Cirkeldiagrammen

Met een cirkeldiagram (ook wel taartgrafiek genoemd) kunt u gegevens voorstellen als 'taartpunten', ofwel percentages van een totaal.

Gegevensindeling

Uw gegevens moeten in twee kolommen van uw spreadsheet staan. De eerste kolom bevat een label en de tweede kolom bevat een numerieke waarde waarmee dat label wordt vertegenwoordigd. Op het tabblad Diagrammen van het dialoogvenster 'Diagrameditor' kunt u schakelen tussen de 2D- en 3D-versie van het cirkeldiagram.

2D-cirkeldiagram

2D-cirkeldiagram of taartgrafiek

3D-cirkeldiagram

3D-cirkeldiagram of taartgrafiek

Aanpassingsopties

Behalve de gewone aanpassingsopties van Google-diagrammen, kunt u in een cirkeldiagram ook de labels selecteren die u wilt weergeven voor elk segment. Hiervoor klikt u op het tabblad Aanpassen, bladert u omlaag naar Segment en selecteert u een optie:

  • Percentage laat elk segment zien als een berekend percentage van het totaal
  • Waarde geeft het getal weer dat bij elk segment hoort (uit de rechterkolom in uw gegevenstabel)
  • Label geeft de naam van elk segment weer (uit de linkerkolom in uw gegevenstabel).
  • Met 'Geen' kunt u de segmenten leeg laten en alleen de legenda met de kleuren gebruiken

Wanneer u een van deze opties selecteert, kunt u rechts van de vervolgkeuzelijst Segment ook de grootte van het lettertype en de tekstkleur van de optie wijzigen.

Matt is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om hem te laten weten wat u van deze pagina vindt.

Hoe nuttig is dit artikel:

Feedback is geregistreerd. Hartelijk dank.
  • Helemaal niet nuttig
  • Niet erg nuttig
  • Een beetje nuttig
  • Erg nuttig
  • Uitermate nuttig