamknięcia poprzedniego dnia sesji giełdy.

   • "closeyest" – cena zamknięcia w dniu poprzednim.

   • "shares" – liczba pozostałych akcji.

   • "currency" – waluta, w której wyceniany jest papier wartościowy. Waluty nie są objęte oknami transakcyjnymi, więc wartości open, low, high i volume nie są zwracane w przypadku tego argumentu.

  • atrybut jest jednym z poniższych elementów dla danych historycznych:

   • "open" – cena otwarcia dla określonych dat.

   • "close" – cena zamknięcia dla określonych dat.

   • "high" – cena wysoka dla określonych dat.

   • "low" – cena niska dla określonych dat.

   • "volume" – obroty dla określonych dat.

   • "all" – wszystkie z powyższych.

  • atrybut jest jednym z poniższych elementów dla danych funduszy wzajemnych:

   • "closeyest" – cena zamknięcia w dniu poprzednim.

   • "date" – data, dla której wyliczono wartość aktywów netto.

   • "returnytd" – zwrot od początku roku.

   • "netassets" – aktywa netto.

   • "change" – zmiana w ostatnio zgłaszanej wartości aktywów netto i w bezpośrednio ją poprzedzającej.

   • "changepct" – zmiana procentowa w wartości aktywów netto.

   • "yieldpct" – zysk z dystrybucji, suma poprzednich dystrybucji dochodu z 12 miesięcy (dywidendy i spłaty odsetek o stałym dochodzie) oraz wzrost wartości aktywów netto w poprzednim miesiącu.

   • "returnday" – całkowity jednodniowy zwrot.

   • "return1" – całkowity zwrot z jednego tygodnia.

   • "return4" – całkowity zwrot z czterech tygodni.

   • "return13" – całkowity zwrot z trzynastu tygodni.

   • "return52" – całkowity zwrot z pięćdziesięciu dwóch tygodni (rok).

   • "return156" – całkowity zwrot ze 156 tygodni (3 lata).

   • "return260" – całkowity zwrot z 260 tygodni (5 lat).

   • "incomedividend" – kwota ostatniej dystrybucji gotówki.

   • "incomedividenddate" – data ostatniej dystrybucji gotówki.

   • "capitalgain" – kwota ostatniej dystrybucji zysku kapitałowego.

   • "morningstarrating" – ocena agencji Morningstar wyrażona w gwiazdkach.

   • "expenseratio" – współczynnik wydatków na fundusz.

 • data_początkowa[ OPCJONALNIE ] – data początkowa podczas pobierania danych historycznych.

  • Jeśli argument data_początkowa jest określony, ale argument data_końcowa|liczba_dni – nie, zwracane są tylko dane z jednego dnia.
 • data_końcowa|liczba_dni[ OPCJONALNIE ] – data końcowa pobierania danych historycznych lub liczba dni od argumentu data_początkowa, przez które będą pobierane dane.

 • interwał[ OPCJONALNIE ] – częstotliwość zwracanych danych; "DAILY" lub "WEEKLY".

  • interwał może być alternatywnie określany jako 1 lub 7. Inne wartości liczbowe są niedozwolone.

Uwagi

Ograniczenia dotyczące użytkowania: dane nie są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych w branży finansowej ani do użytku przez innych specjalistów w firmach niezwiązanych z sektorem finansowym (w tym podmiotach rządowych). W przypadku zastosowań profesjonalnych zewnętrzni dostawcy danych mogą pobierać dodatkowe opłaty licencyjne.

 • Wszystkie parametry powinny być ujęte w cudzysłów lub być odwołaniami do komórek zawierających tekst. 
  Uwaga: wyjątki to argument interwał określony za pomocą liczby i argument data_końcowa|liczba_dni określony za pomocą liczby dni.

 • Wyniki w czasie rzeczywistym są zwracane jako wartość w obrębie pojedynczej komórki. Dane historyczne, nawet dla jednego dnia, są zwracane jako rozszerzona tablica z nagłówkami kolumn.

 • Niektóre atrybuty mogą nie dać żadnych wyników w przypadku użycia pewnych symboli.

 • Jeśli zostały określone którekolwiek parametry daty, żądanie jest uznawane za historyczne i w związku z tym dozwolone są tylko atrybuty historyczne.
 • Funkcja GOOGLEFINANCE jest dostępna tylko w języku angielskim i nie obsługuje większości giełd międzynarodowych.

 • Historycznych danych nie można pobierać ani przeglądać przy użyciu interfejsu API Sheets i Apps Script. Próba uzyskania dostępu do danych przy użyciu tych rozwiązań powoduje wyświetlenie błędu #N/A zamiast wartości w odpowiednich komórkach arkusza kalkulacyjnego.

 • Notowania giełdowe nie obejmują wszystkich rynków i mogą być opóźnione maksymalnie o 20 minut. Informacje są dostarczane w niezmienionej formie, wyłącznie w celach informacyjnych. Nie są one przeznaczone do celów handlowych ani nie mają charakteru doradczego.

 • Datom podanym w funkcji GOOGLEFINANCE automatycznie przypisuje się godzinę 12:00 (południe) czasu UTC. Giełdy zamykane przed tą godziną mogą być przesunięte o jeden dzień.

Przykłady

Utwórz kopię

Uwaga: każdy przykład znajduje się na osobnej karcie.

Zastosowanie ogólne

Pobiera informacje rynkowe z witryny Google Finance.

 

Często stosowane atrybuty

 

Historyczne dane rynkowe

Pobiera z Google Finance historyczne informacje rynkowe na podstawie określonych dat.

 

Fundusze inwestycyjne

Typowe atrybuty funduszy inwestycyjnych.

 

Trendy związane z wymianą walut

Tworzy wykres wewnątrz komórki, aby wyświetlić trend kursu wymiany walut w ciągu ostatnich 30 dni, używając wyników z GoogleFinance.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
35
false