Wysyłanie formularza do użytkowników

Po utworzeniu formularza możesz przesłać go do użytkowników e-mailem, udostępnić w mediach społecznościowych lub umieścić na stronie internetowej.

Krok 1. Sprawdzanie ustawień formularza

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że ma odpowiednie ustawienia.

Ustawianie jednokrotnej możliwości wypełnienia formularza
 1. Otwórz formularz w Formularzach Google.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Zaznacz pole „Ogranicz do jednej odpowiedzi”.
 4. Kliknij ZAPISZ.

Uwaga: użytkownicy muszą się zalogować, aby wypełnić formularz, ale ich nazwy użytkowników nie są rejestrowane.

Umożliwianie edycji udzielonych odpowiedzi

Możesz określić, czy użytkownicy będą mogli edytować odpowiedzi, które już przesłali.

 1. Otwórz formularz w Formularzach Google.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Zaznacz pole „Edytuj po przesłaniu”.
 4. Kliknij ZAPISZ.
Wyświetlanie podsumowania odpowiedzi

Po wypełnieniu formularza użytkownicy mogą otrzymać link do wyników.

 1. Otwórz formularz w Formularzach Google.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Zaznacz pole „Zobaczyć wykresy z podsumowaniem i odpowiedzi tekstowe”.
 4. Kliknij ZAPISZ.
Zmiana wiadomości z potwierdzeniem

Możesz zmienić wiadomość, którą zobaczą użytkownicy po przesłaniu formularza.

 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij PREZENTACJA
 4. Wpisz wiadomość w polu „Wiadomość z potwierdzeniem”.
 5. Kliknij ZAPISZ.

Krok 2. Wysyłanie formularza

Wysyłanie formularza e-mailem
 1. Otwórz formularz w Formularzach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Wyślij.
 3. Dodaj adresy e-mail osób, którym chcesz wysłać formularz, oraz wpisz temat i treść wiadomości.
 4. Kliknij Wyślij.
Pobieranie linku do formularza

Jeśli chcesz udostępnić formularz na czacie lub w e-mailu, możesz uzyskać link prowadzący do tego formularza.

 1. Otwórz formularz w Formularzach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Wyślij.
 3. U góry okna kliknij Link Link.
 4. Aby skopiować wyświetlony link, kliknij Kopiuj albo naciśnij klawisze Ctrl + C (Windows) lub ⌘ + C (Mac) na klawiaturze.
Udostępnianie formularza w mediach społecznościowych
 1. Otwórz formularz w Formularzach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Wyślij.
 3. W prawym górnym rogu wybierz Google+, Twitter lub Facebook.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby udostępnić formularz.
Wysyłanie formularza z wstępnie wypełnionymi odpowiedziami

Ankietowanym użytkownikom możesz wysłać formularz, w którym część pól jest już wypełniona.

 1. Otwórz plik w Formularzach Google.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Więcej Więcej.
 3. Kliknij Pobierz wstępnie wypełniony URL.
 4. Wypełnij interesujące Cię pola odpowiedzi.
 5. Kliknij Prześlij.
 6. Aby wysłać wstępnie wypełniony formularz ankietowanym, skopiuj i wyślij link podany u góry strony.
Umieszczanie formularza w witrynie lub na blogu
 1. Otwórz formularz w Formularzach Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Wyślij.
 3. U góry okna kliknij Umieść Umieść.
 4. Aby skopiować wyświetlony kod HTML, kliknij Kopiuj albo naciśnij klawisze Ctrl + C (Windows) lub ⌘ + C (Mac) na klawiaturze.
 5. Wklej kod HTML na stronie lub w blogu.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?