Je formulier naar mensen verzenden

Nadat je een formulier hebt gemaakt, kun je het via e-mail of social media naar andere mensen verzenden. Je kunt het formulier ook insluiten in een webpagina.

Stap 1: formulierinstellingen controleren

Controleer voordat je het formulier verstuurt of je alles goed hebt ingesteld.

Gebruikers beperken tot één reactie
 1. Open een formulier in Google Formulieren.
 2. Klik rechtsboven op Instellingen Instellingen.
 3. Schakel het selectievakje naast 'Beperken tot één reactie' in.
 4. Klik op OPSLAAN.

Opmerking: Mensen worden gevraagd in te loggen bij hun Google-account om het formulier te gebruiken en in te vullen, maar hun gebruikersnamen worden niet geregistreerd.

Mensen toestaan reacties te bewerken

Je kunt kiezen of iemand een reactie kan bewerken die hij al heeft verzonden.

 1. Open een formulier in Google Formulieren.
 2. Klik rechtsboven op Instellingen Instellingen.
 3. Schakel het selectievakje naast 'Bewerken na verzending' in.
 4. Klik op OPSLAAN.
Een overzicht van reacties bekijken

Nadat iemand het formulier heeft ingevuld, kan er een link naar de resultaten worden weergegeven.

 1. Open een formulier in Google Formulieren.
 2. Klik rechtsboven op Instellingen Instellingen.
 3. Vink het selectievakje aan naast 'Overzichtsdiagrammen en tekstreacties bekijken'.
 4. Klik op OPSLAAN.
Bevestigingsbericht wijzigen

Je kunt het bericht wijzigen dat mensen te zien krijgen nadat ze het formulier hebben verzonden.

 1. Open een formulier in Google Formulieren.
 2. Klik op Instellingen Instellingen.
 3. Klik op PRESENTATIE.
 4. Typ je bericht onder Bevestigingsbericht.
 5. Klik op OPSLAAN.

Stap 2: het formulier verzenden

Een formulier e-mailen
 1. Open een formulier in Google Formulieren.
 2. Klik rechtsboven op Verzenden.
 3. Voeg de e-mailadressen toe waar je het formulier naartoe wilt sturen, samen met het onderwerp en het bericht van de e-mail.
 4. Klik op Verzenden.
Een link naar het formulier genereren

Je kunt een link naar het formulier genereren als je het formulier wilt delen via een chat- of e-mailbericht.

 1. Open een formulier in Google Formulieren.
 2. Klik rechtsboven op Verzenden.
 3. Klik bovenaan het venster op Link Link.
 4. Klik op Kopiëren of druk op Ctrl + c (Windows) of ⌘ + c (Mac) op je toetsenbord om de link te kopiëren die wordt weergegeven.
Een formulier delen op social media
 1. Open een formulier in Google Formulieren.
 2. Klik rechtsboven op Verzenden.
 3. Klik boven aan het venster op Google+, Twitter of Facebook.
 4. Volg de instructies om het formulier te delen.
Een formulier verzenden met vooraf ingevulde antwoorden

Je kunt respondenten een formulier sturen waarin een aantal velden al is ingevuld.

 1. Open een formulier in Google Formulieren.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer Meer.
 3. Kies Vooraf ingevulde link ophalen.
 4. Geef de antwoorden op in de velden die u vooraf wilt invullen.
 5. Klik op Verzenden.
 6. Kopieer de link bovenaan en verzend deze om het vooraf ingevulde formulier naar respondenten te verzenden.
Een formulier insluiten in een website of blog
 1. Open een formulier in Google Formulieren.
 2. Klik rechtsboven op Verzenden.
 3. Klik bovenaan het venster op Insluiten Invoegen.
 4. Klik op Kopiëren of druk op Ctrl + c (Windows) of ⌘ + c (Mac) op je toetsenbord om de HTML-code te kopiëren die wordt weergegeven.
 5. Plak de HTML-code in je website of blog.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?