แชร์ไฟล์จาก Google ไดรฟ์

คุณจะแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ที่เก็บไว้ใน Google ไดรฟ์กับใครก็ได้

เมื่อแชร์จาก Google ไดรฟ์ คุณจะกำหนดได้ว่าจะให้บุคคลอื่นแก้ไข แสดงความคิดเห็น หรือเพียงแค่ดูไฟล์ได้อย่างเดียว เมื่อแชร์เนื้อหาจาก Google ไดรฟ์ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายโปรแกรมของ Google ไดรฟ์

 

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาไฟล์ที่ต้องการแชร์

แชร์ไฟล์เดียว

 1. ไปที่ Google ไดรฟ์, เอกสาร, ชีต หรือสไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 3. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
แชร์หลายไฟล์
 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. กดปุ่ม Shift บนแป้นพิมพ์ค้างไว้ แล้วเลือกไฟล์ตั้งแต่ 2 ไฟล์ขึ้นไป
 3. คลิกแชร์ Share ที่ด้านขวาบน

ดูวิธีเพิ่มไฟล์ไปยังโฟลเดอร์และแชร์ทั้งโฟลเดอร์

ขั้นตอนที่ 2: เลือกคนที่จะแชร์ด้วยและวิธีที่คนเหล่านั้นจะใช้ไฟล์ของคุณได้

ใช้ร่วมกับบุคคลที่ระบุ

 1. ใน "ผู้คน" ให้ป้อนที่อยู่อีเมลที่ต้องการแชร์ด้วย 
  • หมายเหตุ: หากคุณแชร์กับที่อยู่อีเมลที่ไม่ใช่บัญชี Google ผู้ที่คุณแชร์ด้วยจะดูไฟล์ได้อย่างเดียว
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง เพื่อเลือกสิ่งที่ผู้ใช้ดำเนินการกับไฟล์ได้
 3. หากไม่ต้องการส่งอีเมลไปให้ผู้อื่น ให้คลิกขั้นสูงและยกเลิกการเลือกช่องแจ้งผู้อื่น หากเลือกที่จะแจ้งคนอื่นทราบ ที่อยู่อีเมลที่คุณป้อนจะรวมอยู่ในอีเมลนี้ด้วย
 4. คลิกส่ง
แชร์ลิงก์ไปยังไฟล์

คุณส่งลิงก์ไปยังไฟล์ให้คนอื่นเพื่อให้ผู้ที่มีอินเทอร์เน็ตและลิงก์มีสิทธิ์ใช้ไฟล์ได้ เมื่อคุณแชร์ลิงก์ไปยังไฟล์ ชื่อของคุณจะปรากฏเป็นเจ้าของไฟล์

 1. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกรับลิงก์ที่แชร์ได้
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้าง "ทุกคนที่มีลิงก์"
 3. คัดลอกและวางลิงก์ในอีเมลหรือที่ใดก็ได้ที่ต้องการแชร์
แชร์ไฟล์แบบสาธารณะ

หากต้องการให้ทุกคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา ค้นพบ และเปิดไฟล์ของคุณได้ ให้แชร์ไฟล์แบบสาธารณะ เมื่อแชร์ไฟล์แบบสาธารณะ ชื่อของคุณจะปรากฏในฐานะเจ้าของไฟล์

 1. คลิกรับลิงก์ที่แชร์ได้
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้าง "ทุกคนที่มีลิงก์"
 3. คลิกเพิ่มเติม แล้ว เปิด - สาธารณะทางเว็บ
 4. คลิกบันทึก
 5. คลิกเสร็จสิ้น

คนที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google จะแสดงด้วยรูปสัตว์ที่ไม่ระบุชื่ออยู่ในไฟล์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปสัตว์ที่ไม่ระบุชื่อ

แชร์และทำงานร่วมกันในไฟล์ที่มีผู้ใช้มากกว่า 100 คน

ผู้ใช้ไม่เกิน 100 คนที่มีสิทธิ์ดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นจะทำงานในไฟล์ Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์ได้พร้อมกัน ใน Google ชีต เมื่อมีผู้ใช้เข้าถึงไฟล์มากกว่า 100 คน จะมีเพียงเจ้าของและผู้ใช้ซึ่งมีสิทธิ์แก้ไขเท่านั้นที่แก้ไขไฟล์ได้ ใน Google เอกสารและสไลด์ เมื่อมีผู้ใช้เข้าถึงไฟล์มากกว่า 100 คน จะมีเพียงเจ้าของไฟล์เท่านั้นที่ทำการเปลี่ยนแปลงได้

วิธีแชร์และทำงานร่วมกันในไฟล์ที่มีผู้ใช้มากกว่า 100 คน

 • เผยแพร่ไฟล์: หากต้องการให้ผู้ใช้จำนวนมากดูไฟล์ได้พร้อมกัน ให้เผยแพร่ไฟล์ดังกล่าวและสร้างลิงก์เพื่อแชร์กับผู้มีสิทธิ์อ่าน แล้วให้สิทธิ์แก้ไขแก่คนที่จำเป็นต้องแก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นในไฟล์ ดูวิธีเผยแพร่ไฟล์ 
  • สำคัญ: การเผยแพร่ไฟล์ทำให้ทุกคนในอินเทอร์เน็ตดูไฟล์ดังกล่าวได้ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน หากคุณมีบัญชีผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจะจำกัดผู้ที่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่คุณเผยแพร่ได้ หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้ดูวิธีกำหนดผู้ที่มีสิทธิ์เผยแพร่เอกสารไปยังอินเทอร์เน็ตได้
 • สร้างเว็บไซต์จาก Google Sites: สร้างเว็บไซต์จาก Google Sites เพื่อแชร์ข้อมูลกับผู้คนจำนวนมาก  คุณจะฝังเอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอบนเว็บไซต์ซึ่งแสดงต่อผู้ใช้จำนวนมากได้ ดูวิธีการฝังเอกสารในเว็บไซต์
  • เคล็ดลับ: หากคุณคาดว่าจะมียอดเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก ขั้นแรกให้เผยแพร่เอกสารใน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์ จากนั้นค่อยฝัง URL ที่เผยแพร่ไว้ใน Google Sites ดูวิธีเผยแพร่ไฟล์
 • รวบรวมความคิดเห็นด้วย Google ฟอร์ม: หากต้องการรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก โปรดสร้างแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม โดยคำตอบจะได้รับการบันทึกไว้ใน Google ชีต และคุณจะเลือกให้สิทธิ์แก้ไขเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องทำงานร่วมกับความคิดเห็นได้ หากต้องการให้ผู้ใช้มากกว่า 100 คนดูคำตอบได้ ให้เผยแพร่สเปรดชีตในเว็บและสร้างลิงก์เพื่อแชร์กับผู้มีสิทธิ์อ่าน ดูวิธีเผยแพร่ไฟล์  

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่แชร์กับผู้คนจำนวนมาก

หากแชร์เอกสารกับผู้คนจำนวนมากจนทำให้ไฟล์ใช้งานไม่ได้หรืออัปเดตได้ช้า โปรดลองใช้เคล็ดลับการแก้ปัญหาต่อไปนี้ 

 • สร้างแบบฟอร์มใน Google ฟอร์มเพื่อรวบรวมความคิดเห็นแทนการอนุญาตให้ผู้คนแสดงความคิดเห็นในเอกสารหรือสเปรดชีต ดูวิธีสร้าง Google ฟอร์ม
 • หากคุณสร้างสำเนาของเอกสาร โปรดอย่าใส่ความคิดเห็นและคำแนะนำที่ได้ข้อยุติแล้ว ดูวิธีทำสำเนา 
 • ลบข้อมูลเก่าหรือย้ายข้อมูลไปไว้ในเอกสารรายการใหม่ 
 • ขอให้ผู้มีสิทธิ์อ่านปิดเอกสารเมื่อไม่ได้ใช้ 
 • ใส่เฉพาะข้อมูลที่สำคัญที่สุดไว้ในเอกสารที่เผยแพร่ เอกสารที่มีข้อมูลน้อยกว่าจะโหลดเร็วขึ้น
 • ลดจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์แก้ไขเอกสาร 
 • หากรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลายรายการ ให้สร้างเอกสารรายการใหม่ที่ให้สิทธิ์แบบดูอย่างเดียวเพื่อแชร์กับผู้คนจำนวนมาก 

จำกัดการแชร์ไฟล์

เลือกว่าจะให้คนอื่นมีสิทธิ์ดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขไฟล์ได้หรือไม่

เวลาแชร์ไฟล์กับผู้อื่น คุณเลือกได้ว่าจะให้ผู้ใช้ทำกิจกรรมใดกับไฟล์ได้

 • ดู: มีสิทธิ์ดู แต่แก้ไขหรือแชร์ไฟล์ต่อไม่ได้
 • แสดงความคิดเห็น: มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำ แต่แก้ไขหรือแชร์ไฟล์ต่อไม่ได้
 • แก้ไข: มีสิทธิ์แก้ไขไฟล์ ยอมรับหรือปฏิเสธคำแนะนำ และแชร์ไฟล์กับคนอื่นได้
เปลี่ยนคนที่คุณแชร์ลิงก์ด้วย

เมื่อแชร์ลิงก์ไปที่ไฟล์ คุณสามารถกำหนดขอบเขตการแชร์ไฟล์ได้ ซึ่งตัวเลือกเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้บัญชี Google ผ่านที่ทำงาน โรงเรียน หรือ Gmail

 • เปิด - สาธารณะทางเว็บ ทุกคนจะค้นหาใน Google และเข้าถึงไฟล์ของคุณได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 • เปิด - ทุกคนที่มีลิงก์ ทุกคนที่มีลิงก์จะใช้ไฟล์ของคุณได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google 
 • ปิด - คนที่ระบุ: บุคคลที่คุณแชร์ไฟล์ด้วยเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้งานได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร