Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Onzekerheid van diagramgegevens

In Google-diagrammen kunt u het zekerheidsniveau van uw gegevenspunten aanschouwelijk maken. Alleen lijn-, vlak-, kolom- en staafdiagrammen kunnen worden gebruikt om zekerheid aan te geven.

Stel dat u de Widget-aandelenprijzen in de loop van een week wilt visualiseren. U heeft een kolom voor de dag van de week, en een kolom met de gemiddelde aandelenkoers. Omdat het woensdag is, weet u wat de aandelenkoersen waren op maandag en dinsdag. Om aan te geven dat de koersen die u voor die dagen vermeldt, zeker zijn, terwijl de koersen voor woensdag, donderdag en vrijdag schattingen zijn, voegt u een derde kolom aan uw gegevenstabel toe met de naam 'Zekerheid'.

Onzekerheidsgegevensset

Gebruik in de kolom 'Zekerheid' de waarde 'True' om zekerheid aan te geven, en 'False' om onzekerheid aan te geven. Voeg nu een diagram met deze waarden toe door naar het menu Invoegen te gaan en Diagram te selecteren. De waarden True/False in de derde kolom worden herkend als Booleaanse waarden die zekerheid aangeven.

Onzekerheid in een diagram

In de sectie Effecten van het tabblad Aanpassen kunt u selecteren hoe u de gegevenspunten wilt visualiseren:

  • Door de onzekere gegevenspunten met streepjes weer te geven
  • Door de onzekere gegevenspunten lichter te maken
  • Of door de zekere punten te benadrukken (vet te maken) ten opzichte van de onzekere

Meer informatie over het aanpassen van diagrammen.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?