Używanie dodatków i języka Apps Script

Instalowanie i używanie dodatków (tylko w języku angielskim)

Przy użyciu dodatków możesz zwiększyć funkcjonalność Dokumentów, Arkuszy i Formularzy Google. W Prezentacjach Google dodatki są niedostępne. W Formularzach Google dodatków można używać tylko na komputerze.

Instalowanie dodatków
 1. Otwórz dokument lub arkusz kalkulacyjny w aplikacji Dokumenty lub Arkusze Google.
 2. Kliknij Więcej Więcej.
 3. Kliknij Dodatki. Zostaną wyświetlone obecnie zainstalowane dodatki.
 4. Kliknij Pobierz dodatki. Pojawi się aplikacja Sklep Google Play Sklep Play z wyświetloną listą aplikacji, które działają jako dodatki.
 5. Kliknij dodatek, który chcesz zainstalować.
 6. Kliknij Zainstaluj.
 7. W przypadku większości dodatków pojawi się komunikat z prośbą o udostępnienie określonych danych, które są potrzebne do poprawnego funkcjonowania. Przeczytaj ten komunikat i kliknij Zezwól.
 8. Aby używać dodatku, po jego zainstalowaniu musisz ponownie otworzyć aplikację Dokumenty lub Arkusze Google.
Włączanie i wyłączanie dodatków

Dodatki możesz w każdej chwili włączać i wyłączać. Aby usunąć dodatek ze wszystkich swoich plików, odinstaluj go.

 1. Otwórz dokument lub arkusz kalkulacyjny w aplikacji Dokumenty lub Arkusze Google.
 2. Kliknij Więcej Więcej.
 3. Kliknij Dodatki. Zostaną wyświetlone obecnie zainstalowane dodatki.
 4. Kliknij Zarządzaj dodatkami.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć dodatek, kliknij przełącznik obok niego.
Używanie dodatków
 1. Otwórz dokument lub arkusz kalkulacyjny w aplikacji Dokumenty lub Arkusze Google.
 2. Kliknij Więcej Więcej.
 3. Kliknij Dodatki.
 4. Kliknij dodatek, którego chcesz użyć. Aplikacja zostanie otwarta.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?