Een overtreding melden

Je kunt gedrag melden waarvan je denkt dat het in strijd is met de servicevoorwaarden of het programmabeleid van Google. Overtredingen kunnen onder andere betrekking hebben op:

 • Spam, malware en phishing
 • Geweld
 • Aanzetten tot haat
 • Terroristische content
 • Intimideren, kwetsen en bedreigen
 • Seksueel expliciet materiaal
 • Kindermisbruik
 • Nabootsing van identiteit
 • Persoonlijke en vertrouwelijke gegevens
 • Illegale activiteiten
 • Openbaar streamen
 • Auteursrechtschending
 • Gebruik en inzending van content

Misbruik melden

Je kunt misbruik melden vanaf je computer.

Google Documenten, Spreadsheets, Presentaties of Formulieren

Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties

Een overtreding melden:

 1. Open een bestand.
 2. Klik op het menu Help.
 3. Selecteer Misbruik/copyright melden.
 4. Kies het type misbruik dat je in het bestand hebt gevonden. Bij elk type misbruik staat een beschrijving, zodat je beter kunt bepalen of het bestand inderdaad in strijd is met ons beleid.
 5. Klik op Melding van misbruik indienen.

Google Formulieren

Een overtreding melden:

 1. Klik onderaan het formulier op Misbruik melden.
 2. Kies het type misbruik dat je in het formulier hebt gevonden.
 3. Klik op Melding van misbruik indienen.
Google Sites

Je kunt misbruik melden dat je aantreft op websites die zijn gemaakt met Google Sites en worden gehost in Google Drive. Overtredingen van ons programmabeleid kunnen onder andere betrekking hebben op:

Je kunt misbruik rechtstreeks vanaf een Google-site melden. Klik hiervoor op Misbruik melden onderaan de pagina.

Melding maken van afbeeldingen, pdf's en andere content in Google Drive

Je kunt melding maken van pdf's, afbeeldingen en andere content die zijn opgeslagen in Google Drive.

Een overtreding melden:

 1. Ga op een computer naar drive.google.com.
 2. Dubbelklik op het bestand om het te openen.
 3. Klik bovenaan op Meer Meer.
 4. Klik op Misbruik melden.
 5. Kies het type misbruik dat je in het bestand hebt gevonden. Bij elk type misbruik staat een beschrijving, zodat je beter kunt bepalen of het bestand inderdaad in strijd is met ons beleid.
 6. Klik op Melding van misbruik indienen.

Als je een melding indient, betekent dit niet automatisch dat het bestand wordt verwijderd of dat Google op een andere manier in actie komt. Content die jij als bezwaarlijk of ongepast beschouwt, is niet altijd in strijd met de servicevoorwaarden of het programmabeleid van Google.

Mogelijke acties die wij ondernemen bij misbruik

 • Het bestand verwijderen uit het account.
 • Het delen van het bestand beperken.
 • De toegang tot het bestand beperken.
 • De toegang tot een of meer Google-producten uitschakelen.
 • Het Google-account verwijderen.
 • Illegaal materiaal aangeven bij de betreffende autoriteiten.

Bezwaar maken tegen de melding van een overtreding

Als je eigenaar bent van een bestand waarvoor een overtreding is gemeld, kun je een beoordeling van de overtreding aanvragen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?