Yêu cầu hệ thống và trình duyệt

Các phiên bản mới nhất của Google Drive, Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày và Biểu mẫu tương thích với các hệ điều hành và trình duyệt sau.

Trình duyệt

Google Drive, Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày và Biểu mẫu hoạt động với 2 phiên bản mới nhất của các trình duyệt sau (trừ khi có quy định khác). Hãy nhớ bật cookieJavaScript trên trình duyệt.

Các trình duyệt khác có thể hoạt động nhưng bạn có thể không sử dụng được một số tính năng.

Hệ điều hành máy tính

Drive cho máy tính

Bạn có thể tải xuống và sử dụng Drive cho máy tính trên các hệ điều hành sau:

 • Windows:
  • Windows 7 trở lên
  • Windows Server 2012 trở lên

Kiểm tra xem bạn có phiên bản Windows nào.

 • Máy Mac:
  • High Sierra 10.13 trở lên.

Lưu ý quan trọng: Để dùng ứng dụng Drive cho máy tính trên máy Mac, hãy làm theo những bước sau.

Kiểm tra xem bạn có phiên bản MacOS nào.

 • Linux:
  • Linux: Hiện không thể dùng ứng dụng Drive cho máy tính trên hệ điều hành Linux. Bạn có thể sử dụng Google Drive trên web.

Lưu ý quan trọng:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
35
false
false