Anonyma eller okända personer i en fil

Det kan hända att ett namn du inte känner igen, eller "anonyma djur", tittar på dokumentet, kalkylarket eller presentationen. Detta kan inträffa när ett dokument delas offentligt eller med någon som har länken.

Om du ser någon du inte känner

Någon du inte känner kan titta på din fil eftersom:

  • Filen har delats med en e-postlista.
  • Filen har delats med någon som inte har ett Google-konto eller inte har loggat in.
  • Någon som kan redigera filen eller har länken har delat med andra.
  • Någon har bytt namn på sitt Google-konto. Du kan se personens e-postadress när du klickar på Dela.

Begränsa hur andra kan visa filen

Om du vill sluta dela en fil som du har redigeringsbehörighet för läser du följande:

”Anonyma djur”

Om du delar eller öppnar en fil via en länk kan du kanske inte se namnen på personerna som visar den.

  • Personer som du inte bjudit in individuellt visas som anonyma djur när de är i filen.
  • Personer som du bjuder in individuellt visas med sina namn när de är i filen.

Du kan bara se andras namn när du ger dem individuell behörighet att visa en fil eller om de är en del av en e-postlista.

Anonyma djur i en privat fil

Du kan fortsätta att se anonyma djur om du begränsar länkdelning under följande omständigheter:

  • När någon öppnar filen flera gånger. Det kan ta lite tid för personer som inte längre visar att försvinna.
  • Om någon öppnar länken via en meddelandetjänst. Vissa tjänster kontrollerar länkar med avseende på nätfiske, virusattacker eller skadlig programvara.
  • När någon använder ett webbläsartillägg eller skript som automatiskt följer länken.
Anonyma djur och Google-appar för jobbet eller skolan

Om du använder Google-appar via jobbet eller skolan visas personer inom din domän alltid med namn när de visar din fil.

Om administratören tillåter dig att dela filer utanför domänen visas personer som inte är inloggade som anonyma djur.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?