Velg hvor skjemasvar skal lagres

Når du sender et skjema, kan du samle svarene i selve skjemaet eller separat i Google Regneark.

Velg hvor svarene skal lagres

  
 1. Åpne et skjema i Google Skjemaer.
 2. Under «Svar» øverst til venstre klikker du på Sammendrag.
 3. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Velg målplassering for svar.
 4. Velg et alternativ: 
  • Opprett et nytt regneark: Det opprettes et regneark for svar i Google Regneark
  • Velg et eksisterende regneark: Velg et regneark du allerede har i Google Regneark, for å lagre svar på det
 5. Klikk på Opprett eller Velg.

Tips: Du finner svarregnearket på startskjermen i Google Regneark, i Google Regneark-appen og på Google Disk.

Fjern tilknytningen til et regneark fra skjemaet

 
 1. Åpne et skjema i Google Skjemaer.
 2. Under «Svar» øverst til venstre klikker du på Sammendrag.
 3. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Koble fra skjemaet Fjern tilknytning .
 4. Klikk på Fjern tilknytningen.
 

Slett svar eller et skjema

Tips: Hvis du beholder svarene i et regneark, har du en egen fil på Google Disk. Du kan slette regnearket eller skjemaet uten å slette den andre, tilkoblede filen.

Slett alle svar fra et skjema

 1. Åpne et skjema i Google Skjemaer.
 2. Under «Svar» øverst til venstre klikker du på Sammendrag.
 3. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Slett alle svar Slett.
 4. Klikk på OK.

Slett svar enkeltvis 

 1. Åpne et skjema i Google Skjemaer.
 2. Under «Svar» øverst til venstre klikker du på Individuell.
 3. Klikk på Forrige Forrige eller Neste Neste for å finne svaret du vil slette. 
 4. Klikk på Slett Slett.

Tips: Hvis du lagrer svar i Google Skjemaer, får ikke sletting av svar fra skjemaet innvirkning på regnearket og omvendt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?