Wybieranie miejsca zapisywania odpowiedzi z formularza

Wysyłając formularz, możesz wybrać sposób zbierania odpowiedzi – w Arkuszach Google lub bezpośrednio w formularzu.

Wybieranie miejsca przechowywania odpowiedzi

  
 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. W lewym górnym rogu w sekcji „Odpowiedzi” kliknij Podsumowanie.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Wybierz miejsce zapisywania odpowiedzi.
 4. Wybierz opcję: 
  • Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny: tworzy nowy arkusz kalkulacyjny w Arkuszach Google przeznaczony na odpowiedzi.
  • Wybierz istniejący arkusz kalkulacyjny: odpowiedzi możesz przechowywać w Arkuszach Google w jednym z istniejących arkuszy kalkulacyjnych.
 5. Kliknij Utwórz lub Wybierz.

Wskazówka: arkusz z odpowiedziami znajdziesz na ekranie głównym Arkuszy Google, w aplikacji Arkusze Google oraz na Dysku Google.

Rozłączanie arkusza kalkulacyjnego i formularza

 
 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. W lewym górnym rogu w sekcji „Odpowiedzi” kliknij Podsumowanie.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Rozłącz formularz Rozłącz .
 4. Kliknij Rozłącz.
 

Usuwanie formularza lub odpowiedzi

Wskazówka: jeśli przechowujesz odpowiedzi w arkuszu kalkulacyjnym, masz oddzielny plik na Dysku Google. Możesz usunąć arkusz kalkulacyjny lub formularz bez usuwania drugiego z tych połączonych plików.

Usuwanie wszystkich odpowiedzi z formularza

 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. W lewym górnym rogu w sekcji „Odpowiedzi” kliknij Podsumowanie.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Usuń wszystkie odpowiedzi Usuń .
 4. Kliknij OK.

Usuwanie poszczególnych odpowiedzi 

 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. W lewym górnym rogu w sekcji „Odpowiedzi” kliknij Pojedynczo.
 3. Klikaj Wstecz Wstecz lub Dalej Dalej, aż znajdziesz odpowiedź, którą chcesz usunąć. 
 4. Kliknij Usuń Usuń .

Wskazówka: jeśli przechowujesz odpowiedzi w Arkuszach Google, usunięcie odpowiedzi z formularza lub arkusza nie spowoduje usunięcia jej z drugiego z tych plików.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?