แชร์ไฟล์จาก Google ไดรฟ์

คุณจะแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ที่เก็บไว้ใน Google ไดรฟ์กับใครก็ได้

เมื่อแชร์จาก Google ไดรฟ์ คุณจะกำหนดได้ว่าจะให้บุคคลอื่นแก้ไข แสดงความคิดเห็น หรือเพียงแค่ดูไฟล์ได้อย่างเดียว เมื่อแชร์เนื้อหาจาก Google ไดรฟ์ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายโปรแกรมของ Google ไดรฟ์

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาไฟล์ที่ต้องการแชร์

แชร์ไฟล์เดียว

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ Google ไดรฟ์ เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 3. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
แชร์หลายไฟล์
 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ drive.google.com
 2. กดปุ่ม Shift บนแป้นพิมพ์ค้างไว้ แล้วเลือกไฟล์ตั้งแต่ 2 ไฟล์ขึ้นไป
 3. คลิกแชร์ Share ที่ด้านขวาบน

ดูวิธีเพิ่มไฟล์ไปยังโฟลเดอร์และแชร์ทั้งโฟลเดอร์

ส่งและแชร์ Google ฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 2: เลือกคนที่จะแชร์ด้วยและวิธีที่คนเหล่านั้นจะใช้ไฟล์ของคุณได้

แชร์กับคนที่ระบุ

 1. เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 2. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 3. ในส่วน "แชร์กับผู้คนและกลุ่ม" ให้ป้อนอีเมลที่ต้องการแชร์ด้วย 
 4. หากต้องการเปลี่ยนการดำเนินการที่ผู้คนมีสิทธิ์ทำในเอกสาร ให้คลิกลูกศรลงทางด้านขวา ลูกศรลง จากนั้น ผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือเอดิเตอร์
 5. เลือกเพื่อแจ้งบุคคลอื่น
  • หากต้องการแจ้งให้บุคคลอื่นทราบว่าคุณแชร์เอกสารด้วย โปรดเลือกช่องถัดจาก "แจ้งบุคคลอื่น" หากแจ้งบุคคลอื่น อีเมลที่คุณป้อนจะรวมอยู่ในอีเมลนี้ด้วย
  • หากไม่ต้องการแจ้งบุคคลอื่น ให้ยกเลิกการเลือกช่องนี้
 6. คลิกแชร์หรือส่ง
แชร์ลิงก์ไปยังไฟล์

คุณจะส่งลิงก์ไปยังไฟล์ให้คนอื่นได้ เพื่อให้ทุกคนที่มีลิงก์มีสิทธิ์ใช้ไฟล์ เมื่อคุณแชร์ลิงก์ไปยังไฟล์ ระบบจะแสดงชื่อและอีเมลของคุณเป็นเจ้าของไฟล์

 1. เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 2. คลิกแชร์ หรือไอคอนแชร์ Share จากนั้น รับลิงก์
 3. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ในส่วน "รับลิงก์"
 4. เลือกผู้ที่ต้องการแชร์ไฟล์ด้วย

 1. หากต้องการกำหนดว่าผู้อื่นมีสิทธิ์ดำเนินการอะไรกับไฟล์ได้บ้าง ให้เลือกผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือเอดิเตอร์
 2. คลิกคัดลอกลิงก์ จากนั้น เสร็จสิ้น
 3. คัดลอกและวางลิงก์ในอีเมลหรือที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการแชร์
แชร์ไฟล์แบบสาธารณะ
 1. เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 2. คลิกแชร์ หรือไอคอนแชร์ Share จากนั้น รับลิงก์
 3. ในส่วน “รับลิงก์” ให้คลิกเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์
 4. หากต้องการกำหนดว่าผู้อื่นมีสิทธิ์ดำเนินการอะไรกับไฟล์ได้บ้างเมื่อคุณแชร์ ให้เลือกผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือเอดิเตอร์
 5. คลิกเสร็จสิ้น
 6. คัดลอกและวางลิงก์ในอีเมลหรือที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการแชร์

ระบบจะแสดงผู้คนที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เป็นรูปสัตว์ที่ไม่ระบุชื่อในไฟล์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปสัตว์ที่ไม่ระบุชื่อ

แชร์และทำงานร่วมกันในไฟล์ที่มีผู้ใช้มากกว่า 100 คน

ผู้ใช้ไม่เกิน 100 คนที่มีสิทธิ์ดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นจะทำงานในไฟล์ Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์ได้พร้อมกัน เมื่อมีผู้ใช้เข้าถึงไฟล์มากกว่า 100 คน จะมีเพียงเจ้าของและผู้ใช้ซึ่งมีสิทธิ์แก้ไขเท่านั้นที่แก้ไขไฟล์ได้

วิธีแชร์และทำงานร่วมกันในไฟล์ที่มีผู้ใช้มากกว่า 100 คน

เผยแพร่ไฟล์

 • หากต้องการให้ผู้ใช้จำนวนมากดูไฟล์ได้พร้อมกัน ให้เผยแพร่ไฟล์ดังกล่าวและสร้างลิงก์เพื่อแชร์กับผู้มีสิทธิ์อ่าน แล้วให้สิทธิ์แก้ไขแก่คนที่จำเป็นต้องแก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นในไฟล์ ดูวิธีเผยแพร่ไฟล์
 • การเผยแพร่ไฟล์ทำให้ทุกคนในอินเทอร์เน็ตดูไฟล์ดังกล่าวได้ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน หากคุณมีบัญชีผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบจะจำกัดผู้ที่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่คุณเผยแพร่ได้ หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้ดูวิธีกำหนดผู้ที่มีสิทธิ์เผยแพร่เอกสารไปยังอินเทอร์เน็ตได้
 • หากต้องการนำไฟล์ออกจากอินเทอร์เน็ต คุณต้องหยุดเผยแพร่ไฟล์ดังกล่าว ดูวิธีหยุดการเผยแพร่ไฟล์
 • หากต้องการหยุดแชร์ไฟล์กับผู้ทำงานร่วมกัน ให้ดูวิธีเปลี่ยนสิทธิ์การแชร์

สร้างเว็บไซต์จาก Google Sites 

รวบรวมความคิดเห็นด้วย Google ฟอร์ม

 • หากต้องการรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก ให้สร้างแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม โดยคำตอบจะได้รับการบันทึกไว้ในสเปรดชีตใน Google ชีต และคุณจะเลือกให้สิทธิ์แก้ไขเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องทำงานร่วมกับความคิดเห็นได้ หากต้องการให้ผู้ใช้มากกว่า 100 คนดูคำตอบได้ ให้เผยแพร่สเปรดชีตในอินเทอร์เน็ตและสร้างลิงก์เพื่อแชร์กับผู้มีสิทธิ์อ่าน ดูวิธีเผยแพร่ไฟล์ 

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่แชร์กับผู้คนจำนวนมาก

หากแชร์เอกสารกับผู้คนจำนวนมากจนทำให้ไฟล์ใช้งานไม่ได้หรืออัปเดตได้ช้า โปรดลองใช้เคล็ดลับการแก้ปัญหาต่อไปนี้ 

 • สร้างแบบฟอร์มใน Google ฟอร์มเพื่อรวบรวมความคิดเห็นแทนการอนุญาตให้ผู้คนแสดงความคิดเห็นในเอกสารหรือสเปรดชีต ดูวิธีสร้างแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 • หากคุณสร้างสำเนาของเอกสาร โปรดอย่าใส่ความคิดเห็นและคำแนะนำที่ได้ข้อยุติแล้ว ดูวิธีทำสำเนา  
 • ลบข้อมูลเก่าหรือย้ายข้อมูลไปไว้ในเอกสารรายการใหม่ 
 • ขอให้ผู้มีสิทธิ์อ่านปิดเอกสารเมื่อไม่ได้ใช้ 
 • ใส่เฉพาะข้อมูลที่สำคัญที่สุดไว้ในเอกสารที่เผยแพร่ เอกสารที่มีข้อมูลน้อยกว่าจะโหลดเร็วขึ้น
 • ลดจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์แก้ไขเอกสาร 
 • หากรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลายรายการ ให้สร้างเอกสารรายการใหม่ที่ให้สิทธิ์แบบดูอย่างเดียวเพื่อแชร์กับผู้คนจำนวนมาก 

จำกัดการแชร์ไฟล์

เลือกว่าจะให้คนอื่นมีสิทธิ์ดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขไฟล์ได้หรือไม่

เมื่อแชร์ไฟล์กับผู้อื่น คุณเลือกได้ว่าจะให้ผู้ใช้ทำกิจกรรมใดกับไฟล์ได้

 • ผู้มีสิทธิ์อ่าน: มีสิทธิ์ดู แต่แก้ไขหรือแชร์ไฟล์กับผู้อื่นไม่ได้
 • ผู้แสดงความคิดเห็น: มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำ แต่แก้ไขหรือแชร์ไฟล์กับผู้อื่นไม่ได้
 • เอดิเตอร์: มีสิทธิ์แก้ไขไฟล์ ยอมรับหรือปฏิเสธคำแนะนำ และแชร์ไฟล์กับผู้อื่นได้
เปลี่ยนคนที่คุณแชร์ลิงก์ด้วย

เมื่อแชร์ลิงก์ไปที่ไฟล์ คุณจะกำหนดขอบเขตการแชร์ไฟล์ได้ ซึ่งตัวเลือกเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้บัญชี Google ผ่านที่ทำงาน โรงเรียน หรือ Gmail

 • สาธารณะ ทุกคนจะค้นหาใน Google และเข้าถึงไฟล์ของคุณได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 • ทุกคนที่มีลิงก์ ทุกคนที่มีลิงก์จะใช้ไฟล์ของคุณได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google 
 • จำกัด: บุคคลที่คุณแชร์ไฟล์ด้วยเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้งานได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
35
false