Chia sẻ tệp trên Google Drive

Bạn có thể chia sẻ các tệp và thư mục mà mình lưu trữ trong Google Drive với bất kỳ ai.

When you share from Google Drive, you can control whether people can edit, comment on, or only view the file. When you share content from Google Drive, the Google Drive program policies apply.

Step 1: Find the file you want to share

Share a single file

Để chọn cách bạn muốn chia sẻ một tệp, hãy làm như sau:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Drive, Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Bên cạnh tên của tệp đó, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấn vào phần Chia sẻ.
Share multiple files
Gửi và chia sẻ Google Biểu mẫu

Step 2: Choose who to share with & how they can use your file

Specific people
 1. Nhập địa chỉ email bạn muốn chia sẻ.
 2. Để quyết định vai trò của mọi người đối với tệp của bạn, hãy chọn Người xem, Người nhận xét hoặc Người chỉnh sửa.
 3. Nếu bạn không muốn thông báo cho mọi người, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm rồi chọn Không thông báo cho những người này. Nếu bạn thông báo cho mọi người, thì email thông báo sẽ được gửi tới từng địa chỉ email bạn nhập.
 4. Không bắt buộc: Thêm tin nhắn. Tin nhắn này sẽ được thêm vào email.
 5. Nhấn vào Gửi.
Cấp quyền truy cập chung vào tệp

Bạn có thể quyết định là tất cả mọi người hay chỉ những người có quyền truy cập mới truy cập được vào tệp của bạn. Khi bạn cho phép bất kỳ ai có đường liên kết đều truy cập được, thì bất kỳ ai cũng sẽ có thể mở tệp đó.

 1. Mở tệp bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Nhấn vào Quản lý quyền truy cập.
 3. Trong phần "Quyền truy cập chung", hãy nhấn vào Thay đổi.
 4. Chọn người có thể truy cập vào tệp.
  • Mẹo: Nếu sử dụng Tài khoản Google dành cho cơ quan hoặc trường học, bạn có thể chọn chỉ chia sẻ tệp và thư mục với đối tượng cụ thể, chẳng hạn như phòng ban của bạn.
 5. Để quyết định vai trò của mọi người đối với tệp của bạn, hãy chọn một chế độ.
 6. Chọn xem mọi người có thể tìm thấy tệp trong kết quả tìm kiếm hay không.
 7. Nhấn vào Quay lại.
Share a file or folder publicly
 1. Chọn tệp bạn muốn chia sẻ.
 2. Nhấn vào Chia sẻ hoặc biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 3. Trong phần "Quyền truy cập chung", hãy nhấn vào Thay đổi.
 4. Chọn Bất kỳ ai có đường liên kết.
 5. Để quyết định vai trò của mọi người đối với tệp của bạn, hãy chọn một chế độ.
 6. Nhấn vào Sao chép liên kết.
 7. Nhấn vào Quay lại.
 8. Dán đường liên kết này vào email hay bất cứ nơi nào bạn muốn chia sẻ đường liên kết.

Những người chưa đăng nhập vào Tài khoản Google sẽ xuất hiện ở dạng biểu tượng con vật ẩn danh trên tệp của bạnTìm hiểu thêm về biểu tượng con vật ẩn danh.

Chia sẻ một tệp và cộng tác với nhiều người

Tại cùng một thời điểm, một tệp Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày chỉ có thể được chỉnh sửa trên tối đa 100 thẻ hoặc thiết bị đang mở. Nếu có hơn 100 phiên bản tệp đang mở, thì chỉ có chủ sở hữu và một số người dùng có quyền chỉnh sửa mới có thể chỉnh sửa tệp đó.

Cách chia sẻ một tệp và cộng tác với số lượng lớn người dùng

Công bố tệp

 • Nếu bạn cần nhiều người xem cùng một lúc, hãy công bố tệp và tạo đường liên kết để chia sẻ với người xem. Bạn có thể cấp quyền chỉnh sửa cho những người cần chỉnh sửa hoặc nhận xét trên tệp. Tìm hiểu cách công bố tệp
 • Tuỳ vào chế độ cài đặt tài khoản của bạn, việc công bố tệp sẽ khiến mọi người trên mạng, mọi người trong tổ chức của bạn hoặc một nhóm người trong tổ chức của bạn có thể xem được tệp đó. Hãy thận trọng khi công bố thông tin riêng tư hoặc nhạy cảm. 
 • Để xoá một tệp khỏi web, bạn phải dừng xuất bản tệp đó. Tìm hiểu cách dừng công bố tệp.
 • Để ngừng chia sẻ tệp với cộng tác viên, hãy tìm hiểu cách thay đổi quyền chia sẻ.

Tạo trang web Google Sites 

Thu thập ý kiến phản hồi bằng Google Biểu mẫu

 • Nếu bạn cần thu thập nhiều thông tin, hãy tạo một biểu mẫu bằng Google Biểu mẫu. Câu trả lời sẽ được ghi lại trong tệp Google Trang tính. Chỉ cấp quyền chỉnh sửa cho những người cần thao tác trên câu trả lời. Để cho phép hơn 100 người xem câu trả lời, hãy công bố bảng tính lên mạng và tạo đường liên kết để chia sẻ với người xem. Tìm hiểu cách công bố tệp

Khắc phục sự cố với tài liệu được chia sẻ với nhiều người

Nếu tài liệu của bạn được chia sẻ với nhiều người, mà tài liệu đó bị lỗi hoặc không cập nhật nhanh, hãy thử các mẹo khắc phục sau đây: 

 • Thay vì cho phép mọi người nhận xét trên một tài liệu hoặc bảng tính, hãy tạo một biểu mẫu bằng Google Biểu mẫu để thu thập ý kiến phản hồi. Tìm hiểu cách tạo biểu mẫu bằng Google Biểu mẫu.
 • Nếu bạn đang tạo một bản sao của một tài liệu, thì đừng bao gồm các nhận xét và mục đề xuất đã giải quyết. Tìm hiểu cách tạo bản sao
 • Xoá thông tin cũ hoặc di chuyển dữ liệu vào tài liệu mới. 
 • Yêu cầu người xem đóng tài liệu khi họ không sử dụng tài liệu đó. 
 • Chỉ đưa những thông tin quan trọng nhất vào tài liệu được xuất bản. Tài liệu ngắn sẽ tải nhanh hơn.
 • Giảm số người có quyền chỉnh sửa tài liệu. 
 • Nếu thu thập thông tin từ nhiều tài liệu, hãy tạo một tài liệu mới và đặt ở chế độ chỉ xem để chia sẻ với nhiều người. 

Giới hạn cách chia sẻ tệp

Chọn cho phép mọi người xem, nhận xét hoặc chỉnh sửa

Khi chia sẻ tệp với người nào đó, bạn có thể quyết định cấp truy cập của họ:

 • Người xem: Những người có thể xem nhưng không thể thay đổi hoặc chia sẻ tệp với người khác.
 • Người nhận xét: Những người có thể đưa ra nhận xét và nội dung đề xuất nhưng không thể thay đổi hoặc chia sẻ tệp với người khác.
 • Người chỉnh sửa: Những người có thể thay đổi, chấp nhận hoặc từ chối nội dung đề xuất, đồng thời chia sẻ tệp với người khác.
Thay đổi quyền truy cập chung cho tệp

Bạn có thể cấp quyền truy cập rộng rãi vào tệp. Những lựa chọn này phụ thuộc vào việc bạn sử dụng Tài khoản Google thông qua cơ quan, trường học hay Gmail.

 • Công khai: Bất kỳ ai cũng có thể tìm kiếm trên Google và truy cập vào tệp của bạn mà không cần đăng nhập vào Tài khoản Google của họ.
 • Bất kỳ ai có đường liên kết: Bất kỳ ai có đường liên kết đều có thể sử dụng tệp của bạn mà không cần đăng nhập vào Tài khoản Google của họ. 
 • Hạn chế: Chỉ những người có quyền truy cập mới có thể mở tệp.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
35
false
false