แก้ไขแบบฟอร์ม

หลังจากสร้างแบบฟอร์มเปล่าแล้ว คุณจะเพิ่มและแก้ไขเนื้อหาได้สูงสุด 300 รายการ เช่น คำถาม คำอธิบาย รูปภาพ และวิดีโอ หากต้องการจัดแบบฟอร์มตามหัวข้อ คุณจะเพิ่มได้สูงสุด 75 ส่วน

เพิ่มคำถาม ส่วนหัว และส่วน

เพิ่มคำถาม
 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกเพิ่ม เพิ่ม
 3. เลือกประเภทของคำถามที่ต้องการทางด้านขวาของชื่อคำถาม
 4. พิมพ์คำตอบของคำถาม หากต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เว้นคำตอบว่างไว้ ให้เปิดจำเป็น
ใส่รูปภาพหรือวิดีโอ

ใส่รูปภาพหรือวิดีโอให้กับคำถามหรือคำตอบ

คุณจะใส่รูปภาพในคำถามหรือคำตอบสำหรับคำถามแบบหลายตัวเลือกหรือคำถามที่มีช่องทำเครื่องหมายได้

 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกที่คำถามหรือคำตอบ
 3. คลิกเพิ่มรูปภาพ แทรกรูปภาพ ทางด้านขวา
 4. อัปโหลดหรือเลือกรูปภาพ
 5. คลิกเลือก

เพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอลงในแบบฟอร์ม

คุณใส่รูปภาพหรือวิดีโอ YouTube ในแบบฟอร์มได้ และใส่วิดีโอให้กับคำถามไม่ได้ แต่จะวางวิดีโอไว้ก่อนหรือหลังคำถามได้

 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. หากต้องการใส่รูปภาพ ให้คลิกเพิ่มรูปภาพ แทรกรูปภาพ หากต้องการเพิ่มวิดีโอ ให้คลิกเพิ่มวิดีโอ วิดีโอ
 3. เลือกรูปภาพหรือวิดีโอและคลิกเลือก
เพิ่มส่วน

ส่วนจะช่วยให้อ่านและกรอกแบบฟอร์มได้ง่ายขึ้น

 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกเพิ่มส่วน ส่วน
 3. ตั้งชื่อส่วนใหม่
ทำสำเนาคำถาม รูปภาพ หรือส่วน

คำถามหรือรูปภาพ

 1. คลิกคำถามหรือภาพ
 2. คลิกทำสำเนา คัดลอก

ส่วน

 1. คลิกส่วนหัวของส่วนที่ต้องการ
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 3. คลิกทำสำเนาส่วน
ใช้คำถามจากแบบฟอร์มก่อนหน้าซ้ำอีกครั้ง
 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกเพิ่มคำถาม เพิ่มคำถาม จากนั้นนำเข้าคำถาม นำเข้าคำถาม ทางด้านขวา
 3. คลิกแบบฟอร์มที่มีคำถามที่ต้องการนำเข้า จากนั้นเลือก
 4. คลิกช่องทางด้านขวาถัดจากคำถามแต่ละข้อที่ต้องการเพิ่ม
 5. คลิกนำเข้าคำถาม

ลบหรือแก้ไขรายการ

หากต้องการแก้ไขคำถาม ส่วนหัว หรือคำอธิบาย ให้คลิกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

ลบคำถาม รูปภาพ หรือส่วน

คำถามหรือรูปภาพ

 1. คลิกคำถามหรือภาพ
 2. คลิกล ลบ

ส่วน

 1. คลิกส่วนหัวของส่วนที่ต้องการ
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 3. คลิกลบส่วน
เรียงลำดับส่วนใหม่
 1. คุณจะเปลี่ยนลำดับของส่วนต่างๆ ได้ หากมีมากกว่า 1 ส่วน
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านบนขวาของส่วนใดก็ได้
 3. คลิกย้ายส่วน
 4. คลิกขึ้น ลูกศรขึ้น หรือลง ลูกศรลง เพื่อย้ายส่วน
ยกเลิกการดำเนินการ
 1. หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ให้ทำดังนี้
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านบนขวาของแบบฟอร์ม
 3. คลิกเลิกทำ เลิกทำ

สุ่มเรียงลำดับคำถามและคำตอบ

คุณจะแสดงคำถามและคำตอบแบบสุ่มลำดับให้กับผู้ที่กรอกแบบฟอร์มของคุณได้

 

หมายเหตุ: ระบบจะสลับคำถามและคำตอบเพียง 1 ครั้งต่อ 1 อีเมล ตรวจสอบว่าป้อนอีเมลแต่ละรายการแยกจากกันและไม่ได้ส่งไปยังกลุ่ม Google

 

สุ่มลำดับคำถาม

หากต้องเรียงลำดับคำถามตามที่กำหนด คุณไม่ควรสับเปลี่ยนลำดับคำถาม

 1. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านบน
 2. คลิกงานนำเสนอ
 3. คลิกสับเปลี่ยนลำดับของคำถาม
สุ่มลำดับของคำตอบ

คุณสับเปลี่ยนลำดับของคำตอบให้กับคำถามหลายตัวเลือก คำถามที่มีช่องทำเครื่องหมาย หรือคำถามที่มีตัวเลือกแบบเลื่อนลงได้

 1. คลิกคำถามที่ต้องการสับเปลี่ยนลำดับของคำตอบ
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านล่างขวา
 3. คลิกสลับลำดับของตัวเลือก

เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น

หากต้องการให้แบบฟอร์มใหม่ทั้งหมดใช้การตั้งค่าเดียวกัน ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้นค่ากำหนดที่ด้านบน
 3. การตั้งค่าใดๆ ที่คุณเปิดใช้จะกลายเป็นค่าเริ่มต้นของแบบฟอร์มใหม่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
35
false