Anmäl ett regelbrott

Du kan anmäla beteenden som du anser vara ett brott mot Googles användarvillkor eller programpolicyer. Överträdelserna inkluderar:

 • Skräppost, skadlig programvara och nätfiske
 • Våld
 • Hatretorik
 • Terroristinnehåll
 • Trakasserier, mobbning och hot
 • Explicit sexuellt material
 • Utnyttjande av barn
 • Identitetsstöld
 • Personlig och konfidentiell information
 • Olagliga aktiviteter
 • Offentlig streaming
 • Intrång i upphovsrätten
 • Använda och skicka innehåll

Anmäl otillåten användning

Du kan anmäla stötande innehåll från din dator.

Google Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Formulär

Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer

Så här anmäler du ett regelbrott:

 1. Öppna en fil.
 2. Klicka på Hjälp-menyn.
 3. Välj Anmäl otillåten användning/upphovsrätt.
 4. Välj typ av otillåten användning som du hittar i filen. Varje typ otillåten användning har en beskrivning som hjälper dig att avgöra om filen har brutit mot vår policyer.
 5. Klicka på Skicka rapport om otillåten användning.

Google Formulär

Så här anmäler du ett regelbrott:

 1. Klicka på Anmäl otillåten användning längst ned i formuläret.
 2. Välj typ av otillåten användning som du hittat i formuläret.
 3. Klicka på Skicka rapport om otillåten användning.
Googles webbplatser

Du kan anmäla stötande innehåll på webbplatser som skapats med Google Sites och som finns på Google Drive. Några brott mot våra programpolicyer är:

Om du vill anmäla otillåten användning direkt från en Google-webbplats klickar du på Anmäl otillåten användning längst ned på sidan.

Anmäl bilder, PDF-filer och annat innehåll på Google Drive

Du kan anmäla PDF-filer, bilder eller annat innehåll som lagrats på Google Drive.

Så här anmäler du ett regelbrott:

 1. Öppna drive.google.com på en dator.
 2. Öppna filen genom att dubbelklicka.
 3. Klicka på Mer Mer högst upp.
 4. Klicka på Anmäl otillåten användning.
 5. Välj typ av otillåten användning som du hittar i filen. Varje typ otillåten användning har en beskrivning som hjälper dig att avgöra om filen har brutit mot vår policyer.
 6. Klicka på Skicka rapport om otillåten användning.

Anmälningarna garanterar inte att filen tas bort eller andra åtgärder från Googles sida. Innehåll som du inte samtycker till eller som du anser vara olämpligt bryter inte alltid mot Googles användarvillkor eller programpolicy.

Detta kan vi göra med olämpligt material

 • Ta bort filen från kontot.
 • Begränsa delning av en fil.
 • Begränsa vem som kan visa filen.
 • Inaktivera åtkomst till en eller flera Google-produkter.
 • Ta bort Google-kontot.
 • Anmäla olagligt material till relevanta brottsbekämpande myndigheter.

Överklaga en överträdelse

Om en fil som du äger har anmälts för en överträdelse kan du begära en granskning av överträdelsen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?