Yêu cầu hệ thống và trình duyệt

Các phiên bản mới nhất của Google Drive, Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày và Biểu mẫu tương thích với các hệ điều hành và trình duyệt sau.

Trình duyệt

Google Drive, Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày và Biểu mẫu hoạt động với 2 phiên bản mới nhất của các trình duyệt sau (trừ khi có quy định khác). Hãy nhớ bật cookieJavaScript trên trình duyệt.

Các trình duyệt khác có thể hoạt động nhưng bạn có thể không sử dụng được một số tính năng.

Hệ điều hành máy tính

Sao lưu và đồng bộ hóa

Bạn có thể tải xuống và sử dụng tính năng Sao lưu và đồng bộ hóa trên một số hệ điều hành: 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?