ดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในไฟล์

ดูการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเอกสารใน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์

หากต้องการดูประวัติเวอร์ชัน ให้เปิด docs.google.com ในคอมพิวเตอร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร