Korzystanie z Prezentacji Google

Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości Dokumentów Google w pracy lub w szkole? Zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej G Suite

Prezentacje Google to internetowa aplikacja, która pozwala tworzyć i formatować prezentacje oraz współpracować z innymi osobami.

Krok 1. Tworzenie prezentacji

Aby utworzyć nową prezentację:

  1. Otwórz ekran główny Prezentacji (slides.google.com).
  2. W lewym górnym rogu w sekcji „Tworzenie nowej prezentacji” kliknij ikonę plusa Dodaj. Nowa prezentacja zostanie utworzona i otwarta.

Nowe prezentacje można też tworzyć, korzystając z adresu URL https://slides.google.com/create.

Krok 2. Edytowanie i formatowanie prezentacji

W prezentacji możesz dodawać, edytować i formatować tekst, obrazy i filmy.

Krok 3. Udostępnianie i współpraca z innymi

Możesz udostępniać pliki i foldery innym osobom, określając, czy mogą one wyświetlać, edytować oraz komentować te elementy.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?