GOOGLEFINANCE

Henter oppdatert eller historisk verdipapirinformasjon fra Google Finance.

Eksempler på bruk

GOOGLEFINANCE("GOOG"; "price"; DATE(2014;1;1); DATE(2014;12;31); "DAILY")

GOOGLEFINANCE("GOOG";"price";TODAY()-30;TODAY())

GOOGLEFINANCE(A2;A3)

Syntaks

GOOGLEFINANCE(ticker; [attribute]; [start_date]; [end_date|num_days]; [interval])

 • ticker – børssymbolet for det aktuelle verdipapiret.

  • Merk: Koder av typen Reuters Instrument Code (RIC) støttes ikke lenger. Børssymboler som «123.TO» eller «XYZ.AX» fungerer for eksempel ikke. Bruk i stedet «TSE: 123» eller «ASX: XYZ».

  • Anbefaling: Legg til en aksjebørs for å unngå uoverensstemmelser. Bruk for eksempel «NASDAQ:GOOG» i stedet for «GOOG». Hvis du ikke angir noen aksjebørs, velger GOOGLEFINANCE en for deg.

 • attribute[ VALGFRITT – "price" som standard ] – attributtet som skal hentes for ticker fra Google Finance. Dette er påkrevd hvis en dato er angitt.

  • attribute utgjør ett av følgende for sanntidsdata:

   • "price" – notert pris i sanntid, med en forsinkelse på opptil 20 minutter.

   • "priceopen" – gjeldende pris når børsen åpner.

   • "high" – dagens høyeste pris.

   • "low" – dagens laveste pris.

   • "volume" – dagens børsomsetning.

   • "marketcap" – aksjens markedsverdi.

   • "tradetime" – tidspunktet for forrige handel.

   • "datadelay" – graden av forsinkelse på sanntidsdataene.

   • "volumeavg" – gjennomsnittlig daglig børsomsetning.

   • "pe" – pris delt på fortjeneste per aksje («price/earnings ratio»).

   • "eps" – fortjeneste per aksje.

   • "high52" – høyeste pris de siste 52 ukene.

   • "low52" – laveste pris de siste 52 ukene.

   • "change" – prisendring siden forrige børsdag ble avsluttet.

   • "beta" – betaverdien.

   • "changepct" – prosentvis prisendring siden forrige børsdag ble avsluttet.

   • "closeyest" – sluttkursen for forrige børsdag.

   • "shares" – antallet utestående aksjer.

   • "currency" – valutaen verdipapiret er priset i. Det finnes ikke handelsvinduer for valutaer, så open, low, high eller volume blir ikke returnert for dette argumentet.

  • attribute utgjør ett av følgende for historiske data:

   • "open" – åpningskursen for én eller flere angitte datoer.

   • "close" – sluttkursen for én eller flere angitte datoer.

   • "high" – høyeste pris for én eller flere angitte datoer.

   • "low" – laveste pris for én eller flere angitte datoer.

   • "volume" – volumet for én eller flere angitte datoer.

   • "all" – alt det ovennevnte.

  • attribute utgjør ett av følgende for aksjefonddata:

   • "closeyest" – sluttkursen for forrige børsdag.

   • "date" – datoen da netto andelsverdi ble rapportert.

   • "returnytd" – avkastning for inneværende år frem til dagens dato.

   • "netassets" – fondets netto aktiva.

   • "change" – differansen mellom den siste og nest siste rapporterte netto andelsverdien.

   • "changepct" – prosentvis endring i netto andelsverdi.

   • "yieldpct" – fordelt utbytte; summen av de siste 12 måneders inntektsfordeling (utbetaling i form av aksjer samt faste utbetalinger) samt netto andelsfortjeneste, delt på forrige måneds netto andelsverdi.

   • "returnday" – totalavkastning for én dag.

   • "return1" – totalavkastning for én uke.

   • "return4" – totalavkastning for fire uker.

   • "return13" – totalavkastning for 13 uker.

   • "return52" – totalavkastning for 52 uker (ett år).

   • "return156" – totalavkastning for 156 uker (tre år).

   • "return260" – totalavkastning for 260 uker (fem år).

   • "incomedividend" – beløp ved forrige utbetaling av kontantutbytte.

   • "incomedividenddate" – dato for forrige utbetaling av kontantutbytte.

   • "capitalgain" – beløp ved forrige utbetaling av aksjefortjeneste.

   • "morningstarrating" – stjernerangering på Morningstar.

   • "expenseratio" – fondets omkostningsprosent.

 • start_date[ VALGFRITT ] – startdatoen for henting av historiske data.

  • Hvis start_date er angitt, men end_date|num_days ikke er det, gjengis data kun for den ene dagen.
 • end_date|num_days[ VALGFRITT ] – sluttdatoen for henting av historiske data, eller antallet dager fra start_date det skal returneres data for.

 • interval[ VALGFRITT ] – frekvensen det skal returneres data for – enten "DAILY" eller "WEEKLY".

  • interval kan alternativt angis som 1 eller 7. Andre numeriske verdier er ikke tillatt.

Merknader

 • Alle parametere må settes i anførselstegn eller være referanser til celler som inneholder tekst, bortsett fra når interval er angitt som et tall, og når end_date|num_days er angitt som et antall dager.

 • Sanntidsresultatene blir gjengitt som en verdi i én enkelt celle. Historiske data, selv for én enkelt dag, blir gjengitt som en utvidet matrise med kolonneoverskrifter.

 • Noen attributter genererer kanskje ikke resultater for alle symboler.

 • Hvis datoparametere er angitt, blir forespørselen ansett som historisk, og kun historiske attributter er tillatt.
 • GOOGLEFINANCE finnes kun på engelsk, og de fleste internasjonale børser støttes ikke av denne tjenesten.

 • Historiske data kan ikke lastes ned eller brukes via Sheets API eller Apps-skript.  Hvis du forsøker å gjøre det, ser du en #N/A-feil i stedet for verdiene i de tilsvarende cellene i regnearket.

 • Kursene hentes ikke fra alle markeder, og de kan være forsinket med opptil 20 minutter. Informasjonen tilbys «som den er» og bare til informasjonsformål – ikke til handelsformål eller som rådgivning.

 • Datoer som angis i GOOGLEFINANCE, blir behandlet som kl. 12 UTC. Aksjebørser som stenger før det tidspunktet, kan bli forflyttet med én dag. 

Eksempler

Henter markedsinformasjon fra Google Finance.

Her er en liste over vanlige attributter.

Henter historisk markedsinformasjon basert på de angitte datoene fra Google Finance.

Her er en liste over vanlige attributter for aksjefond.

Oppretter et diagram inne i en celle for å vise valutavekslingstrenden de siste 30 dagene, der det settes inn resultater hentet fra GoogleFinance.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
35
false