Använda tillägg och Apps Script

Installera och använda tillägg (endast på engelska)

Du kan använda tillägg för att göra mer med Google Dokument, Kalkylark, Presentationer och Formulär. Besök tilläggsbutikerna för Dokument, Kalkylark, Presentationer och Formulär för att se vad som finns. 

Installera ett tillägg

Google Dokument, Kalkylark och Presentationer

 1. Öppna ett dokument, kalkylark eller en presentation på datorn.
 2. Klicka på Tillägg följt av Hämta tillägg.
 3. Peka på ett tillägg om du vill se en kort beskrivning. Klicka på tillägget om du vill se en fullständig beskrivning.
 4. Installera tillägget genom att klicka på Gratis.
 5. För de flesta tillägg visas ett meddelande som begär tillgång till data som tillägget behöver för att fungera. Läs meddelandet och klicka sedan på Tillåt.

Google Formulär

 1. Öppna ett formulär på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger.
 3. Klicka på Tillägg.
 4. Peka på ett tillägg om du vill se en kort beskrivning. Klicka på tillägget om du vill se en fullständig beskrivning.
 5. Installera tillägget genom att klicka på Gratis.
 6. För de flesta tillägg visas ett meddelande som begär tillgång till data som tillägget behöver för att fungera. Läs meddelandet och klicka sedan på Tillåt.
Aktivera och inaktivera tillägg

Du kan aktivera eller inaktivera tillägg när som helst. Om du vill ta bort ett tillägg från alla dina filer avinstallerar du det.

Google Dokument, Kalkylark och Presentationer

 1. Öppna ett dokument, kalkylark eller en presentation på datorn.
 2. Klicka på Tillägg följt av Hantera tillägg.
 3. Välj ett tillägg från listan.
 4. Klicka på Hantera följt av Använd i det här dokumentet för att aktivera eller inaktivera tillägget.

Google Formulär

 1. Öppna ett formulär.
 2. Klicka på Mer  Mer uppe till höger.
 3. Klicka på Tillägg.
 4. Välj ett tillägg från listan.
 5. Klicka på Hantera följt av Använd i det här dokumentet för att aktivera eller inaktivera tillägget.
Använda tillägg

Google Dokument, Kalkylark och Presentationer

 1. Öppna ett dokument, kalkylark eller en presentation på datorn.
 2. Klicka på Tillägg.
 3. Välj ett tillägg från listan.

Google Formulär

 1. Öppna ett formulär.
 2. Klicka på Mer  Mer uppe till höger.
 3. Klicka på Tillägg.
 4. Välj ett tillägg från listan.
Avinstallera ett tillägg

Google Dokument, Kalkylark och Presentationer

 1. Öppna ett dokument, kalkylark eller en presentation på datorn.
 2. Klicka på Tillägg följt av Hantera tillägg.
 3. Välj ett tillägg från listan.
 4. Klicka på Hantera följt av Ta bort.

Om du vill anmäla ett problem med ett tillägg klickar du på Anmäl ett problem.

Google Formulär

 1. Öppna ett formulär.
 2. Klicka på Mer  Mer uppe till höger.
 3. Klicka på Tillägg.
 4. Välj ett tillägg från listan.
 5. Klicka på Hantera följt av Ta bort.

Använda Apps Script med Google Dokument, Kalkylark, Presentationer och Formulär

Du kan lägga till egna menyer, dialogrutor och sidofält i Google Dokument, Kalkylark, Presentationer och Formulär med Google Apps Script.

Besök webbplatsen för Google Apps Script för att komma igång.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?