Zatrzymywanie i ograniczanie udostępniania oraz zmienianie jego ustawień


               

Chcesz skorzystać z zaawansowanych funkcji Google Workspace w swojej firmie?

Wypróbuj Google Workspace już dziś

Po udostępnieniu pliku możesz w dowolnej chwili przestać go udostępniać. Możesz też określić, czy osoby, którym udostępniasz pliki, mogą je modyfikować i udostępniać dalej.

Wskazówka: jeśli zaktualizujesz uprawnienia pliku, który udostępniasz z Mojego dysku osobie bez uprawnień do niego, możesz zaktualizować uprawnienia dotyczące zakresu dostępu do tych treści:

 • Folder zawierający plik
 • Tylko plik

Zatrzymywanie udostępniania pliku

Ważne:

 • Jeśli używasz pliku razem z innymi osobami, właściciel i każdy użytkownik z uprawnieniami do edycji może udostępnić plik oraz zmienić uprawnienia do udostępniania tego pliku.
 • Jeśli nie chcesz, aby Twój plik był publicznie dostępny, zakończ jego publikowanie.
Zatrzymywanie udostępniania pliku lub folderu
 1. Znajdź plik lub folder na Dysku Google albo w Dokumentach Google, Arkuszach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Otwórz lub wybierz plik albo folder.
 3. Kliknij Udostępnij lub Udostępnij Share.
 4. Znajdź użytkownika, któremu nie chcesz już udostępniać danego elementu.
 5. Po prawej stronie jego nazwy kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Usuń dostęp.
 6. Kliknij Zapisz.
Ograniczanie ogólnego dostępu do pliku lub folderu

Gdy zmienisz ogólny dostęp do elementu na Ograniczony, tylko osoby mające odpowiednie uprawnienia będą mogły otworzyć ten plik.

 1. Znajdź plik lub folder na Dysku Google albo w Dokumentach Google, Arkuszach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Otwórz lub wybierz plik albo folder.
 3. Kliknij Udostępnij Share lub Udostępnij Share a potem Kopiuj link .
 4. W sekcji „Dostęp ogólny” kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 5. Wybierz Ograniczone.
 6. Kliknij Gotowe.
Usuwanie udostępnionego pliku

Jeśli usuniesz swój udostępniony plik:

 • Osoby, które mogą go wyświetlać, komentować lub edytować, będą mogły skopiować ten plik, dopóki trwale go nie usuniesz.
 • Aby trwale usunąć plik, znajdź go w koszu i kliknij Usuń na zawsze Delete forever. Więcej informacji o usuwaniu plików

Jeśli usuniesz udostępniony plik, który nie jest Twoją własnością:

 • Zostanie on usunięty z Twojego Dysku, ale będzie nadal dostępny dla innych współpracowników.
 • Aby odzyskać plik, otwórz prowadzący do niego link a potem Plik a potem Dodaj do Mojego dysku.

Ograniczanie możliwości udostępniania plików

Uniemożliwianie innym osobom pobierania, drukowania i kopiowania Twojego pliku

Osoby z uprawnieniami do edycji Twoich plików mogą:

 • udostępniać pliki innym osobom;
 • dodawać osoby do pliku i usuwać je z pliku;
 • zmieniać uprawnienia dostępu do pliku;
 • kopiować, drukować i pobierać pliki.

Ważne: nie możesz zastosować tego ustawienia do folderu, ale możesz zastosować je do poszczególnych plików w folderze.

Aby uniemożliwić przeglądającym i komentującym drukowanie, kopiowanie lub pobieranie pliku:

 1. Znajdź plik lub folder na Dysku Google albo w Dokumentach Google, Arkuszach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Wybierz co najmniej jeden plik, dla którego mają obowiązywać ograniczenia.
 3. Kliknij Udostępnij lub Udostępnij Share.
 4. U góry kliknij Ustawienia Ustawienia.
 5. Odznacz Przeglądający i komentujący mają dostęp do opcji pobierania, drukowania i kopiowania plików.

Ważne: możesz ograniczyć sposoby udostępniania, drukowania, pobierania i kopiowania plików przez inne osoby na Dysku Google oraz w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach Google, ale nie możesz uniemożliwić im udostępniania treści plików na inne sposoby.

Uniemożliwianie innym udostępniania Twoich plików

Jeśli używasz pliku razem z innymi osobami, właściciel i każdy użytkownik z uprawnieniami do edycji może udostępnić plik oraz zmienić dotyczące go uprawnienia. Aby uniemożliwić innym udostępnianie Twojego pliku:

 1. Otwórz plik na Dysku Google, w Dokumentach Google, Arkuszach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij Udostępnij lub Udostępnij Share.
 3. U góry kliknij Ustawienia Ustawienia.
 4. Odznacz Edytorzy mogą udostępniać pliki i zmieniać uprawnienia do nich.

Ważne: jeśli zablokujesz udostępnianie folderu, będzie to dotyczyło samego folderu. Aby zablokować udostępnianie znajdujących się w nim plików, musisz zmienić ustawienia tych plików.

Dodatkowe opcje na szkolnych i służbowych kontach Google

Przyznawanie komuś uprawnień do pliku na ograniczony czas

Ustawianie daty wygaśnięcia uprawnień do pliku

 1. Otwórz plik na Dysku Google, w Dokumentach Google, Arkuszach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij Udostępnij a potem znajdź użytkownika, któremu chcesz przyznać tymczasowe uprawnienia.
  • Jeśli plik nie został jeszcze udostępniony tej osobie, dodaj jej adres e-mail i kliknij Wyślij lub Udostępnij. W prawym górnym rogu dokumentu kliknij ponownie Udostępnij.
 3. Obok nazwy użytkownika kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Dodaj datę ważności.
 4. Obok „Dostęp wygasa” kliknij datę, którą chcesz ustawić jako datę ważności. Wybierz datę, która przypada nie później niż za rok od bieżącego dnia.
 5. Kliknij Zapisz.

Zmienianie ustawień udostępniania w Formularzach Google

Formularze Google zwykle mają inne opcje udostępniania plików niż pozostałe usługi.

Powiązane artykuły

true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
10311261849757106279
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
35