Delen

Als u een bestand of map wilt verzenden naar anderen, zodat zij dat item kunnen weergeven, bewerken of becommentariëren, kunt u het bestand of de map rechtstreeks met hen delen in Google Drive, Documenten, Spreadsheets of Presentaties, maar ook via een link of e-mailbijlage.

Alle mensen met wie u het bestand of de map deelt, zien onmiddellijk de wijzigingen die worden aangebracht, zodat iedereen up-to-date is en meteen feedback kan geven.

Bestanden delen met anderen (2:32)

In deze video wordt uitgelegd hoe u uw bestanden met individuele mensen en met groepen kunt delen, en hoe u kunt kiezen wat anderen met een bestand mogen doen.

Een bestand of map delen

U kunt een bestand of map delen in Google Drive of in het startscherm van Documenten, Spreadsheets en Presentaties.

 1. Open Drive of openeen bestand of map om te delen.
 2. Open het dialoogvenster voor delen:
  • Wanneer een bestand is geopend: klik op Delen in de rechterbovenhoek.
  • Wanneer een map is geopend: klik op het pictogram voor delen Share in de rechterbovenhoek.
  • Vanuit de lijst met bestanden in Drive: selecteer de naam van een bestand of map en klik bovenaan op het pictogram voor delen Share.
 3. Typ in het dialoogvenster onder 'Mensen' de e-mailadressen van de mensen of Google Discussiegroepen waarmee u het bestand of de map wilt delen. U kunt ook zoeken naar contacten door ze in het vak te typen.
 4. Kies het type toegang dat u deze gebruikers wilt geven door te klikken op de dropdown-pijl rechts van het tekstvak:
  • Mogen bewerken: gebruikers mogen het bestand of de map bewerken en met anderen delen.
  • Mogen reageren: gebruikers mogen het bestand bekijken en er opmerkingen bij plaatsen, maar het bestand niet bewerken. (Er kunnen geen opmerkingen bij mappen worden geplaatst.)
  • Mogen weergeven: gebruikers mogen het bestand of de map bekijken, maar het bestand of de map niet bewerken en er geen opmerkingen bij plaatsen.
 5. Klik op Klaar. De gebruikers ontvangen een e-mail waarin wordt gemeld dat u het bestand of de map met hen heeft gedeeld.

Een groot aantal bestanden tegelijk delen

U kunt meerdere bestanden in één keer delen door de bestanden toe te voegen aan een map in Drive en vervolgens de hele map te delen met de mensen die u toegang wilt geven.

Andere manieren om te delen

Een link naar een bestand of map delen

U kunt anderen ook toegang tot een bestand of map geven door hun een link te sturen waarmee zij het item kunnen openen.

 1. Log in bij Google Drive of het startscherm van Documenten, Spreadsheets of Presentaties.
 2. Open het bestand waarvoor u een link wilt ophalen.
 3. Klik op Delen (voor bestanden) of het pictogram voor delen Share (voor mappen) in de rechterbovenhoek van het scherm.
 4. Klik op Deelbare link ophalen in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster. Er wordt een link naar het bestand gekopieerd naar uw klembord.
 5. Plak de link in een e-mail of chatbericht om deze te delen.
 6. Als u mensen met de link niet langer toegang wilt geven tot het bestand, opent u het dialoogvenster voor delen, klikt u op het dropdown-menu onder 'Link delen ingeschakeld', kiest u UIT en klikt u op Gereed.

De link die u deelt, kan door anderen standaard alleen worden weergegeven. Als u mensen met de link wilt toestaan om het bestand te bewerken of om er opmerkingen bij te plaatsen, klikt u op het dropdown-menu onder 'Link delen ingeschakeld' en wijzigt u de instelling van 'Iedereen met de link mag weergeven' in 'Iedereen met de link mag reageren (of mag bewerken)'.

Als u iedereen wilt toestaan om het bestand of de map met de link te openen, wijzigt u de instellingen voor delen in 'Iedereen met de link' of 'Openbaar op internet'. Klik in het dialoogvenster op Wijzigen… om deze instelling te wijzigen.
Een Microsoft® Office-bestand delen

Als u een Office-bestand bewerkt in Google Drive, kunt u het bestand snel delen en samen met anderen bewerken door het bestand op te slaan in Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties.

 1. Open het Office-bestand.
 2. Klik op het menu Bestand.
 3. Kies Opslaan in Google Documenten (of Google Spreadsheets/Google Presentaties).
 4. In een venster wordt gemeld dat het Office-bestand wordt opgeslagen als een nieuw Google-document, -spreadsheet of -presentatie. Nadat het bestand is opgeslagen, wordt automatisch de nieuwe versie geopend.

Nadat uw nieuwe bestand is geopend, kunt u de bovenstaande stappen volgen (bij 'Een bestand of map delen') om uw bestand te delen en samen met anderen te bewerken. Wijzigingen die u aanbrengt in het nieuwe bestand, worden niet doorgevoerd in het oorspronkelijke Office-bestand, dat ongewijzigd beschikbaar blijft in Google Drive.

Een bestand verzenden als e-mailbijlage

Hoewel u de link naar een bestand eenvoudig kunt e-mailen door het bestand te delen in Drive, Documenten, Spreadsheets of Presentaties, kunt u het bestand ook als e-mailbijlage verzenden.

 1. Log in bij Google Drive of het startscherm van Documenten, Spreadsheets of Presentaties.
 2. Open het bestand dat u wilt delen.
 3. Open het menu Bestand en selecteer Als bijlage e-mailen.
 4. Selecteer een bestandstype in het dropdown-menu.
 5. Geef de e-mailadressen op van de mensen naar wie u het bestand wilt verzenden. U kunt ook een onderwerp en een begeleidend bericht toevoegen.
 6. Klik op Verzenden.

Gerelateerde onderwerpen

Matt is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om hem te laten weten wat u van deze pagina vindt.

Hoe nuttig is dit artikel:

Feedback is geregistreerd. Hartelijk dank.
 • Helemaal niet nuttig
 • Niet erg nuttig
 • Een beetje nuttig
 • Erg nuttig
 • Uitermate nuttig