ดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในไฟล์

ดูการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเอกสารใน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์

เปรียบเทียบไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้า

หมายเหตุ: คุณต้องมีสิทธิ์ในการแก้ไขเอกสารจึงจะเรียกดูประวัติเวอร์ชันของเอกสารได้

 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอในคอมพิวเตอร์

 1. คลิกไฟล์ ประวัติเวอร์ชัน ดูประวัติเวอร์ชัน

 2. เลือกเวอร์ชันก่อนหน้าในแผงด้านขวา คุณจะเห็นชื่อผู้ที่แก้ไขไฟล์และสิ่งที่คนนั้นเปลี่ยนแปลงตามสีที่อยู่ถัดจากชื่อของบุคคลดังกล่าว

 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการตั้งชื่อเวอร์ชัน ให้คลิกเพิ่มเติม ตั้งชื่อเวอร์ชันนี้

  • คุณจะเพิ่มเวอร์ชันที่มีชื่อได้สูงสุด 40 รายการต่อไฟล์ที่เป็นภาพวาด เอกสาร หรืองานนำเสนอ

  • คุณจะเพิ่มเวอร์ชันที่มีชื่อได้สูงสุด 15 รายการต่อไฟล์ที่เป็นสเปรดชีต

 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูเวอร์ชันที่จัดกลุ่มอย่างละเอียดมากขึ้น ให้ทำดังนี้

  • ในแผงด้านขวา เลือกเวอร์ชัน แล้วคลิกขยายเวอร์ชันละเอียด

หากต้องการกลับไปใช้เวอร์ชันปัจจุบัน ให้ไปที่ด้านบนซ้ายและคลิกย้อนกลับ

ดูว่าใครทำการเปลี่ยนแปลงในเซลล์เฉพาะเจาะจงใน Google ชีต 
 1. เปิดสเปรดชีตที่ sheets.google.com จากคอมพิวเตอร์ 
 2. คลิกขวาที่เซลล์ จากนั้น แสดงประวัติการแก้ไข 

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจไม่ปรากฏในประวัติการแก้ไข เช่นรายการต่อไปนี้ 

 • แถวและคอลัมน์ที่เพิ่มหรือลบ 
 • การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเซลล์ 
 • การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสูตร

คืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้า

 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอในคอมพิวเตอร์

 2. คลิกไฟล์ ประวัติเวอร์ชัน ดูประวัติเวอร์ชันที่ด้านบนสุด

 3. เลือกเวอร์ชันก่อนหน้าในแผงด้านขวา

 4. คลิกคืนค่าเวอร์ชันนี้ กู้คืนที่ด้านบน

คัดลอกเวอร์ชันก่อนหน้า

คุณจะทำสำเนาและแก้ไขไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าได้

 1. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอในคอมพิวเตอร์

 2. คลิกไฟล์ ประวัติเวอร์ชัน ดูประวัติเวอร์ชันที่ด้านบนสุด

 3. ในแผงด้านขวาถัดจากเวอร์ชันที่ต้องการทำสำเนา คลิกเพิ่มเติม ทำสำเนา

 4. ป้อนชื่อสำเนาของคุณ

 5. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์

  • หากต้องการแชร์ไฟล์กับคนกลุ่มเดิม ให้คลิกแชร์กับคนกลุ่มเดิม

 6. คลิกตกลง

หากดูไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าไม่ได้

ในบางครั้งระบบอาจผสานรวมการแก้ไขไฟล์เข้าด้วยกันเพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

หมายเหตุ: หากไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขไฟล์ คุณจะดูประวัติเวอร์ชันไม่ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร