Wysyłanie formularza do użytkowników

Po utworzeniu formularza możesz przesłać go do użytkowników e-mailem, udostępnić w mediach społecznościowych lub umieścić na stronie internetowej.

Krok 1. Sprawdź ustawienia formularza

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że ma odpowiednie ustawienia.

Ustawianie jednokrotnej możliwości wypełnienia formularza
 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Zaznacz pole „Ogranicz do jednej odpowiedzi”.
 4. Kliknij Zapisz.

Uwaga: osoby chcące wypełnić formularz zostaną poproszone o zalogowanie się na konto Google, ale ich nazwy użytkowników nie zostaną zarejestrowane.

Umożliwianie edytowania udzielonych odpowiedzi

Możesz określić, czy użytkownicy będą mogli edytować odpowiedzi, które już przesłali.

 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Zaznacz pole „Edytuj po przesłaniu”.
 4. Kliknij Zapisz.
Wyświetlanie podsumowania odpowiedzi

Po wypełnieniu formularza użytkownicy mogą otrzymać link do wyników.

 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Zaznacz pole „Zobaczyć wykresy z podsumowaniem i odpowiedzi tekstowe”.
 4. Kliknij Zapisz.
Zmienianie wiadomości potwierdzającej przesłanie formularza

Możesz zmienić wiadomość, którą zobaczą użytkownicy po przesłaniu formularza.

 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Prezentacja.
 4. Wpisz wiadomość w polu „Wiadomość z potwierdzeniem”.
 5. Kliknij Zapisz.

Krok 2. Wyślij formularz

Wysyłanie formularza e-mailem
 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Wyślij.
 3. Dodaj adresy e-mail osób, którym chcesz wysłać formularz, oraz wpisz temat i treść wiadomości.
 4. Kliknij Wyślij.
Pobieranie linku do formularza

Jeśli chcesz udostępnić formularz na czacie lub w e-mailu, możesz pobrać link prowadzący do tego formularza.

 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Wyślij.
 3. U góry okna kliknij Link Link.
 4. Aby skopiować wyświetlony link, kliknij Kopiuj albo naciśnij klawisze Ctrl + C (Windows) lub ⌘ + C (Mac) na klawiaturze.
Udostępnianie formularza w mediach społecznościowych
 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Wyślij.
 3. W prawym górnym rogu wybierz Google+, Twitter lub Facebook.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby udostępnić formularz.
Wysyłanie wstępnie wypełnionego formularza

Ankietowanym użytkownikom możesz wysłać formularz, w którym część pól jest już wypełniona.

 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Więcej Więcej.
 3. Kliknij Pobierz wstępnie wypełniony URL.
 4. Wypełnij interesujące Cię pola odpowiedzi.
 5. Kliknij Prześlij.
 6. Aby wysłać wstępnie wypełniony formularz ankietowanym, skopiuj i wyślij link podany u góry strony.
Umieszczanie formularza w witrynie lub na blogu
 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Wyślij.
 3. U góry okna kliknij Umieść Umieść.
 4. Aby skopiować wyświetlony kod HTML, kliknij Kopiuj albo naciśnij klawisze Ctrl + C (Windows) lub ⌘ + C (Mac) na klawiaturze.
 5. Wklej ten kod w witrynie lub blogu.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?