Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Bestanden en mappen delen

Je kunt bestanden en mappen delen met andere mensen en daarbij kiezen welke rechten je hun geeft: weergeven, bewerken of reageren. Je kunt items delen via:

 • Google Drive, Documenten, Spreadsheets of Presentaties,
 • een link of een e-mailbijlage.

Opmerking: Als je een Microsoft Office-bestand samen met anderen wilt bewerken, moet je het bestand eerst converteren naar een Google Documenten-, Spreadsheets- of Presentaties-bestand.

Toegangsniveaus

Wanneer je een bestand met anderen deelt, kun je zelf bepalen wat deze gebruikers met het bestand mogen doen. Verander je later van gedachten, dan kun je het delen van het bestand op elk gewenst moment weer ongedaan maken. Je kunt andere gebruikers de volgende rechten geven:

 • Mag bewerken: Andere gebruikers mogen wijzigingen aanbrengen en het bestand met anderen delen. Dit is de standaardinstelling voor bestanden die met specifieke mensen worden gedeeld.
 • Mag reageren: Andere gebruikers mogen een bestand weergeven en erop reageren, maar geen wijzigingen aanbrengen. Gebruikers kunnen alleen reageren op een bestand, niet op een map.
 • Mag weergeven: Andere gebruikers mogen een bestand openen, maar geen wijzigingen aanbrengen of erop reageren. Dit is de standaardinstelling voor bestanden die via een link worden gedeeld.

Delen met specifieke mensen

Opmerking: Je kunt meerdere bestanden in één keer delen door de bestanden aan een map in Drive toe te voegen en vervolgens de hele map te delen.

Google Drive
 1. Ga naar drive.google.com.
 2. Vanuit de lijst met bestanden in Google Drive of vanuit een geopende map: selecteer de naam van een bestand of map. Klik bovenaan op Delen Share.
  Tip: Je kunt ook met de rechtermuisknop klikken en de optie Delen kiezen.
 3. Typ onder Mensen (in het venster 'Delen met anderen') het e-mailadres van de persoon of de Google Discussiegroep waarmee je het bestand wilt delen. Tip: Als je de naam van een contactpersoon in het vak typt, wordt het e-mailadres vaak al automatisch weergegeven terwijl je nog aan het typen bent.
 4. Klik op de pijl-omlaag naast het tekstvak om te kiezen of iemand het bestand mag weergeven, bewerken of erop mag reageren.
 5. Klik op Gereed. De mensen met wie je het item hebt gedeeld, ontvangen een e-mail waarin staat dat je een bestand of map met hen hebt gedeeld.
Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties
 1. Open een bestand in Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Delen.
 3. Typ onder Mensen (in het venster 'Delen met anderen') het e-mailadres van de persoon of de Google Discussiegroep waarmee je het bestand wilt delen. Tip: Als je de naam van een contactpersoon in het vak typt, wordt het e-mailadres vaak al automatisch weergegeven terwijl je nog aan het typen bent.
 4. Klik op de pijl-omlaag naast het tekstvak om te kiezen of iemand het bestand mag weergeven, bewerken of erop mag reageren.
 5. Klik op Gereed. De mensen met wie je het bestand hebt gedeeld, ontvangen een e-mail waarin staat dat je een bestand met hen hebt gedeeld.

Delen via een link

Als je een item met meerdere mensen wilt delen en geen afzonderlijke e-mailadressen wilt opgeven, kun je een link maken waarmee iedereen het bestand kan openen.

Google Drive
 1. Ga naar drive.google.com.
 2. Selecteer de naam van een bestand of map.
 3. Klik bovenaan op 'Deelbare link ophalen' .
 4. Controleer of de schakelaar in de hoek groen is en naar rechts is geschoven. Er wordt een bestandslink naar je klembord gekopieerd.
 5. Plak de link in een e-mail of kies een andere locatie waar je het bestand wilt delen.
  • Klik op Instellingen voor delen als je wilt kiezen of iemand het bestand mag weergeven, bewerken of erop mag reageren.

Stoppen met het delen van een bestand:

 1. Klik bovenaan op 'Deelbare link ophalen' .
 2. Klik op de schakelaar naast 'Link delen ingeschakeld'.
Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties
 1. Open een bestand in Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Delen.
 3. Klik op Deelbare link ophalen in de rechterbovenhoek van het venster 'Delen met anderen'.
 4. Klik op de pijl-omlaag naast 'Iedereen met de link' om te kiezen of iemand het bestand mag weergeven, bewerken of erop mag reageren.
 5. Er wordt een bestandslink naar je klembord gekopieerd. Plak de link in een e-mail of kies een andere locatie waar je het bestand wilt delen.

Een bestand of map openbaar delen

 1. Log met je computer in op Google Drive.
 2. Klik op een bestand of map.
  • Google Drive: klik in de rechterbovenhoek op Delen Share
  • Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties: klik in de rechterbovenhoek op Delen.
 3. Klik op Deelbare link ophalen in de rechterbovenhoek van het venster 'Delen met anderen'.
 4. Klik op de pijl-omlaag naast 'Iedereen met de link'.
 5. Klik op Meer
 6. Selecteer 'Aan - Openbaar op internet'. Nu kan iedereen het bestand openen op internet door ernaar te zoeken of de link te gebruiken.
 7. Klik op Opslaan.
 8. Kies het toegangsniveau dat je de mensen met de link wilt geven: weergeven, reageren of bewerken.
 9. Klik op Gereed.

Als je een account gebruikt via je werk, je school of een andere groep, kun je bestanden of mappen mogelijk niet openbaar delen.

Let op de volgende punten als je een item openbaar deelt:
 • Een item kan door maximaal 50 mensen tegelijk worden bewerkt of van reacties worden voorzien.
 • Een item kan wel door meer dan 50 mensen tegelijk worden bekeken, maar deze kijkers zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers van het bestand.
 • Een bestand kan in totaal met 200 mensen of groepen worden gedeeld die het bestand kunnen weergeven, bewerken en erop kunnen reageren.
 • Als een map met veel mensen wordt gedeeld, kan het enige tijd duren voordat iedereen de map kan zien.
Voorbeelden van openbaar delen:
 • Je kunt een bestand aan 50 of meer mensen beschikbaar stellen door het bestand te publiceren. Er wordt dan een afzonderlijke link gegenereerd waarmee het bestand kan worden weergegeven. De oorspronkelijke link blijft gereserveerd voor het bewerken van het bestand. Op deze manier kunnen anderen het bestand toch bekijken, zelfs als het al door 50 gebruikers wordt bewerkt.
 • Als je gegevens van mensen in een spreadsheet wilt verzamelen, kun je een Google Formulier maken. Bij het verzenden van formulieren worden de formuliergegevens in je spreadsheet opgeslagen.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?