Het formulier bewerken

Nadat je een formulier hebt gemaakt, kun je maximaal driehonderd contentelementen toevoegen en bewerken, zoals vragen, beschrijvingen, afbeeldingen en video's. Wil je het formulier op onderwerp indelen, dan kun je maximaal 75 secties toevoegen.

Vragen, koppen en secties toevoegen

Een vraag toevoegen
 1. Open een formulier in Google Formulieren.
 2. Klik op Toevoegen Toevoegen.
 3. Kies het type vraag dat je wilt gebruiken (rechts naast de titel van de vraag).
 4. Typ de mogelijke antwoorden op je vraag. Als je wilt voorkomen dat mensen de vraag overslaan, schakel je Verplicht in.
Afbeelding of video toevoegen

Een afbeelding of video aan een vraag of antwoord toevoegen

Je kunt een afbeelding aan een vraag of antwoord toevoegen bij meerkeuzevragen of vragen met selectievakjes.

 1. Open een formulier in Google Formulieren.
 2. Klik op een vraag of antwoord.
 3. Klik aan de rechterkant op Afbeelding toevoegen Afbeelding invoegen.
 4. Upload of kies een afbeelding.
 5. Klik op Selecteren.

Een op zichzelf staande afbeelding of video toevoegen

Ga als volgt te werk om een afbeelding of YouTube-video aan je formulier toe te voegen. Je kunt geen video's aan vragen toevoegen, maar je kunt ze wel voor of na een vraag plaatsen.

 1. Open een formulier in Google Formulieren.
 2. Klik op Afbeelding toevoegen Afbeelding invoegen als je een afbeelding wilt toevoegen. Klik op Video toevoegen Video als je een video wilt toevoegen.
 3. Kies de gewenste afbeelding of video en klik op Selecteren.
Een sectie toevoegen

Een formulier dat in secties is verdeeld, is vaak beter leesbaar en makkelijker in te vullen.

 1. Open een formulier in Google Formulieren.
 2. Klik op Sectie toevoegen Sectie.
 3. Geef de nieuwe sectie een naam.
Een vraag, afbeelding of sectie dupliceren

Vragen of afbeeldingen

 1. Klik op een vraag of afbeelding.
 2. Klik op Dupliceren Kopiëren.

Secties

 1. Klik op een sectiekop.
 2. Klik op Meer Meer.
 3. Klik op Sectie dupliceren.
Vragen uit eerdere formulieren opnieuw gebruiken
 1. Open een formulier in Google Formulieren.
 2. Klik aan de rechterkant op Vraag toevoegen Vraag toevoegen en danVragen importeren Vragen importeren.
 3. Klik op het formulier met de vragen die je wilt importeren en danSelecteren.
 4. Klik aan de rechterkant op het vakje naast elke vraag die je wilt toevoegen.
 5. Klik op Vragen importeren.

Items bewerken of verwijderen

Klik op de tekst van de vraag, kop of beschrijving die je wilt bewerken.

Een vraag, afbeelding of sectie verwijderen

Vragen of afbeeldingen

 1. Klik op een vraag of afbeelding.
 2. Klik op Verwijderen Verwijderen.

Sectie

 1. Klik op een sectiekop.
 2. Klik op Meer Meer.
 3. Klik op Sectie verwijderen.
Een sectie opnieuw ordenen
 1. Als je meerdere secties hebt, kun je de volgorde wijzigen.
 2. Klik rechtsboven in een sectie op Meer Meer.
 3. Klik op Sectie verplaatsen.
 4. Klik op Omhoog Pijl-omhoog of Omlaag Pijl-omlaag om de sectie te verplaatsen.
Een actie ongedaan maken
 1. Ga als volgt te werk om een recente wijziging ongedaan te maken:
 2. Klik rechtsboven in het formulier op Meer Meer.
 3. Klik op Ongedaan maken Ongedaan maken.

Vragen en antwoorden in willekeurige volgorde weergeven

Je kunt vragen en antwoorden in een andere volgorde laten weergeven voor iedereen die het formulier invult.

 

Opmerking: Vragen en antwoorden worden slechts één keer per e-mailadres in willekeurige volgorde gerangschikt. Zorg ervoor dat elk adres afzonderlijk wordt opgegeven en dat formulieren niet naar een Google-discussiegroep worden verzonden.

 

Vragen in willekeurige volgorde weergeven

Gebruik deze optie niet als je vragen in een bepaalde volgorde moeten worden ingevuld.

 1. Klik bovenaan op Instellingen Instellingen.
 2. Klik op Presentatie.
 3. Klik op Vragen in willekeurige volgorde weergeven.
Mogelijke antwoorden in willekeurige volgorde weergeven

Je kunt antwoorden op meerkeuzevragen, op vragen met selectievakjes en op vragen met een dropdownmenu in willekeurige volgorde weergeven.

 1. Klik op de vraag waarvoor je de antwoorden in willekeurige volgorde wilt weergeven.
 2. Klik rechtsonder op Meer Meer.
 3. Klik op Opties in willekeurige volgorde weergeven.

De standaardinstellingen wijzigen

Ga als volgt te werk om voor elk nieuw formulier dezelfde instellingen te gebruiken:

 1. Open een formulier in Google Formulieren.
 2. Klik bovenaan op Meer Meeren danVoorkeuren.
 3. Schakel de gewenste instellingen in. Deze worden voortaan als standaardinstellingen voor elk nieuw formulier gebruikt.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?