Uw instellingen voor delen wijzigen

Wanneer u bestanden en mappen deelt in Google Drive, Documenten, Spreadsheets en Presentaties, kunt u zelf bepalen hoe zichtbaar deze items zijn en wat anderen ermee mogen doen.

Bepalen hoe zichtbaar uw bestand of map is

U kunt zelf bepalen hoe zichtbaar uw bestanden zijn voor anderen. U kunt bestanden volledig privé houden, maar u kunt ook iedereen op internet toestaan de bestanden te bekijken.

Bepalen wie uw bestand of map mag bekijken:

 1. Log in bij Drive of in het startscherm van Documenten, Spreadsheets of Presentaties.
 2. Open het bestand of de map.
 3. Klik op Delen (voor bestanden) of het pictogram voor delen Share (voor mappen) in de rechterbovenhoek van het scherm.
 4. Klik op het dropdown-menu onder 'Link delen ingeschakeld' in het dialoogvenster voor delen.
 5. Selecteer een optie voor het delen van een link. U kunt de hele lijst met opties bekijken door op Meer te klikken. Beschikbare opties:
   
  Optie voor delen van link Definitie Inloggen bij een Google-account vereist?
  Specifieke mensen U bent de enige persoon met toegang tot het bestand of de map totdat u het item deelt met specifieke mensen of groepen Ja (voor bewerken of opmerkingen plaatsen)
  Iedereen met de link Iedereen die de link naar het bestand of de map heeft gekregen, heeft toegang Nee
  Openbaar op internet Iedereen heeft via zoekresultaten of het webadres toegang tot het bestand of de map op internet Nee
 6. Heeft u 'Iedereen met de link' of 'Openbaar op internet' gekozen, klik dan op de dropdown-pijl naast 'Toegang' om te kiezen of gebruikers rechten hebben om het bestand of de map weer te geven, te bewerken of er opmerkingen bij te plaatsen. Klik vervolgens op Opslaan.
 7. Klik op Gereed.

Als u Google Apps gebruikt, is de standaardinstelling van uw domein mogelijk anders.

Kiezen wat anderen met uw bestand of map mogen doen

Wanneer u een bestand of map deelt met andere mensen, kunt u ze toestemming geven om het item weer te geven en te bewerken. Ook kunt u ervoor kiezen de eigendom van het bestand over te dragen. Wilt u feedback ontvangen van de mensen waarmee u het item deelt, dan kunt u ze toestemming geven om opmerkingen te plaatsen bij bestanden (dit kan niet bij mappen). Overigens kunt u het type toegang op elk gewenst moment wijzigen.

Mensen kunnen als kijker, commentator, bewerker of eigenaar de volgende handelingen in een bestand of map uitvoeren:

  Mag weergeven Mag opmerkingen plaatsen Mag bewerken Is eigenaar
Bestanden en mappen weergeven x x x x
Bestanden downloaden of synchroniseren met een ander apparaat x x x x
Een kopie van bestanden maken en deze opslaan in Google Drive x x x x
Opmerkingen plaatsen bij en bewerkingen voorstellen in bestanden   x x x
Documenten, spreadsheets, presentaties en tekeningen bewerken     x x
Bestanden delen met anderen of het delen ervan ongedaan maken     x x
Bestanden toevoegen aan of verwijderen uit een map     x x
Bestandsversies uploaden en verwijderen     x x
Bestanden en mappen verwijderen       x
Eigendom van bestanden en mappen overdragen aan anderen       x

Wijzigen wat anderen met uw bestand mogen doen

Nadat u een bestand met anderen heeft gedeeld, kunt u wijzigen welke rechten specifieke mensen of groepen hebben voor uw bestand.

 1. Open het bestand.
 2. Klik op Delen in de rechterbovenhoek.
 3. Klik op Geavanceerd in de rechterbenedenhoek van het deelvak.
 4. Selecteer via het dropdown-menu naast de naam van de gebruiker de rechten die u voor deze persoon wilt instellen.
 5. Klik op Klaar.

Rechten voor delen intrekken

Als u de eigenaar van een bestand of map bent, kunt u kiezen of bewerkers bestanden met anderen mogen delen in Google Drive, Documenten, Spreadsheets en Presentaties. Zo behoudt u de controle over wie het bestand of de map mag weergeven of bewerken.

Gerelateerde onderwerpen

Matt is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om hem te laten weten wat u van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?