ใช้ส่วนเสริมและ Apps Script

หากต้องการใช้ Google เอกสารในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น โปรดลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

ติดตั้งและใช้ส่วนเสริม

คุณใช้ส่วนเสริมได้ในคอมพิวเตอร์เท่านั้น โดยจะใช้ใน iPhone หรือ iPad ไม่ได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร