Redigera formulär

När du har skapat ett formulär kan du lägga till och redigera upp till 300 innehållsstycken, som frågor, beskrivningar, bilder och videor. Om du vill ordna formuläret efter ämne kan du lägga till upp till 75 avsnitt.

Lägga till frågor, rubriker och avsnitt

Lägga till en fråga
 1. Öppna ett formulär i Google Formulär.
 2. Klicka på Lägg till Lägg till.
 3. Välj en typ av fråga till höger om frågerubriken.
 4. Skriv möjliga svar på din fråga. Aktivera Obligatorisk om du vill förhindra möjligheten att inte svara.
Lägg till en bild eller video

Lägga till en bild eller video i en fråga eller ett svar

Du kan lägga till en bild i en fråga eller ett svar för flervalsfrågor eller kryssfrågor.

 1. Öppna ett formulär i Google Formulär.
 2. Klicka på en fråga eller ett svar.
 3. Klicka på Lägg till bild Infoga bild till höger.
 4. Ladda upp eller välj en bild.
 5. Klicka på Välj.

Lägga till en bild eller video

Du kan lägga till en bild eller YouTube-video i formuläret. Du kan inte lägga till videor i frågor, men du kan placera dem före eller efter en fråga.

 1. Öppna ett formulär i Google Formulär.
 2. Om du vill lägga till en bild klickar du på Lägg till bild Infoga bild. Om du vill lägga till en video klickar du på Lägg till video Video.
 3. Välj en bild eller video och klicka på Välj.
Lägga till ett avsnitt

Avsnitt kan göra att formuläret blir lättare att läsa och fylla i.

 1. Öppna ett formulär i Google Formulär.
 2. Klicka på Lägg till avsnitt Avsnitt.
 3. Ange ett namn på det nya avsnittet.
Kopiera en fråga, en bild eller ett avsnitt

Frågor eller bilder

 1. Klicka på en fråga eller bild.
 2. Klicka på Duplicera Kopiera.

Avsnitt

 1. Klicka på en avsnittsrubrik.
 2. Klicka på Mer Mer.
 3. Klicka på Duplicera avsnitt.
Återanvända frågor från tidigare formulär
 1. Öppna ett formulär i Google Formulär.
 2. Till höger klickar du på Lägg till fråga Lägg till fråga följt avImportera frågor Importera frågor.
 3. Klicka på formuläret med frågorna du vill importera följt avVälj.
 4. Till höger klickar du på rutan bredvid varje fråga du vill lägga till.
 5. Klicka på Importera frågor.

Radera eller redigera objekt

Om du vill redigera en fråga, rubrik eller beskrivning klickar du på texten som du vill ändra.

Ta bort en fråga, en bild eller ett avsnitt

Frågor eller bilder

 1. Klicka på en fråga eller bild.
 2. Klicka på Ta bort Radera.

Avsnitt

 1. Klicka på en avsnittsrubrik.
 2. Klicka på Mer Mer.
 3. Klicka på Ta bort avsnitt.
Ordna om ett avsnitt
 1. Om du har fler än ett avsnitt kan du ändra ordningsföljden.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger vid ett avsnitt.
 3. Klicka på Flytta avsnitt.
 4. Om du vill flytta ett avsnitt klickar du på Upp uppåtpil eller Ned Nedåtpil.
Ångra en åtgärd
 1. Ångra den senaste ändringen:
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger i formuläret.
 3. Klicka på Ångra Ångra .

Ordna frågor och svar slumpmässigt

Frågor och svar kan visas i olika ordning för alla som fyller i formuläret.

 

Obs! Frågor och svar blandas enbart en gång per e-postadress. Se till att varje adress anges separat och inte skickas till en Google-grupp.

 

Blanda frågeordningen

Om dina frågor har en viss följd ska du inte ändra ordningen på dem.

 1. Klicka på Inställningar Inställningar högst upp.
 2. Klicka på Presentation.
 3. Klicka på Blanda frågeordningen.
Ändra ordningen på svarsalternativen

Du kan blanda ordningen på svarsalternativen för flervals-, kryss- och rullgardinsfrågor.

 1. Klicka på frågan där du vill blanda svarsalternativens ordning.
 2. Klicka på Mer Mer nere till höger.
 3. Klicka på Blanda alternativordning.

Ändra standardinställningarna

Använd samma inställningar för alla nya formulär:

 1. Öppna ett formulär i Google Formulär.
 2. Klicka på Mer Merföljt avInställningar högst upp.
 3. Alla inställningar som du aktiverar blir standard för det nya formuläret.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
35
false