เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกคำตอบของแบบฟอร์ม

เมื่อส่งแบบฟอร์ม คุณจะรวบรวมคำตอบไว้ในแบบฟอร์มหรือแยกไว้ใน Google ชีตก็ได้

เลือกตำแหน่งที่จะจัดเก็บคำตอบ

  
 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกสรุปที่ด้านซ้ายบนในส่วน "คำตอบ"
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น เลือกปลายทางของการตอบกลับที่ด้านขวาบน
 4. เลือกตัวเลือก 
  • สร้างสเปรดชีตใหม่: สร้างสเปรดชีตสำหรับคำตอบใน Google ชีต
  • เลือกสเปรดชีตที่มีอยู่: เลือกสเปรตชีตที่ใช้จัดเก็บคำตอบจากที่มีอยู่ใน Google ชีต
 5. คลิกสร้างหรือเลือก

เคล็ดลับ: คุณจะดูสเปรดชีตคำตอบได้ในหน้าจอหลักของ Google ชีต, แอป Google ชีต หรือ Google ไดรฟ์

ยกเลิกการลิงก์สเปรดชีตกับแบบฟอร์ม

 
 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกสรุปที่ด้านซ้ายบนในส่วน "คำตอบ"
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ยกเลิกการลิงก์แบบฟอร์ม ยกเลิกการลิงก์ ที่ด้านขวาบน
 4. คลิกยกเลิกการลิงก์
 

ลบแบบฟอร์มหรือคำตอบ

เคล็ดลับ: หากคุณเก็บคำตอบไว้ในสเปรดชีต ระบบจะสร้างอีกไฟล์หนึ่งใน Google ไดรฟ์ ซึ่งคุณจะลบสเปรดชีตหรือแบบฟอร์มดังกล่าวได้โดยไม่เป็นการลบอีกไฟล์ที่ลิงก์กันอยู่

ลบคำตอบทั้งหมดจากแบบฟอร์ม

 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกสรุปที่ด้านซ้ายบนในส่วน "คำตอบ"
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบคำตอบทั้งหมด ลบ ที่ด้านขวาบน
 4. คลิกตกลง

ลบคำตอบแต่ละรายการ 

 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกแยกรายการที่ด้านซ้ายบนในส่วน "คำตอบ"
 3. คลิกก่อนหน้า ก่อนหน้า หรือถัดไป ถัดไป เพื่อหาคำตอบที่ต้องการลบ 
 4. คลิกลบ ลบ

เคล็ดลับ: หากคุณจัดเก็บคำตอบไว้ใน Google ชีต การลบคำตอบจากแบบฟอร์มหรือชีตจะไม่ส่งผลกระทบต่อกัน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร