GOOGLEFINANCE

Haalt huidige of historische informatie over waardepapieren op bij Google Finance.

Gebruiksvoorbeeld

GOOGLEFINANCE("GOOG"; "price"; DATE(2014;1;1); DATE(2014;12;31); "DAILY")

GOOGLEFINANCE("GOOG";"price";TODAY()-30;TODAY())

GOOGLEFINANCE(A2;A3)

Syntaxis

GOOGLEFINANCE(ticker; [kenmerk]; [begindatum]; [einddatum|aantal_dagen]; [interval])

 • ticker: het tickersymbool voor het gewenste waardepapier.

  • Opmerking: Reuters Instrument Codes worden niet langer ondersteund. Ticker 123.TO of XYZ.AX zou bijvoorbeeld niet werken. Gebruik in plaats daarvan TSE:123 of ASX:XYZ.

  • Aanbevolen: Voeg een beurs toe om te voorkomen dat er verschillen optreden. Gebruik bijvoorbeeld NASDAQ:GOOG in plaats van GOOG. Als er geen beurs is opgegeven, kiest GOOGLEFINANCE er een op basis van eigen inzicht.

 • kenmerk [OPTIONEEL - standaardwaarde "price"]: het kenmerk van ticker dat wordt opgehaald uit Google Finance. Dit is vereist als een datum is opgegeven.

  • kenmerk is een van de volgende kenmerken voor realtime gegevens:

   • "price": realtime koers van het aandeel, met een vertraging van mogelijk 20 minuten.

   • "priceopen": de openingskoers.

   • "high": de hoogste koers van de dag.

   • "low": de laagste koers van de dag.

   • "volume": het handelsvolume van vandaag.

   • "marketcap": de beurswaarde van het aandeel.

   • "tradetime": het tijdstip van de laatste transactie.

   • "datadelay": de vertraging van de realtime gegevens.

   • "volumeavg": het gemiddelde handelsvolume per dag.

   • "pe": de koers-winstverhouding.

   • "eps": de winst per aandeel.

   • "high52": de hoogste koers van de afgelopen 52 weken.

   • "low52": de laagste koers van de afgelopen 52 weken.

   • "change": de koerswijziging sinds de slotkoers van de vorige handelsdag.

   • "beta": de waarde van beta.

   • "changepct": het procentuele koersverschil sinds de slotkoers van de vorige handelsdag.

   • "closeyest": de slotkoers van de vorige dag.

   • "shares": het aantal uitstaande aandelen.

   • "currency": de valuta waarin het waardepapier wordt genoteerd (valuta's hebben geen handelsperiode, dus open, low, high en volume worden niet geretourneerd voor dit argument).

  • kenmerk is een van de volgende kenmerken voor historische gegevens:

   • "open": de openingskoers van de opgegeven datum(s).

   • "close": de slotkoers van de opgegeven datum(s).

   • "high": de hoogste koers van de opgegeven datum(s).

   • "low": de laagste koers van de opgegeven datum(s).

   • "volume": het volume van de opgegeven datum(s).

   • "all": alle bovenstaande kenmerken.

  • kenmerk is een van de volgende kenmerken voor beleggingsfondsen:

   • "closeyest": de slotkoers van de vorige dag.

   • "date": de datum waarop de intrinsieke waarde is gerapporteerd.

   • "returnytd": jaarrendement tot nu toe.

   • "netassets": de intrinsieke waarde.

   • "change": de wijziging van de laatst gerapporteerde intrinsieke waarde ten opzichte van de vorige.

   • "changepct": de procentuele wijziging van de intrinsieke waarde.

   • "yieldpct": het uitkeringsrendement, de som van de uitkeringen voor de afgelopen 12 maanden (dividend over aandelen en rentebetalingen over vastrentende waardepapieren) plus de groei van de intrinsieke waarde, gedeeld door de intrinsieke waarde van de vorige maand.

   • "returnday": totaal rendement over één dag.

   • "return1": totaal rendement over één week.

   • "return4": totaal rendement over vier weken.

   • "return13": totaal rendement over dertien weken.

   • "return52": totaal rendement over 52 weken (een jaar).

   • "return156": totaal rendement over 156 weken (drie jaar).

   • "return260": totaal rendement over 260 weken (vijf jaar).

   • "incomedividend": het bedrag van de laatste uitkering.

   • "incomedividenddate": de datum van de laatste uitkering.

   • "capitalgain": het bedrag van de laatste uitkering van vermogenswinst.

   • "morningstarrating": de beoordeling van Morningstar, uitgedrukt in sterren.

   • "expenseratio": het kostenpercentage van het fonds.

 • begindatum [OPTIONEEL]: de begindatum bij het ophalen van historische gegevens.

  • Als begindatum wordt opgegeven maar einddatum|aantal_dagen niet, worden alleen de gegevens voor die ene dag geretourneerd.
 • einddatum|aantal_dagen [OPTIONEEL]: de einddatum bij het ophalen van historische gegevens, of het aantal dagen na begindatum waarvoor historische gegevens worden opgehaald.

 • interval [OPTIONEEL]: de frequentie van de geretourneerde gegevens: "DAILY" (per dag) of "WEEKLY" (per week).

  • interval kan ook worden opgegeven als 1 of 7. Andere numerieke waarden zijn niet toegestaan.

Opmerkingen

 • Alle parameters moeten worden opgegeven tussen aanhalingstekens of bestaan uit verwijzingen naar cellen met tekst, behalve als interval is opgegeven als een cijfer en als einddatum|aantal_dagen is opgegeven als een aantal dagen.

 • Realtime resultaten worden geretourneerd als een waarde in een cel. Historische gegevens, zelfs voor één dag, worden geretourneerd als een uitgebreide matrix met kolomkoppen.

 • Sommige kenmerken leveren geen resultaten op voor alle symbolen.

 • Als er datumparameters zijn opgegeven, wordt het verzoek als historisch beschouwd en zijn alleen de historische kenmerken toegestaan.
 • GOOGLEFINANCE is alleen beschikbaar in het Engels en ondersteunt de meeste beurzen buiten de VS niet.

 • Historische gegevens kunnen niet worden gedownload of geopend via de Sheets API of Apps Script.  Als je dit probeert te doen, wordt de foutwaarde #N/A weergegeven in plaats van de waarden in de bijbehorende cellen van je spreadsheet.

 • De koersen zijn niet voor alle beurzen beschikbaar en kunnen met 20 minuten vertraging worden weergegeven. De informatie wordt ongewijzigd aangeboden en is alleen bedoeld ter informatie, niet voor handelsdoeleinden of handelsadvies.

 • Datums die worden opgegeven in GOOGLEFINANCE worden beschouwd als twaalf uur 's middags in UTC-tijd. Beurzen die voor dat tijdstip sluiten, kunnen dus een dag worden verschoven. 

Voorbeelden

Haalt beursinformatie bij Google Finance op.

Hier volgt een lijst van veelgebruikte kenmerken.

Haalt historische beursinformatie op uit Google Finance op basis van de opgegeven datums.

Hier volgt een lijst met veelgebruikte kenmerken voor beleggingsfondsen.

Maakt een diagram in een cel om het verloop van de wisselkoers in de afgelopen 30 dagen weer te geven op basis van de resultaten die zijn opgehaald door GOOGLEFINANCE.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?