ARRAYFORMULA

Umożliwia wyświetlanie wartości zwracanych przez formułę tablicową w wielu wierszach i/lub kolumnach oraz używanie tablic w funkcjach niezwiązanych z tablicami.

Przykłady użycia

ARRAYFORMULA(SUMA(JEŻELI(A1:A10>5; A1:A10; 0)))

ARRAYFORMULA(A1:C1+A2:C2)

Składnia

ARRAYFORMULA(formuła_tablicowa)

  • formuła_tablicowa – zakres, wyrażenie matematyczne używające jednego zakresu komórek lub wielu zakresów o tym samym rozmiarze lub funkcja zwracająca wynik większy niż jedna komórka.

Uwagi

  • Wiele formuł tablicowych jest automatycznie rozszerzanych na sąsiednie komórki, zapobiegając jawnemu użyciu funkcji ARRAYFORMULA.

  • Naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+Enter podczas edytowania formuły spowoduje automatyczne dodanie funkcji ARRAYFORMULA( na początku formuły.

  • Pamiętaj, że formuł tablicowych nie można eksportować.

Zobacz również

ARRAY_CONSTRAIN: Ogranicza wynik formuły tablicowej do określonego rozmiaru.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?