GOOGLEFINANCE

Henter oppdatert eller historisk verdipapirinformasjon fra Google Finance.

Eksempler på bruk

GOOGLEFINANCE("NASDAQ:GOOG", "price", DATE(2014,1,1), DATE(2014,12,31), "DAILY")

GOOGLEFINANCE("NASDAQ:GOOG","price",TODAY()-30,TODAY())

GOOGLEFINANCE(A2,A3)

Syntaks

GOOGLEFINANCE(ticker; [attribute]; [start_date]; [end_date|num_days]; [interval])

 • ticker – børssymbolet for det aktuelle verdipapiret. Det er obligatorisk å bruke både et symbol for aksjebørs og for børs for å sikre nøyaktige resultater og unngå avvik. Bruk for eksempel «NASDAQ:GOOG» i stedet for «GOOG».

  • Hvis du ikke angir noe symbol for aksjebørs, velger GOOGLEFINANCE en for deg.

  • Koder av typen Reuters Instrument Code (RIC) støttes ikke lenger. Bruk TSE:123 eller ASX:XYZ i stedet for børsen 123.TO eller XYZ.AX.

  • Ikke alle funksjoner støttes for øyeblikket.

 • attribute[VALGFRITT – «price» som standard] – attributtet som skal hentes for ticker fra Google Finance og som er obligatorisk hvis en dato er spesifisert.

  • attribute utgjør ett av følgende for sanntidsdata:

   • "price" – notert pris i sanntid, med en forsinkelse på opptil 20 minutter.

   • "priceopen" – gjeldende pris når børsen åpner.

   • "high" – dagens høyeste pris.

   • "low" – dagens laveste pris.

   • "volume" – dagens børsomsetning.

   • "marketcap" – aksjens markedsverdi.

   • "tradetime" – tidspunktet for forrige handel.

   • "datadelay" – graden av forsinkelse på sanntidsdataene.

   • "volumeavg" – gjennomsnittlig daglig børsomsetning.

   • "pe" – pris delt på fortjeneste per aksje («price/earnings ratio»).

   • "eps" – fortjeneste per aksje.

   • "high52" – høyeste pris de siste 52 ukene.

   • "low52" – laveste pris de siste 52 ukene.

   • "change" – prisendring siden forrige børsdag ble avsluttet.

   • "beta" – betaverdien.

   • "changepct" – prosentvis prisendring siden forrige børsdag ble avsluttet.

   • "closeyest" – sluttkursen for forrige børsdag.

   • "shares" – antallet utestående aksjer.

   • "currency" – valutaen verdipapiret er priset i. Det finnes ikke handelsvinduer for valutaer, så open, low, high eller volume blir ikke returnert for dette argumentet.

  • attribute utgjør ett av følgende for historiske data:

   • "open" – åpningskursen for én eller flere angitte datoer.

   • "close" – sluttkursen for én eller flere angitte datoer.

   • "high" – høyeste pris for én eller flere angitte datoer.

   • "low" – laveste pris for én eller flere angitte datoer.

   • "volume" – volumet for én eller flere angitte datoer.

   • "all" – alt det ovennevnte.

  • attribute utgjør ett av følgende for aksjefonddata:

   • "closeyest" – sluttkursen for forrige børsdag.

   • "date" – datoen da netto andelsverdi ble rapportert.

   • "returnytd" – avkastning for inneværende år frem til dagens dato.

   • "netassets" – fondets netto aktiva.

   • "change" – differansen mellom den siste og nest siste rapporterte netto andelsverdien.

   • "changepct" – prosentvis endring i netto andelsverdi.

   • "yieldpct" – fordelt utbytte; summen av de siste 12 måneders inntektsfordeling (utbetaling i form av aksjer samt faste utbetalinger) samt netto andelsfortjeneste, delt på forrige måneds netto andelsverdi.

   • "returnday" – totalavkastning for én dag.

   • "return1" – totalavkastning for én uke.

   • "return4" – totalavkastning for fire uker.

   • "return13" – totalavkastning for 13 uker.

   • "return52" – totalavkastning for 52 uker (ett år).

   • "return156" – totalavkastning for 156 uker (tre år).

   • "return260" – totalavkastning for 260 uker (fem år).

   • "incomedividend" – beløp ved forrige utbetaling av kontantutbytte.

   • "incomedividenddate" – dato for forrige utbetaling av kontantutbytte.

   • "capitalgain" – beløp ved forrige utbetaling av aksjefortjeneste.

   • "morningstarrating" – stjernerangering på Morningstar.

   • "expenseratio" – fondets omkostningsprosent.

 • start_date[VALGFRITT] – startdatoen for henting av historiske data.

  • Hvis start_date er angitt, men end_date|num_days ikke er det, gjengis data kun for den ene dagen.
 • end_date|num_days[VALGFRITT] – sluttdatoen for henting av historiske data, eller antallet dager fra start_date det skal returneres data for.

 • interval[VALGFRITT] – frekvensen det skal returneres data for – enten «DAILY» eller «WEEKLY».

  • interval kan alternativt angis som 1 eller 7. Andre numeriske verdier er ikke tillatt.

Noter

Bruksbegrensninger: Dataene er ikke beregnet på økonomisk bruk eller bruk av andre fagfolk i ikke-finansielle selskaper (inkludert offentlige organer). Det kan påløpe ekstra lisensieringsavgifter fra tredjeparts dataleverandører.

 • Alle parametere må stå i anførselstegn eller være referanser til celler som inneholder tekst. 
  Viktig: Et mulig unntak er når interval er angitt som et tall, og når end_date|num_days er angitt som antallet dager.

 • Sanntidsresultatene blir gjengitt som en verdi i én enkelt celle. Historiske data, selv for én enkelt dag, blir gjengitt som en utvidet matrise med kolonneoverskrifter.

 • Noen attributter genererer kanskje ikke resultater for alle symboler.

 • Hvis datoparametere er angitt, blir forespørselen ansett som historisk, og kun historiske attributter er tillatt.
 • GOOGLEFINANCE finnes bare på engelsk har ikke støtte for de fleste internasjonale børser.

 • Historiske data kan ikke lastes ned eller brukes via Sheets API eller Apps-skript. Hvis du prøver å gjøre det, ser du en #N/A-feil i stedet for verdiene i de korresponderende cellene i regnearket.

 • Kursene hentes ikke fra alle markeder, og de kan være forsinket med opptil 20 minutter. Informasjonen tilbys «som den er» og bare til informasjonsformål – ikke til handelsformål eller som rådgivning.

 • Google behandler datoer som er angitt i GOOGLEFINANCE, som kl. 12 UTC. Aksjebørser som stenger før det tidspunktet, kan bli forflyttet med én dag.

Eksempler

Lag en kopi

Viktig: Eksemplene står på hver sin fane.

Generell bruk

Henter markedsinformasjon fra Google Finance.

 

Vanlige attributter

 

Historiske markedsdata

Henter historisk markedsinformasjon basert på de angitte datoene fra Google Finance.

 

Aksjefond

Vanlige attributter for aksjefond.

 

Trender for valutaveksling

Oppretter et diagram inne i en celle for å vise valutavekslingstrenden de siste 30 dagene, der det settes inn resultater hentet fra GoogleFinance.

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
6426471736323388231
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
35