DATA (DATE)

Przekształca rok, miesiąc i dzień w datę.

Przykłady użycia

DATA(1969;7;20)

DATA(A2;B2;C2)

Składnia

DATA(rok;miesiąc;dzień)

  • rok – składnik daty określający rok.

  • miesiąc – składnik daty określający miesiąc.

  • dzień – składnik daty określający dzień.

Uwagi

  • Dane wejściowe funkcji DATA muszą być liczbami – w przypadku podania ciągu tekstowego lub odwołania do komórki zawierającej ciąg tekstowy zostanie zwrócony błąd #VALUE!.

  • Funkcja DATA dyskretnie przeliczy daty liczbowe, które wykraczają poza prawidłowe zakresy miesięcy lub dni. Na przykład formuła DATA(1969;13;1), w której podano nieprawidłowy miesiąc 13, utworzy datę 1970-01-01. Podobnie formuła DATA(1969;1;32), w której podano nieistniejący 32 dzień stycznia, utworzy datę 1969-02-01.

  • Funkcja DATA dyskretnie obetnie podane w formule wartości dziesiętne. Na przykład miesiąc 12,75 zostanie zinterpretowany jako 12.

  • Arkusze Google korzystają z systemu dat 1900. Pierwszą datą jest 1900-01-01.

  • Jeśli jako rok podasz liczbę z zakresu 0–1899, Arkusze Google dodadzą ją do 1900, aby obliczyć rok. Na przykład formuła DATA(119;2;1) utworzy datę 2019-02-01. 

  • Jeśli jako rok podasz liczbę z zakresu 1900–9999, Arkusze Google użyje jej jako roku. Na przykład formuła DATA(2019;1;2) utworzy datę 2019-01-02. 

  • Jeśli jako rok podasz liczbę mniejszą niż 0 lub większą niż 10 000, Arkusze Google zwrócą błąd #NUM!.

Zobacz również

TO_DATE: Przekształca podaną liczbę w datę.

CZAS (TIME): Przekształca godziny, minuty i sekundy w godzinę.

N: Zwraca argument podany jako liczba.

DATA_WARTOŚĆ (DATEVALUE): Przekształca podany ciąg tekstowy daty w znanym formacie w wartość daty.

Przykłady

Utwórz kopię

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?