Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Je instellingen voor delen wijzigen

Je kunt zelf bepalen wat anderen kunnen doen met een item dat jij hebt gemaakt. Zo kan het handig zijn om striktere instellingen voor bepaalde documenten te gebruiken.

Stoppen met het delen van een bestand of map
 1. Ga naar drive.google.com of het startscherm van Documenten, Spreadsheets of Presentaties.
 2. Selecteer een bestand of map.
 3. In Drive: klik bovenaan op Delen Share.
  In Documenten, Spreadsheets of Presentaties: klik in de rechterbovenhoek op Delen.
 4. Klik op Geavanceerd in de rechterbenedenhoek van het venster 'Delen met anderen'.
 5. Klik op Verwijderen Close naast de persoon met wie je het item niet meer wilt delen.
 6. Klik op Wijzigingen opslaan.
Een bestandslink verwijderen

Wanneer je een link naar een bestand verwijdert, hebben alleen jijzelf en de mensen met wie je het bestand rechtstreeks hebt gedeeld nog toegang.

 1. Log in bij Google Drive of op het startscherm van Documenten, Spreadsheets of Presentaties.
 2. Open het bestand of de map.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op Delen of op het pictogram voor delen Share.
 4. Klik op de pijl-omlaag naast 'Iedereen met de link'.
 5. Klik op Meer.
 6. Selecteer 'Uit - Specifieke mensen'.
 7. Klik op Opslaan.
 8. Klik op Gereed.
Delen beperken

Mensen die je gedeelde bestanden en mappen kunnen bewerken, kunnen standaard ook:

 • de instellingen voor delen wijzigen,
 • het bestand of de map met andere mensen delen,
 • het bestand kopiëren, afdrukken of downloaden.

Voer deze stappen uit als je niet wilt dat mensen de instellingen voor delen kunnen wijzigen of een bestand kunnen kopiëren, afdrukken of downloaden:

 1. Ga naar drive.google.com of het startscherm van Documenten, Spreadsheets of Presentaties.
 2. Selecteer een bestand.
 3. In Google Drive: klik bovenaan op Delen Share.
  In Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties: klik in de rechterbovenhoek op Delen.
 4. Klik op Geavanceerd in de rechterbenedenhoek van het venster 'Delen met anderen'.
 5. Wijzig één of beide instellingen:
  • Vink het selectievakje naast 'Voorkomen dat bewerkers toegangsrechten wijzigen en nieuwe mensen toevoegen' aan.
  • Vink het selectievakje naast 'Opties voor downloaden, afdrukken en kopiëren uitschakelen voor commentators en kijkers' aan. Opmerking: Deze instelling is niet van toepassing op mappen of mensen met bewerkingsrechten.
 6. Klik op Wijzigingen opslaan.
De eigenaar van een bestand of map wijzigen

Deze instelling is alleen zichtbaar als je de huidige eigenaar van het bestand bent. De persoon aan wie je het eigendom wilt overdragen, moet al zijn uitgenodigd voor het bestand. Je kunt alleen het eigendom overdragen van bestanden die zijn gemaakt in Google Documenten, Spreadsheets, Presentaties of Formulieren.

 1. Ga naar drive.google.com of het startscherm van Documenten, Spreadsheets of Presentaties.
 2. Selecteer een bestand of map.
 3. In Google Drive: klik bovenaan op Delen Share.
  In Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties: klik in de rechterbovenhoek op Delen.
 4. Klik op Geavanceerd in de rechterbenedenhoek van het venster 'Delen met anderen'.
 5. Klik op de pijl-omlaag naast de naam van de persoon die je eigenaar van het bestand wilt maken.
 6. Selecteer de optie Is eigenaar in de lijst.
 7. Klik op Wijzigingen opslaan.

Opmerking: Als je Google-apps voor werk of school gebruikt, kun je de eigendom niet overdragen aan iemand buiten het domein.

Een vervaldatum instellen

Belangrijk: Deze instelling is alleen beschikbaar als je een account van je werk, school of andere groep gebruikt.

Vervaldatums kunnen niet worden ingesteld voor mensen met bewerkingsrechten:

 • Als je een vervaldatum instelt voor iemand met bewerkingsrechten, wordt zijn toegangsniveau gewijzigd in 'Mag reageren'.
 • Als je iemands toegangsniveau verandert in 'Mag bewerken', wordt de vervaldatum voor toegang verwijderd.
 1. Ga naar drive.google.com of het startscherm van Documenten, Spreadsheets of Presentaties.
 2. Selecteer een bestand of map.
 3. In Drive: klik bovenaan op Delen Share.
  In Documenten, Spreadsheets of Presentaties: klik in de rechterbovenhoek op Delen.
 4. Klik op Geavanceerd in de rechterbenedenhoek van het venster 'Delen met anderen'.
 5. Zoek onder 'Wie heeft toegang' de persoon of groep waarvoor je de toegangstijd wilt beperken. Staat de persoon of groep niet in de lijst, typ dan het e-mailadres in het vak 'Mensen uitnodigen' en klik op Verzenden.
 6. Klik op de pijl-omlaag naast de naam van de persoon of groep.
 7. Selecteer Vervaltijd instellen in de lijst.
 8. Klik naast 'Toegang vervalt' op het gewenste aantal dagen. De vervaldatum mag niet meer dan één jaar in de toekomst liggen.
 9. Klik op Wijzigingen opslaan.

 

Delen voor Google Formulieren beheren

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?