ส่งแบบฟอร์มให้ผู้อื่น

หลังจากสร้างแบบฟอร์มแล้ว คุณจะส่งให้กับผู้ที่ใช้อีเมลหรือโซเชียลมีเดีย หรือฝังลงในหน้าเว็บก็ได้

ขั้นที่ 1: ตรวจสอบการตั้งค่าแบบฟอร์ม

ก่อนส่งแบบฟอร์ม ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเป็นไปตามที่คุณต้องการ

จำกัดผู้ใช้ให้ส่งคำตอบได้เพียงหนึ่งครั้ง
 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน
 3. เลือกช่องที่ติดกับ "จำกัดให้ตอบกลับได้เพียง 1 ครั้ง"
 4. คลิกบันทึก

หมายเหตุ: ระบบจะขอให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เพื่อใช้และกรอกแบบฟอร์ม แต่ระบบจะไม่บันทึกชื่อผู้ใช้

อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขคำตอบได้

คุณเลือกได้ว่าจะให้ผู้ใช้แก้ไขคำตอบที่ส่งแล้วได้หรือไม่

 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน
 3. เลือกช่องที่ติดกับ "แก้ไขหลังจากส่ง"
 4. คลิกบันทึก
แสดงข้อมูลสรุปของการตอบกลับ

หลังจากกรอกแบบฟอร์มแล้ว ผู้ใช้จะเห็นลิงก์ไปยังผลคำตอบ

 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน
 3. เลือกช่องที่ติดกับ "ดูแผนภูมิสรุปและข้อความตอบกลับ"
 4. คลิกบันทึก
เปลี่ยนข้อความยืนยัน

คุณจะเปลี่ยนข้อความที่แสดงต่อผู้ใช้หลังจากส่งแบบฟอร์มแล้วได้

 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกการตั้งค่าการตั้งค่า
 3. คลิกงานนำเสนอ
 4. ใต้ "ข้อความยืนยัน" ให้พิมพ์ข้อความลงไป
 5. คลิกบันทึก

ขั้นที่ 2: ส่งแบบฟอร์ม

ส่งแบบฟอร์มทางอีเมล
 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกส่งที่ด้านขวาบน
 3. เพิ่มที่อยู่อีเมลที่ต้องการส่งแบบฟอร์ม พร้อมกับเรื่องและข้อความของอีเมล
 4. คลิกส่ง

เคล็ดลับ: หากแบบฟอร์มมีคําถามเกี่ยวกับการอัปโหลดไฟล์ คุณจะเลือกช่องถัดจาก "รวมแบบฟอร์มในอีเมล" ไม่ได้เมื่อส่งแบบฟอร์ม

รับลิงก์ของแบบฟอร์ม

หากต้องการแชร์แบบฟอร์มผ่านแชทหรือข้อความอีเมล คุณจะขอรับลิงก์ของแบบฟอร์มได้

 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกส่งที่ด้านขวาบน
 3. คลิกลิงก์ ลิงก์ ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง
 4. หากต้องการคัดลอกลิงก์ที่ปรากฏ ให้คลิกคัดลอกหรือกด Ctrl + c (Windows) หรือ ⌘ + c (Mac) บนแป้นพิมพ์
แชร์แบบฟอร์มทางโซเชียลมีเดีย
 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกส่งที่ด้านขวาบน
 3. จากด้านขวาบน ให้เลือก Twitter หรือ Facebook
 4. ทำตามคำแนะนำเพื่อแชร์แบบฟอร์ม
ส่งแบบฟอร์มที่มีการกรอกคำตอบไว้ล่วงหน้า

คุณจะส่งแบบฟอร์มที่มีการกรอกข้อมูลในบางช่องไว้แล้วให้กับผู้ตอบได้

 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน
 3. เลือกรับลิงก์ที่กรอกไว้ล่วงหน้า
 4. ป้อนช่องคำตอบที่ต้องการเติมข้อมูลไว้ล่วงหน้า
 5. คลิกรับลิงก์
 6. หากต้องการส่งแบบฟอร์มที่เติมข้อมูลไว้ล่วงหน้าให้กับผู้ตอบ ให้คัดลอกและส่งลิงก์ที่ด้านบน
ฝังแบบฟอร์มในเว็บไซต์หรือบล็อก
 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. คลิกส่งที่ด้านขวาบน
 3. คลิกฝัง ฝัง ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง
 4. คลิกคัดลอกหรือกด Ctrl + c (Windows) หรือ ⌘ + c (Mac) บนแป้นพิมพ์เพื่อคัดลอก HTML ที่ปรากฏ
 5. วาง HTML ในเว็บไซต์หรือบล็อก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร