รายงานการละเมิด

รายงานพฤติกรรมที่เห็นว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Google หรือนโยบายโปรแกรมได้ การละเมิดนั้นรวมถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • สแปม มัลแวร์ และฟิชชิง
 • ความรุนแรง
 • คำพูดแสดงความเกลียดชัง
 • เนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย
 • การล่วงละเมิด การกลั่นแกล้ง และการข่มขู่
 • เนื้อหาที่แสดงเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง
 • การหาประโยชน์จากเด็ก
 • การแอบอ้างบุคคลอื่น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลับ
 • กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 • สตรีมมิงสาธารณะ
 • การละเมิดลิขสิทธิ์
 • การใช้และการส่งเนื้อหา

รายงานการละเมิด

รายงานเนื้อหาที่ละเมิดได้จากคอมพิวเตอร์ของตนเอง

Google เอกสาร, ชีต, สไลด์ หรือฟอร์ม

Google เอกสาร, ชีต หรือสไลด์

ในการรายงานการละเมิด ให้ทำดังนี้

 1. เปิดไฟล์
 2. คลิกเมนูความช่วยเหลือ
 3. เลือกรายงานการละเมิด/ลิขสิทธิ์
 4. เลือกประเภทการละเมิดที่พบในไฟล์ การละเมิดแต่ละประเภทจะมีคำอธิบายเพื่อให้คุณพิจารณาได้ว่าไฟล์นั้นละเมิดนโยบายของเราหรือไม่
 5. คลิกส่งรายงานการละเมิด

Google ฟอร์ม

ในการรายงานการละเมิด ให้ทำดังนี้

 1. คลิกรายงานการละเมิดที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม
 2. เลือกประเภทการละเมิดที่พบในแบบฟอร์ม
 3. คลิกส่งรายงานการละเมิด
เว็บไซต์จาก Google Sites

รายงานเนื้อหาที่มีการละเมิดในเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Google Sites และโฮสต์ใน Google ไดรฟ์ได้ ตัวอย่างการละเมิดนโยบายโปรแกรมของเรามีดังนี้

หากต้องการรายงานการละเมิดจากเว็บไซต์จาก Google Sites โดยตรง ให้คลิกรายงานการละเมิดที่ด้านล่างของหน้า

รายงานรูปภาพ, PDF และเนื้อหาอื่นๆ ใน Google ไดรฟ์

รายงาน PDF, รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เก็บไว้ใน Google ไดรฟ์ได้

ในการรายงานการละเมิด ให้ทำดังนี้

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ drive.google.com
 2. เปิดไฟล์โดยการดับเบิลคลิก
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านบน
 4. คลิกรายงานการละเมิด
 5. เลือกประเภทการละเมิดที่พบในไฟล์ การละเมิดแต่ละประเภทจะมีคำอธิบายเพื่อให้คุณพิจารณาได้ว่าไฟล์นั้นละเมิดนโยบายของเราหรือไม่
 6. คลิกส่งรายงานการละเมิด

การรายงานนั้นไม่ได้รับประกันว่าไฟล์จะถูกนำออกหรือจะมีการดำเนินการใดๆ โดย Google เนื้อหาที่คุณไม่เห็นด้วยหรือคิดว่าไม่เหมาะสมอาจไม่ใช่การละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Google หรือนโยบายโปรแกรมเสมอไป

เราอาจดำเนินการกับเนื้อหาที่มีการละเมิดดังนี้

 • นำไฟล์ออกจากบัญชี
 • จำกัดการแชร์ไฟล์
 • จำกัดคนที่ดูไฟล์ได้
 • ปิดไม่ให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ Google
 • ลบบัญชี Google
 • รายงานเนื้อหาที่ผิดกฎหมายแก่หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม

อุทธรณ์การละเมิด

หากไฟล์ที่คุณเป็นเจ้าของมีประกาศแจ้งการละเมิด ให้ขอรับการตรวจสอบการละเมิดได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร