แชร์ไฟล์จาก Google ไดรฟ์

คุณจะแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ที่เก็บไว้ใน Google ไดรฟ์กับใครก็ได้

เมื่อแชร์จาก Google ไดรฟ์ คุณจะกำหนดได้ว่าจะให้บุคคลอื่นแก้ไข แสดงความคิดเห็น หรือเพียงแค่ดูไฟล์ได้อย่างเดียว เมื่อแชร์เนื้อหาจาก Google ไดรฟ์ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายโปรแกรมของ Google ไดรฟ์

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาไฟล์ที่ต้องการแชร์

แชร์ไฟล์เดียว

เลือกวิธีที่ต้องการแชร์ไฟล์ ดังนี้

 1. เปิดแอป Google ไดรฟ์ เอกสาร ชีต หรือสไลด์ในอุปกรณ์ Android
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ถัดจากชื่อไฟล์
 3. แตะแชร์
แชร์หลายไฟล์

ขั้นตอนที่ 2: เลือกคนที่จะแชร์ด้วยและวิธีที่คนเหล่านั้นสามารถใช้ไฟล์ของคุณ

คนที่ระบุ

คุณสามารถแชร์กับคนที่มีบัญชี Google

 1. ใน "ผู้คน" ให้ป้อนอีเมลหรือกลุ่ม Google ที่ต้องการแชร์ด้วย
 2. หากไม่ต้องการแจ้งผู้อื่น ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ข้ามการแจ้งเตือนการส่ง
 3. แตะส่ง ส่ง
ทุกคนที่มีลิงก์ไปที่ไฟล์

คุณจะส่งลิงก์เข้าถึงไฟล์ให้ผู้อื่นเพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่มีลิงก์นี้ใช้ไฟล์ได้ เมื่อคุณแชร์ลิงก์เข้าถึงไฟล์ ชื่อของคุณจะปรากฏเป็นเจ้าของไฟล์

 1. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ถัดจากชื่อไฟล์
 2. แตะการแชร์ลิงก์
 3. แตะคัดลอกลิงก์
 4. วางลิงก์นั้นในอีเมลหรือที่ใดก็ได้ที่ต้องการแชร์

หากไม่เห็น "แชร์ลิงก์" และไม่มีไฟล์ โปรดขออนุญาตเจ้าของไฟล์เพื่อแชร์

แชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์แบบสาธารณะ

หากต้องการให้ทุกคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา ค้นพบ และเปิดไฟล์ของคุณได้ ให้แชร์ไฟล์แบบสาธารณะ เมื่อแชร์ไฟล์แบบสาธารณะ ชื่อของคุณจะปรากฏในฐานะเจ้าของไฟล์

 1. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ถัดจากชื่อไฟล์
 2. แตะข้อมูล Info แล้ว ปิดการแชร์ลิงก์
 3. หากต้องการเลือกสิ่งที่ผู้ใช้ทำกับไฟล์ได้ ให้แตะลูกศรลง ลูกศรลง
 4. วางลิงก์ในที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการแชร์

แชร์และทำงานร่วมกันในไฟล์ที่มีผู้ใช้มากกว่า 100 คน

ผู้ใช้ไม่เกิน 100 คนที่มีสิทธิ์ดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นจะทำงานในไฟล์ Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์ได้พร้อมกัน เมื่อมีผู้ใช้เข้าถึงไฟล์มากกว่า 100 คน จะมีเพียงเจ้าของและผู้ใช้ซึ่งมีสิทธิ์แก้ไขเท่านั้นที่แก้ไขไฟล์ได้

วิธีแชร์และทำงานร่วมกันในไฟล์ที่มีผู้ใช้มากกว่า 100 คน

เผยแพร่ไฟล์

 • หากต้องการให้ผู้ใช้จำนวนมากดูไฟล์ได้พร้อมกัน ให้เผยแพร่ไฟล์ดังกล่าวและสร้างลิงก์เพื่อแชร์กับผู้มีสิทธิ์อ่าน แล้วให้สิทธิ์แก้ไขแก่คนที่จำเป็นต้องแก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นในไฟล์ ดูวิธีเผยแพร่ไฟล์
 • การเผยแพร่ไฟล์ทำให้ทุกคนในอินเทอร์เน็ตดูไฟล์ดังกล่าวได้ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน หากคุณมีบัญชีผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจะจำกัดผู้ที่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่คุณเผยแพร่ได้ หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้ดูวิธีกำหนดผู้ที่มีสิทธิ์เผยแพร่เอกสารไปยังอินเทอร์เน็ตได้
 • หากต้องการนำไฟล์ออกจากอินเทอร์เน็ต คุณต้องหยุดเผยแพร่ไฟล์ดังกล่าว ดูวิธีหยุดการเผยแพร่ไฟล์
 • หากต้องการหยุดแชร์ไฟล์กับผู้ทำงานร่วมกัน ให้ดูวิธีเปลี่ยนสิทธิ์การแชร์

สร้างเว็บไซต์จาก Google Sites 

รวบรวมความคิดเห็นด้วย Google ฟอร์ม

 • หากต้องการรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก ให้สร้างแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม โดยคำตอบจะได้รับการบันทึกไว้ใน Google ชีต และคุณจะเลือกให้สิทธิ์แก้ไขเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องทำงานร่วมกับความคิดเห็นได้ หากต้องการให้ผู้ใช้มากกว่า 100 คนดูคำตอบได้ ให้เผยแพร่สเปรดชีตในเว็บและสร้างลิงก์เพื่อแชร์กับผู้มีสิทธิ์อ่าน ดูวิธีเผยแพร่ไฟล์ 

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่แชร์กับผู้คนจำนวนมาก

หากแชร์เอกสารกับผู้คนจำนวนมากจนทำให้ไฟล์ใช้งานไม่ได้หรืออัปเดตได้ช้า โปรดลองใช้เคล็ดลับการแก้ปัญหาต่อไปนี้ 

 • สร้างแบบฟอร์มใน Google ฟอร์มเพื่อรวบรวมความคิดเห็นแทนการอนุญาตให้ผู้คนแสดงความคิดเห็นในเอกสารหรือสเปรดชีต ดูวิธีสร้าง Google ฟอร์ม
 • หากคุณสร้างสำเนาของเอกสาร โปรดอย่าใส่ความคิดเห็นและคำแนะนำที่ได้ข้อยุติแล้ว ดูวิธีทำสำเนา  
 • ลบข้อมูลเก่าหรือย้ายข้อมูลไปไว้ในเอกสารรายการใหม่ 
 • ขอให้ผู้มีสิทธิ์อ่านปิดเอกสารเมื่อไม่ได้ใช้ 
 • ใส่เฉพาะข้อมูลที่สำคัญที่สุดไว้ในเอกสารที่เผยแพร่ เอกสารที่มีข้อมูลน้อยกว่าจะโหลดเร็วขึ้น
 • ลดจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์แก้ไขเอกสาร 
 • หากรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลายรายการ ให้สร้างเอกสารรายการใหม่ที่ให้สิทธิ์แบบดูอย่างเดียวเพื่อแชร์กับผู้คนจำนวนมาก 

จำกัดการแชร์ไฟล์

เลือกว่าจะให้คนอื่นมีสิทธิ์ดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขไฟล์ได้หรือไม่

เวลาแชร์ไฟล์กับผู้อื่น คุณเลือกได้ว่าจะให้ผู้ใช้ทำกิจกรรมใดกับไฟล์ได้

 • ดู: มีสิทธิ์ดู แต่แก้ไขหรือแชร์ไฟล์ต่อไม่ได้
 • แสดงความคิดเห็น: มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำ แต่แก้ไขหรือแชร์ไฟล์ต่อไม่ได้
 • แก้ไข: มีสิทธิ์แก้ไขไฟล์ ยอมรับหรือปฏิเสธคำแนะนำ และแชร์ไฟล์กับคนอื่นได้
เปลี่ยนคนที่คุณแชร์ลิงก์ด้วย

เมื่อแชร์ลิงก์ไปที่ไฟล์ คุณจะกำหนดขอบเขตการแชร์ไฟล์ได้ ซึ่งตัวเลือกเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้บัญชี Google ผ่านที่ทำงาน โรงเรียน หรือ Gmail

 • เปิด - สาธารณะทางเว็บ ทุกคนจะค้นหาใน Google และเข้าถึงไฟล์ของคุณได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 • เปิด - ทุกคนที่มีลิงก์ ทุกคนที่มีลิงก์จะใช้ไฟล์ของคุณได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google 
 • ปิด - คนที่ระบุ: บุคคลที่คุณแชร์ไฟล์ด้วยเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้งานได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร