עריכת טופס

לאחר שיוצרים טופס, אפשר לערוך בו שאלות ותכנים אחרים ולהוסיף לו חדשים. אם רוצים לארגן את הטופס לפי נושאים, אפשר לחלק אותו לקטעים.

הוספה של שאלות, כותרות וקטעים

הוספת שאלה
 1. פותחים טופס ב-Google Forms.
 2. לוחצים על סמל ההוספה הוספה.
 3. בוחרים סוג שאלה מתוך האפשרויות שמוצגות משמאל לכותרת שלה.
 4. מזינים את התשובות האפשריות לשאלה. כדי למנוע מהמשיבים לדלג על השאלה, אפשר להפעיל את הסימון חובה.
הוספה של תמונה או סרטון

הוספת תמונה או סרטון לשאלה או לתשובה

בשאלות אמריקאיות שיש להן תשובה אחת או יותר, אפשר להוסיף תמונה לשאלה או לתשובה.

 1. פותחים טופס ב-Google Forms.
 2. לוחצים על השאלה או על התשובה.
 3. בצד שמאל, לוחצים על הסמל 'הוספת תמונה' הוסף תמונה.
 4. מעלים או בוחרים תמונה.
 5. לוחצים על בחירה.

הוספת תמונה או סרטון כפריט עצמאי

אפשר להוסיף לטופס תמונה או סרטון מ-YouTube. אי אפשר להכניס סרטונים לתוך שאלות, אבל אפשר להציב אותם לפני שאלה או אחריה.

 1. פותחים טופס ב-Google Forms.
 2. כדי להוסיף תמונה, לוחצים על הסמל 'הוספת תמונה' הוסף תמונה. כדי להוסיף סרטון, לוחצים על הסמל 'הוספת סרטון' סרטון.
 3. בוחרים תמונה או סרטון ולוחצים על בחירה.
הוספת קטע

חלוקה של הטופס לקטעים יכולה להקל על המשתמשים את הקריאה והמילוי של הטופס.

 1. פותחים טופס ב-Google Forms.
 2. לוחצים על הסמל 'הוספת קטע' קטע.
 3. נותנים שם לקטע החדש.
שכפול של שאלה, תמונה או קטע

שאלות או תמונות

 1. לוחצים על שאלה או על תמונה.
 2. לוחצים על סמל השכפול העתקה.

קטעים

 1. לוחצים על הכותרת של הקטע הרצוי.
 2. לוחצים על הסמל 'אפשרויות הנוספות' עוד.
 3. לוחצים על שכפול קטע.
שימוש חוזר בשאלות מטפסים קודמים
 1. פותחים טופס ב-Google Forms.
 2. בצד שמאל, לוחצים על 'הוספת שאלה' הוספת שאלה ולאחר מכן 'ייבוא שאלות' ייבוא שאלות.
 3. לוחצים על הטופס עם השאלות שאותן רוצים לייבאולאחר מכןבחירה.
 4. בצד שמאל, לוחצים על התיבה ליד כל שאלה שרוצים להוסיף.
 5. לוחצים על ייבוא שאלות.

מחיקה או עריכה של פריטים

כדי לערוך שאלה, כותרת או תיאור, לוחצים על הטקסט שרוצים לערוך.

מחיקה של שאלה, תמונה או קטע

שאלות או תמונות

 1. לוחצים על שאלה או על תמונה.
 2. לוחצים על סמל המחיקה מחיקה.

קטע

 1. לוחצים על הכותרת של הקטע הרצוי.
 2. לוחצים על הסמל 'אפשרויות נוספות' עוד.
 3. לוחצים על מחיקת קטע.
שינוי הסדר של הקטעים בטופס
 1. אם יש בטופס יותר מקטע אחד, אפשר לשנות את סדר ההצגה של הקטעים.
 2. בפינה השמאלית העליונה של קטע כלשהו, לוחצים על הסמל 'אפשרויות נוספות' עוד.
 3. לוחצים על העברת הקטע.
 4. כדי להעביר קטע למקום אחר, לוחצים על הסמל 'למעלה' חץ למעלה או על הסמל 'למטה' חץ למטה.
ביטול של פעולה
 1. כך מבטלים את השינויים האחרונים שביצעתם:
 2. בפינה השמאלית העליונה של הטופס, לוחצים על הסמל 'אפשרויות נוספות' עוד.
 3. לוחצים על סמל הביטול ביטול.

הצגה של השאלות והתשובות בסדר אקראי

אפשר להגדיר את הטופס כך שהשאלות והתשובות יוצגו בסדר שונה לכל אחד מהמשתמשים שממלאים אותו.

 

לתשומת לבכם: המערכת תערבב את השאלות והתשובות רק פעם אחת לכל כתובת אימייל שאליה יישלח הטופס. כשמשתמשים באפשרות הזאת, חשוב להקפיד להזין כל כתובת אימייל בנפרד ולא לשלוח את הטופס לקבוצת Google.

 

הצגת השאלות בסדר אקראי

אם ההיגיון מחייב שהשאלות יופיעו בסדר מסוים, לא מומלץ לערבב אותן.

 1. בחלק העליון, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרות.
 2. לוחצים על הצגה.
 3. לוחצים על ערבוב סדר השאלות.
הצגת אפשרויות התשובה בסדר אקראי

אפשר לערבב את סדר התשובות בשאלות אמריקאיות, בשאלות שאפשר לסמן להן מספר תשובות ובשאלות עם תפריט נפתח של תשובות.

 1. לוחצים על השאלה שאת סדר התשובות עליה רוצים לשנות.
 2. בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על הסמל 'אפשרויות נוספות' עוד.
 3. לוחצים על ערבוב סדר האפשרויות.

שינוי של הגדרות ברירת המחדל

כך קובעים הגדרות שיפעלו מעכשיו בכל טופס חדש:

 1. פותחים טופס ב-Google Forms.
 2. בחלק העליון, לוחצים על הסמל 'אפשרויות נוספות' עודולאחר מכןהעדפות.
 3. עכשיו, כל הגדרה שתפעילו תפעל כברירת מחדל בכל טופס חדש.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?